Detail projektu

Řízení rozvojových projektů v oblasti realitního trhu a trhu rizikového a rozvojového kapitálu

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Výzkumný projekt je ve své první části zaměřen na identifikaci faktorů, které ovlivňují realitní trh ve vybraných zemích regionu střední a východní Evropy. Pozornost bude koncentrována na výzkum faktorů ovlivňujících stranu nabídky nových rezidenčních nemovitostí. Byly vytipovány následující faktory: aktuální tržní ceny, ceny stavebních prací, úrokové sazby a migrace. Ve své druhé části se projekt zaměří na výzkum externích a vnitropodnikových faktorů, které ovlivňují stranu poptávky na trhu s rizikovým a rozvojovým kapitálem.

Označení

FP-J-20-6406

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ústav ekonomiky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

POLÁČEK, T.; OULEHLA, J. Decision-Making within Increasing Efficiency in Developing Housing Units. Scientia&Societas, 2020, vol. 1, no. 16, p. 42-53. ISSN: 1801-7118.
Detail

POLÁČEK, T.; OULEHLA, J.; LUŇÁČEK, J. Effect of Productive Age on the Real Estate Market. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2020, vol. 14, no. 36, p. 49-58. ISSN: 1802-8527.
Detail

OULEHLA, J. Identifikace developerských nástrojů - teoretická východiska. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, 2020. s. 169-174. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail