Detail projektu

Ekonomicko-manažerské dopady rozvojových strategií v podmínkách malých a středních podnicích

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Tento juniorský grantový projekt se zabývá ekonomicko-manažerskými dopady rozvojových strategií v podmínkách malých a středních podnicích a dělí se na dvě části. V první části je oblastí zájmu zhodnocení manažerských dopadů implementace digitální strategie v malých a středních podnicích (MSP) napříč jednotlivými sektory. Druhá část cílí na zmapování vlivu genderu na rozhodování andělských investorů na trhu start-upových projektů.

Označení

FP-J-23-8255

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)
Ústav managementu
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Ústav ekonomiky
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)

Výsledky

BEDNÁŘOVÁ, M.; TESAŘOVÁ, M.; ŠIMBEROVÁ, I. THE EVOLUTION OF DIGITAL TRANSFORMATION IN SMES IN THE MANUFACTURING INDUSTRY IN THE DIFFERENT BLOCKS OF THE BM CANVAS SINCE THE BEGINNING OF THE PANDEMIC. Business Management and Economics Engineering, 2023, vol. 21, no. 1, p. 48-62. ISSN: 2669-2481.
Detail