Detail projektu

Vývojové trendy ekonomického řízení podniku v prostředí evropské ekonomiky

Období řešení: 01.03.2018 — 29.02.2020

O projektu

Ke klíčovým výzkumným oblastem projektu patří studium modelů ekonomických procesů metodami umělé inteligence, identifikace cenových a necenových faktorů ovlivňující rovnováhu na realitním trhu v České republice, návrh metodiky postupu při zadávání úkolu vrcholovým vedením podniku útvaru Competitive Intelligence s důrazem na snížení (zabránění) zpravodajského selhání a posouzení vlivu makroekonomických a mikroekonomických faktorů na chování podniků a investorů ve vztahu k IPO a Private Equity v podmínkách vybraných evropských ekonomik.

Popis anglicky
The key research areas of the project include the study of models of economic processes using artificial intelligence methods, identification of price and non-price factors affecting the Czech real estate market balance, proposal of a methodology for assigning tasks to the top management of Competitive Intelligence. assessing the impact of macroeconomic and microeconomic factors on business and investor behavior in relation to IPO and Private Equity in the conditions of selected European economies.

Označení

FP-S-18-5074

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav ekonomiky
- interní (01.01.2018 - 31.12.2019)
Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

KRÝSLOVÁ, A. IPO non financial factors influencing the Investors Decisions. In EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2017: PROCEEDINGS OF THE 14TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, PT 1. Brno: MASARYKOVA UNIV, ZEROTINOVO NAM 9, BRNO 601 77, CZECH REPUBLIC, 2017. p. 450-457. ISBN: 978-80-210-8609-8.
Detail

REJNUŠ, O.; BRAUNER, R. Economic impacts of extremely low interest rates and their influence on the development of the world economy and human society. Proceedings of the 15th International Scientific Conference: European Forum of Entrepreneurship 2022 "Coronnavirus Pandemic Effects on the Economy in 2022: A Challenge or New Opportunities?". Praha: Newton College, 2022. p. 9-27. ISBN: 978-80-87325-58-2.
Detail

MELUZÍN, T.; ZINECKER, M.; BALCERZAK, A.; PIETRZAK, M.; DOUBRAVSKÝ, K.; DOHNAL, M. The Timing of Initial Public Offerings - Non-Numerical Model Based on Qualitative Trends. J BUS ECON MANAG, 2018, vol. 19, no. 1, p. 63-79. ISSN: 1611-1699.
Detail

BOČKOVÁ, N.; MELUZÍN, T.; POLÁČEK, T. The role of R & D spending in medium-sized firms. In 21st Annual International Conference ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT. Brno: Mendel University in Brno, 2018. p. 103-110. ISBN: 9788075095619.
Detail

MELUZÍN, T.; ZINECKER, M.; BALCERZAK, A.; DOUBRAVSKÝ, K.; PIETRZAK, M. The Impact of Rumours Related to Political and Macroeconomic Uncertainty on IPO Success: Evidence from a Qualitative Model. Transformations in Business&Economics, 2018, vol. 17, no. 2, p. 148-169. ISSN: 1648-4460.
Detail

MOKHOVA, N.; ZINECKER, M.; MELUZÍN, T. Internal Factors Influencing the Cost of Equity Capital. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES, 2018, vol. 5, no. 4, p. 827-845. ISSN: 2345-0282.
Detail

ZINECKER, M.; MELUZÍN, T.; FAŁDZIŃSKI, M.; BALCERZAK, A.; PIETRZAK, M. The Use of Backtesting Binominal Tests in Assesment of the Value-At-Risk On German And Polish Capital Markets. In Quantitative Methods in Economics, Multiple Criteria Decision Making XIX. Proceedings of the International Scientific Conference, 23rd May - 25th May 2018. Bratislava: The Slovak Society for Operations Research, 2018. p. 390-397. ISBN: 978-80-89962-07-5.
Detail

ZINECKER, M. Open-Economy Macroeconomics: Basic Concepts. Málaga: Universidad de Málaga, Departamento de Estadistica y Econometria, 2018. p. 1-45.
Detail

Andrea Krýslová. Development of Changes in Corporate Governance Considering its Nonfinancial Factors through the Companies and Investors Lens. 2018.
Detail

Andrea Krýslová. Interest in IPO Nonfinancial Factors on the Part of Investment Professionals and Companies. 2018.
Detail

Plottová, S. Capital Market Determinants of Going Public: The Evidence from CEE Capital Markets. In European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Brno: Masarykova Univerzita, 2018. p. 541-548. ISBN: 978-80-210-8981-5.
Detail

Plottová, S. Vlivy tržních ukazatelů na primární veřejné nabídky akcií ve vybraných zemích EU. Auspicia. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., Filozofický ústav AV ČR, v. v. i. AE AD, 2018, č. 2, s. 20-28. ISSN: 1214-4967.
Detail

Plottová, S. PRVOTNÍ EMISE AKCIÍ (IPO) V ČESKÉ REPUBLICE A POLSKU: KOMPARATIVNÍ POHLED. Scientia&Societas, 2018, roč. XIV, č. 2, s. 79-86. ISSN: 1801-7118.
Detail

Plottová, S. Going Public in selected CEE capital markets: Empirical Evidence on IPO volumes and drivers. In European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2018. p. 531-535. ISBN: 978-80-210-8981-5.
Detail

BARTES, F. Současná praxe provádění procesů Competitive Intelligence v podnikatelské praxi našich podniků. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018. Zborník vedeckých prác. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Bratislava: Ekonóm, Bratislava, 2018. s. 73-82. ISBN: 978-80-225-4536-5.
Detail

MELUZÍN, T.; FAŁDZIŃSKI, M.; PIETRZAK, M.; BALCERZAK, A.; ZINECKER, M. The Use of Backtesting in Assessment of the Value-at-Risk on Unites States, Great Britain and German Capital Markets. In European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Brno: Masaryk University, 2018. p. 395-401. ISBN: 978-80-210-8981-5.
Detail

ZINECKER, M.; PIETRZAK, M.; FAŁDZIŃSKI, M.; BALCERZAK, A.; MELUZÍN, T. The use of tests LRuc, LRind, LRcc on example of estimation of the Value-at-Risk for WIG, DAX and DJIA indices. In Mathematical Methods in Economics. Prague: MatfyzPress, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University Prague, 2018. p. 636-641. ISBN: 978-80-7378-371-6.
Detail

Bartes František. Jaké pojetí Competitive Intelligence je výhodnější, zpravodajský cyklus nebo zpravodajský proces?. In REGION IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY 2018. Brno: Mendel university in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, 2019. s. 5-692. ISBN: 978-80-7509-658-6.
Detail

MELUZÍN, T.; ZINECKER, M.; BALCERZAK, A.; PIETRZAK, M. Why Do Companies Stay Private? Determinants for IPO Candidates to Consider in Poland and the Czech Republic. EASTERN EUROPEAN ECONOMICS, 2018, vol. 56, no. 6, p. 471-503. ISSN: 0012-8775.
Detail

ZINECKER, M.; FAŁDZIŃSKI, M.; MELUZÍN, T.; PIETRZAK, M.; BALCERZAK, A. Application of Tests JUC, JCC and JIND for Checking the Correctness of the Value-at-Risk - an Example of United States and German Capital Markets. In The 12th International Days of Statistics and Economics - Conference Proceedings. Prague: MELANDRIUM, 2018. p. 2054-2063. ISBN: 978-80-87990-14-8.
Detail

LUŇÁČEK, J.; SMEČKA, J. Factors Affecting Economic Growth - the Case Study for the Czech Republic. In The 12th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2018, 2018. p. 1101-1111. ISBN: 978-80-87990-14-8.
Detail

ČUPEROVÁ ŠEBKOVÁ, L. Vliv monetární politiky na vývoj úrokových sazeb a jejich dopad na financování podniku. In Workshop specifického výzkumu 2018. 2018. s. 11-19. ISBN: 978-80-214-5705-8.
Detail

FOJTŮ, K. Behaviorální ekonomie: Historie a heuristiky. In Workshop specifického výzkumu 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018. s. 37-52. ISBN: ISBN 978-80-214-5705.
Detail

MIČÁK, P. Current shortcomings in Creative Industries with regard to the situation in the Czech Republic. In Workshop specifického výzkumu 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta podnikatelská, 2018. p. 161-170. ISBN: 978-80-214-5705-8.
Detail

OULEHLA, J. Vliv stavebních povolení na vývoj realitního trhu v Praze. Workshop specifického výzkumu 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, 2018. s. 197-204. ISBN: 978-80-214-5705-8.
Detail

HORNUNGOVÁ, J.; MILICHOVSKÝ, F. Evaluations of Financial Performance Indicators Based on Factor Analysis in Automotive. Periodica Polytechnica, Social and Management Sciences, 2019, vol. 27, no. 1, p. 26-36. ISSN: 1416-3837.
Detail

GRYČ, M. Externí a interní faktory ovlivňující trh rizikového kapitálu. In Workshop specifického výzkumu 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, 2018. s. 53-66. ISBN: 978-80-214-5705-8.
Detail

