Detail projektu

Stanovení vstupních parametrů materiálových modelů pro potřeby podzemního stavitelství s možností využití optimalizačních metod

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

O projektu

Navrhování podzemních staveb je náročné zejména proto, že zde dochází k interakci vyztužení výrubu a okolního horninového masivu. Masiv jednak vytváří zatížení, ale zároveň se i podílí na přenosu sil v okolí výrubu. Aby bylo možné analyzovat tento komplexní systém, je vhodné použít techniky matematického modelování, které popisují jednotlivé materiály tzv. materiálovými modely. Pro výstižnou charakteristiku skutečného chování masivu, či prvků zajištění, je nutné získat adekvátní hodnoty vstupních parametrů materiálových modelů.

Označení

FAST-S-18-5356

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav geotechniky
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

KOUDELA, P.; CHALMOVSKÝ, J. AUTOMATED DETERMINATION OF CONSTITUTIVE PARAMETERS USING A METAHEURISTIC OPTIMIZATION METHOD IN SYNTHETIC EXPERIMENT. In 18th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2018 - Conference proceedings VOLUME 18 - Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining Issue: 1.2 - HYDROGEOLOGY, ENGINEERING GEOLOGY AND GEOTECHNICS. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena, Bulgaria: 2018. p. 121-128. ISBN: 978-619-7408-36-2. ISSN: 1314-2704.
Detail

HAVLÍČKOVÁ, D.; ZÁVACKÝ, M. Vliv vody na pevnost skalních hornin. In Zakládání staveb Brno 2018 - Sborník příspěvků. Brno: Česká geotechnická společnost ČSSI, 2018. s. 7-12. ISBN: 978-80-87920-06-0.
Detail

ŠUJANSKÁ, D.; ZÁVACKÝ, M.; KRMÍČEK, L. Behaviour of syenite under triaxial load conditions. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018. International multidisciplinary geoconference SGEM. 18. Sofie, Bulharsko: STEF92 Technology, 2018. p. 137-144. ISBN: 978-619-7408-36-2. ISSN: 1314-2704.
Detail

KOUDELA, P.; CHALMOVSKÝ, J. Automatizace procesu stanovení vstupů pro pokročilý materiálový model. In Zakládání staveb Brno 2018 - Sborník příspěvků. Brno: 2018. s. 13-20. ISBN: 978-80-87920-06-0.
Detail

KOUDELA, P.; CHALMOVSKÝ, J. Automation of calibration process adopting metaheuristic optimization method. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019. Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius: VGTU Press, 2019. p. 379-386. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
Detail

HAVLÍČKOVÁ, D.; ZÁVACKÝ, M.; KRMÍČEK, L. Anisotropy of mechanical properties of greywacke. Geoscience Engineering, 2019, vol. 65, no. 1, p. 46-52. ISSN: 1802-5420.
Detail

ZÁVACKÝ, M. A comparison of testing methods for determination of sprayed concrete tensile strength. Acta Polytechnica CTU Proceedings, 2019, vol. 23, no. 2019, p. 54-57. ISSN: 2336-5382.
Detail

KOUDELA, P.; CHALMOVSKÝ, J. STANOVENÍ VSTUPNÍCH PARAMETRŮ MATERIÁLOVÝCH MODELŮ S VYUŽITÍM OPTIMALIZAČNÍCH METOD. In Juniorstav 2019 - Sborník příspěvků. Brno: 2019. s. 161-166. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

ZÁVACKÝ, M.; ŠTEFAŇÁK, J. Geotechnická laboratoř ve výzkumném centru AdMaS. Tunel, 2018, roč. 27, č. 4, s. 23-29. ISSN: 1211-0728.
Detail