Detail projektu

Advanced Materials and Nanosciences

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

O projektu

Podstatou projektu je realizovat výzkumné aktivity v oblastech materiálových věd a nanotechnologií,a to prostřednictvím přímé podpory studentů doktorského stupně studia a jejich školitelů v oblastech a tématech odpovídajících zadaným a řešeným doktorským disertačním pracím. Tento jednoletý projekt je rozdělen do dvou balíčků, první je zaměřen na realizaci výzkumných aktivit, druhý na vzdělávání studentů.

Označení

STI-S-16-3754

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Chmelík Radim, prof. RNDr., Ph.D. - hlavní řešitel
Babocký Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bendová Mária, Dr.techn. Ing. - spoluřešitel
Bijalwan Vijay, M.Sc., Ph.D. - spoluřešitel
Borovský Ján, Ing. - spoluřešitel
Cihlář Jaroslav, prof. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Drbohlavová Jana, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dub Petr, prof. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Gablech Evelína, Ing. - spoluřešitel
Gablech Imrich, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Gruberová Olga, Mgr. - spoluřešitel
Horníková Jana, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hrubý Jan, Ing. - spoluřešitel
Hubálek Jaromír, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jančář Josef, prof. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Lednický Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Lepcio Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Maca Karel, prof. RNDr., Dr. - spoluřešitel
Nan Bo, Ph.D. - spoluřešitel
Novotný Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Ondreáš František, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pejchal Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Petráš Roman, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Polák Jaroslav, prof. RNDr., DrSc. - spoluřešitel
Poštulková Hana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Prášek Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pšenčík Petr, Ing. - spoluřešitel
Roleček Jakub, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Ručková Jana, Ing. - spoluřešitel
Salamon David, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Svatoš Vojtěch, Ing. - spoluřešitel
Šikola Tomáš, prof. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Vojtová Lucy, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zbončák Marek, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Žák Stanislav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Žalud Luděk, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Středoevropský technologický institut VUT
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

GABLECH, I.; SVATOŠ, V.; CAHA, O.; HRABOVSKÝ, M.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; ŠIKOLA, T. Preparation of (001) preferentially oriented titanium thin films by ion-beam sputtering deposition on thermal silicon dioxide. Journal of Materials Science, 2016, vol. 51, no. 7, p. 3329-3336. ISSN: 0022-2461.
Detail

POŠTULKOVÁ, H.; CHAMRADOVÁ, I.; PAVLIŇÁK, D.; HUMPA, O.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Study of effects and conditions on the solubility of natural polysaccharide Gum Karaya. FOOD HYDROCOLLOIDS, 2017, vol. 67C, no. 67C, p. 148-156. ISSN: 0268-005X.
Detail

BAI, Y.; HUGHES, H.; TOFEL, P.; MEGGS, C.; BUTTON, T. Fabrication and Characterization of Vibration and Wind Energy Harvesters Using Multilayer Free-Standing Piezoelectric Thick Films. Journal of Microelectronics and Electronic Packaging, 2015, vol. 12, no. 4, p. 181-188. ISSN: 1551-4897.
Detail

VALLOVÁ, O.; ŽALUD, L. Biofeedback and Modern Imaging Methods for Rehabilitation. Ceitec PhD Retreat. First edition. 2015. ISBN: 978-80-210-7825-3.
Detail

VALLOVÁ, O. Biofeedback a moderní zobrazovací metody v rehabilitaci - 3D kinematická analýza. VI. Dny fyzioterapie - Zdraví a pohybová aktivita, Mikulov: 2015.
Detail

DRDLÍK, D.; ROLEČEK, J.; DRDLÍKOVÁ, K.; SALAMON, D. Restraining of calcium contamination in near-net shape alumina ceramics during slip casting. International Journal of Applied Ceramic Technology, 2018, vol. 15, no. 6, p. 1559-1566. ISSN: 1744-7402.
Detail

VALLOVÁ, O. Vliv posturální nestability nohy na biomechaniku dolní končetiny. VI. Dny fyzioterapie - Zdraví a pohybová aktivita, Mikulov: 2015.
Detail

VALLOVÁ, O.; ŽALUD, L. Rozšířená realita ve fyzioterapii. V. Dny fyzioterapie - Zdraví a pohybová aktivita, Mikulov: 2014.
Detail

POLIEVKOVÁ, E.; PŘIKRYLOVÁ, K.; DRBOHLAVOVÁ, J. Nanostructured titania doped with silver nanoparticles for photocatalytic water disinfection. Barcelona, Španělsko: 2017.
Detail

ŠETKA, M.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HRDÝ, R. Electrochemical deposition of gold nanorods for VOCs sensing. In XVI. WORKSHOP OF PHYSICAL CHEMISTS AND ELECTROCHEMISTS Book of Abstracts. XVI. Workshop of physical chemists and electrochemists - Book of abstracts. Brno: Masaryk University, 2016. p. 128-131. ISBN: 978-80-210-8267-0.
Detail

VALLOVÁ, O.; ŽALUD, L. Biofeedback and Modern Imaging Methods for Rehabilitation. CREATING LIFE IN 3D: Frontiers in Material and Life Sciences. 2015.
Detail