Detail projektu

LABORATORNÍ TESTOVÁNÍ GEOMATERIÁLŮ A IDENTIFIKACE VSTUPNÍCH PARAMETRŮ MATERIÁLOVÝCH MODELŮ S VYUŽITÍM OPTIMALIZAČNÍCH METOD

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2016

O projektu

Projekt je zaměřen na popis chování zemin a hornin za různých podmínek zatěžování a využití optimalizačních metod pro stanovení vstupních parametrů pro pokročilejší konstituční modely. Komplexní chování geomateriálů v průběhu zatěžování vyžaduje použití složitých konstitučních modelů, které jsou často definovány velkým množstvím vstupních parametrů. Podstatou navrhovaného projektu je provedení laboratorních zkoušek zemin a hornin, které lze využít jako vstupní hodnoty modelů.

Označení

FAST-S-15-2743

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav geotechniky
- interní (01.01.2015 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

FRANKOVSKÁ, J.; KOPECKÝ, M.; PANUŠKA, J.;, CHALMOVSKÝ, J. Numerical Modelling of Slope Instability. In World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2015); Proceedings of a meeting held 7-11 September 2015, Prague, Czech Republic. Procedia Earth and Planetary Science. Praha: Elsevier, 2015. p. 309-314. ISBN: 9781510812208. ISSN: 1878-5220.
Detail

KRMÍČEK, L. Posouzení vlivu přítomnosti kompozičně odlišných enkláv na fyzikálně–mechanické vlastnosti základových hornin z žulového a syenitového masivu: pilotní studie z ČR. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 1-116.
Detail

CHALMOVSKÝ, J.; ZÁVACKÝ, M.; MIČA, L. Calibration of an advanced material model for a shotcrete lining. In Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Praha: IOP Publishing, 2017. p. 612-617. ISSN: 1757-899X.
Detail

ZÁVACKÝ, M.; ŠTEFAŇÁK, J.; HORÁK, V.; MIČA, L. Statistical Estimate of Uniaxial Compressive Strength of Rock Based on Shore Hardness. In ISRM European Rock Mechanics Symposium EUROCK 2017. Procedia Engineering. Ostrava: Elsevier, 2017. p. 248-255. ISSN: 1877-7058.
Detail

KRMÍČEK, L. Posouzení vlivu přítomnosti kompozičně odlišných enkláv na fyzikálně–mechanické vlastnosti základových hornin z žulového a syenitového masivu: pilotní studie z ČR. Brno: VUTIUM, ISBN 978-80-214-5310-4, 2016. s. 1-38.
Detail