doc. Ing.

Lumír Miča

Ph.D.

FAST, GTN – vedoucí ústavu

+420 54114 7234, +420 54114 8090
mica.l@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.

Projekty

 • 2021

  Zkoumání dílčích aspektů mechanicko-teplotního chování piloty, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2019

  TJ02000140, Optimalizace návrhu hlubinného zakládání staveb pomocí metody přenosových funkcí, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  Optimalizace energopilot pro využití energie země, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Rehabilitation of the Built Environment in the Context of Smart City and Sustainable Development Concepts for Knowledge Transfer and Lifelong Learning RE BUILT (RE BUILT), zahájení: 01.09.2018, ukončení: 31.08.2021
  Detail

  Stanovení vstupních parametrů materiálových modelů pro potřeby podzemního stavitelství s možností využití optimalizačních metod, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Experimentální testování eroze těsnících geokompozitů, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Laboratorní měření vzniku vnitřní eroze, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  FV10118, Progresivní bezodpadová technologie zpětného využití zemin ve formě samozhutnitelných zálivek, zahájení: 01.09.2016, ukončení: 31.08.2020
  Detail

  FV10505, Inteligentní kompozitní kotevní prvek, zahájení: 01.08.2016, ukončení: 31.07.2019
  Detail

  Analýza stability sypané hráze pomocí modelů chování, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  LABORATORNÍ TESTOVÁNÍ GEOMATERIÁLŮ A IDENTIFIKACE VSTUPNÍCH PARAMETRŮ MATERIÁLOVÝCH MODELŮ S VYUŽITÍM OPTIMALIZAČNÍCH METOD, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2014

  TA04031092, Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 30.06.2017
  Detail

  Dlouhodobé chování horninových kotev a kotvených konstrukcí, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  FR-TI4/329, Výzkum a vývoj - tvorba aplikačního systému pro návrh a posouzení zemních a horninových kotev včetně vývoje monitorovacích prvků, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2011

  Aplikace výpočtových postupů v analýze geotechnických konstrukcí, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2010

  Výzkum metod zvyšujících bezpečnost sypaných hrází malých vodních nádrží s ohledem na rizika předpokládaných klimatických změn, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GA103/09/1262, Numerická analýza pažících konstrukcí s využitím různých konstitučních modelů, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2008

  Inovace geotechnického softwaru pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost, zahájení: 30.05.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2000

  GA103/00/D004, Chování vyztužených zemin v podkladních vrstvách, zahájení: 01.09.2000, ukončení: 01.09.2003
  Detail