Detail projektu

Vybrané aspekty ekonomického řízení rozvojových podnikatelských projektů

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na vybrané aspekty ekonomického řízení podniku, a to jednak ve vztahu k developerským projektům v prostředí realitního trhu, a dále pak ve vztahu k projektům na neinstitucionalizovaném trhu rizikového a rozvojového kapitálu. Záměrem bude identifikovat možné scénáře budoucího vývoje realizace developerského projektu s ohledem na vývoj realitního trhu. Druhou oblastí zájmu jsou exit strategie v podmínkách trhu neinstitucionalizovaného rizikového a rozvojového kapitálu.

Označení

FP-J-21-7443

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav ekonomiky
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Výsledky

VEJMĚLKOVÁ, L. Venture Capital: Business Angels and Covid-19: What Do We Know and Where Are We Going? A Qualitative Literature Review. In International Business Information Management Conference. U.S.A. Library of Congress. 2021. p. 369-376. ISBN: 978-0-9998551-6-4. ISSN: 2767-9640.
Detail

VEJMĚLKOVÁ, L. a M., ZINECKER. Business Angels: The Current State of Research in the Czech Republic and Poland. In Contemporary Issues in Economy. Contemporary Issues in Economy. 2021. p. 135-155. ISBN: 978-83-65605-42-9. ISSN: 2544-2384.
Detail

OULEHLA, J. Theoretical recognition for preliminary research on the topics "Identification of variables entering into the decision-making of the developer in the implementation of the development project". Workshop specifického výzkumu 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, 2021. p. 116-121. ISBN: 978-80-214-6069-0.
Detail

OULEHLA, J.; LUŇÁČEK, J. The influence of non-price factors on the market with new building - Case study for Warsaw and Prague. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Digital Transformation for Business Model Innovation. Selected papers of international scientific conference. Brno: Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 2021. p. 99-110. ISBN: 978-80-214-6005-8.
Detail

POLÁČEK, T.; OULEHLA, J.; LUŇÁČEK, J. Prevention of ill-advised debt elimination process of natural person and it's fuzzy (de)similarities in compromise set - case study for Czechia. Ekonomika Management Inovace, 2021, vol. 13, no. 2, p. 37-49. ISSN: 1804-1299.
Detail