BOČKOVÁ, N.; MELUZÍN, T. Eco-innovations: differences in the turnover of engineering and the electrical industry firms. In 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018. Vilnius, LITHUANIA: Vilnius Gediminas Technical University, 2018. p. 167-173. ISBN: 978-609-476-118-8.
Detail

BOČKOVÁ, N.; MELUZÍN, T. DO INTERNAL R & D ACTIVITIES PRODUCE HIGHER TURNOVER? EVIDENCE FROM CZECH'S MANUFACTURING COMPANIES. In ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES. Karviná: Silesian University, 2018. p. 16-24. ISBN: 978-80-7510-289-8.
Detail

SKALICKÁ, M.; ZINECKER, M.; BALCERZAK, A.; MELUZÍN, T. Why Do Companies Go Public? Evidence from the Prague Stock Exchange. Entrepreneurial Business and Economics Review, 2019, vol. 7, no. 1, p. 181-199. ISSN: 2353-8821.
Detail

MOKHOVA, N.; ZINECKER, M. A Survey of External and Internal Factors Influencing the Cost of Equity. Engineering Economics, 2019, vol. 30, no. 2, p. 173-186. ISSN: 1392-2785.
Detail

SKALICKÁ, M.; ZINECKER, M.; PIETRZAK, M.; MELUZÍN, T.; DOHNAL, M. Financial impact analysis of going public at the warsaw stock exchange: Using fuzzy set theory to understand behaviours of mature companies. Management and Marketing, 2019, vol. 14, no. 1, p. 59-79. ISSN: 2069-8887.
Detail

ZINECKER, M. Determinants of International Trade: The Winners and Losers from Trade –Cost-Benefits Analysis in the Context of CEE countries. Málaga, Spain: Universidad de Málaga, Departamento de Estadistica y Econometria, 2019. p. 1-41.
Detail

LAPINSKA, J.; ORZESZKO, W.; MELUZÍN, T.; ZINECKER, M. Determinanty handlu wewnątrzgałęziowego produktami przemysłu farmaceutycznego. Przypadek Republiki Czeskiej i jej unijnych partnerów handlowych. PRZEMYSL CHEMICZNY, 2019, roč. 98, č. 7, s. 1162-1167. ISSN: 0033-2496.
Detail

doc. Ing. František Bartes, CSc. NUTNOST ZMĚNY PARADIGMA COMPETITIVE INTELLIGENCE. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 Zborník vedeckých prác. Bratislava, Slovenská republika: Ekonóm, 2019. s. 44-53. ISBN: 978-80-225-4618-8.
Detail

VEJMĚLKOVÁ, L. Financování inovativních start-upů: teoretická východiska. In Workshop specifického výzkumu 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 248-258. ISBN: 978-80-214-5835-2.
Detail

ULČ, J. Proces globalizace a jeho dopad na marketing: Narativní rešerše. In Workshop specifického výzkumu 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 240-247. ISBN: 978-80-214-5835-2.
Detail

BOČKOVÁ, N.; MELUZÍN, T. Czech regions: Relationship between Research and Development expenditure and economic strength. In PERSPECTIVES OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN DIGITAL TRANSFORMATION OF CORPORATE BUSINESS. 2019. p. 17-27. ISBN: 978-80-214-5756-0.
Detail

Krýslová A. INTEREST IN IPO NON-FINANCIAL FACTORS ON THE PART OF INVESTMENT PROFESSIONALS. In International Scientific Conference on Economic and Social Development. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. MIHANOVICEVA 4, VARAZDIN: VARAZDIN DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP AGENCY, MIHANOVICEVA 4, VARAZDIN, 00000, CROATIA, 2018. p. 198-204. ISSN: 1849-7535.
Detail

KRÝSLOVÁ, A. Development of Changes in Corporate Governance Considering Its Non-Financial Factors through the Companies´ and Investors´ Lens. Journal of Applied Management and Investments, 2018, vol. 7, no. 4, p. 225-235. ISSN: 2225-3467.
Detail

NOVOTNÁ, V.; ŠKAPA, S. Dynamic Model of New Product Launch Impact on Stock Market Participants. INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE, 2018, vol. 1, no. 1, p. 396-405. ISSN: 2286-1440.
Detail

HORNUNGOVÁ, J.; MILICHOVSKÝ, F. Agriculture sector performance evaluation in terms of financial indicators: A comparison of Czech republic, Slovakia and western balkan states. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, vol. 66, no. 2, p. 497-507. ISSN: 1211-8516.
Detail