Detail projektu

Vybrané aspekty ekonomického řízení malých a středních podniků v podmínkách ČR

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Tento grantový projekt se zabývá ekonomickým řízením malých a středních podniků a spojuje dvě části. První oblastí výzkumného zájmu jsou vybrané makro- i mikro-faktory spojené s řízením rodinných podniků. Druhou oblastí výzkumného zájmu je zhodnocení současné úrovně poznání v oblasti externích a interních faktorů ovlivňujících rozhodování o exit strategii investora v podmínkách trhu rizikového a rozvojového kapitálu.

Označení

FP-J-20-6440

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ústav ekonomiky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

ZINECKER, M.; MACIEJ, R. Gender Unemployment in the Czech and Polish Labour Market. ARGUM OECON, 2020, vol. 45, no. 2, p. 213-229. ISSN: 1233-5835.
Detail

VEJMĚLKOVÁ, L. Crowdfunding: Teoretická východiska. 2020. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

VEJMĚLKOVÁ, L. Business Angels: Determinants of the Gender Gap. Mezinárodní Masarykova konference. 2020. ISBN: 978-80-87952-33-7.
Detail