prof. RNDr.

Karel Maca

Dr.

FSI, ÚMVI OKP – vedoucí odboru

+420 54114 3344
maca@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Karel Maca, Dr.

Projekty

 • 2021

  Processing of transparent luminescent polycrystalline YAG ceramics from ultrafine particles., zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Study of sintering kinetics of layered composites prepared by electrophoretic deposition , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Optimalizace mikrostruktury keramických materiálů a kompozitů pro zlepšení jejich mechanických a funkčních vlastností, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Zlepšení mikrostruktury a funkčních vlastností transparentních keramik pomocí distribuce dopantů - kombinovaný experimentální a teoretický přístup , zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  Reactions in metal enriched alumina and zirconia ceramics induced by extremely fast heating, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  TN01000071, Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC), zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

 • 2018

  Pressure-less rapid rate sintering of advanced ceramic materials, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  LTT18013, Vývoj funkčních keramických a sklokeramických materiálů ve spolupráci s Centrem excelence FunGlass, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Řízení mikrostruktury a vlastností bezolovnatých piezokeramických materiálů pomocí pokročilých technologií jejich přípravy, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  Nanotechnologies and Novel Materials II., zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Moderní přístupy v keramické technologii jako nástroj přípravy pokročilých keramických materiálů se zlepšenými užitnými vlastnostmi, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  GA17-05620S, Fyzikální aktivace povrchu keramických částic jako nástroj pro zlepšení vlastností jemnozrnné pokročilé keramiky, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Transparent Alumina for Energy Saving Light Sources, zahájení: 01.04.2016, ukončení: 31.03.2019
  Detail

  Advanced Materials and Nanosciences, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  GA15-06390S, Využití teoretických a experimentálních přístupů ke slinování pro získání optimální mikrostruktury a vlastností pokročilých keramických materiálů, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2014

  Rozvoj kooperačnej a vzdelavacej platformy pre zvyšovanie cezhraničnej konkurenceschopnosti v oblasti využitia plazmových aplikací pre sklokeramické technologie, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  7E13031, Natural inorganic polymers and smart functionalized micro-units applied in customized rapid prototyping of bioactive scaffolds, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Syntéza, tvarování a slinování keramických nanočástic, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Natural inorganic polymers and smart functionalized micro-units applied in customized rapid prototyping of bioactive scaffolds, zahájení: 01.05.2013
  Detail

  Syntéza a konsolidace objemové keramiky na bázi (Eu,Ba,Sr)TiO3, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Příprava feroických a multiferoických objemových keramik, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  LD11035, Příprava a vlastnosti feroik a multiferoik, zahájení: 01.03.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Studium a predikce komplexních slinovacích procesů pokročilých keramických materiálů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Syntéza, konsolidace a vlastnosti nanočásticových a nanostrukturních keramických materiálů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Slinování kubických keramických materiálů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  OC09015, Příprava elektrokeramiky z nanoprášků-II, zahájení: 01.04.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  RP-DEMATEN Reinforcement of research potential of the department of materials engineering in the field of processing and characterization of nanostructured materials , zahájení: 01.05.2008, ukončení: 30.05.2011
  Detail

 • 2006

  OC 102, Příprava elektrokeramiky z nanoprášků, zahájení: 01.03.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail