doc. Ing.

František Šoukal

Ph.D.

FCH, ÚCHM – ředitel ústavu

+420 54114 9492, +420 54114 9811
soukal@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. František Šoukal, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  MATĚJKA, L.; ŠILER, P.; NOVOTNÝ, R.; ŠVEC, J.; MÁSILKO, J. Negative effect of Zinc compounds on hydration kinetics of ordinary Portland cement. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. s. 1-9. ISSN: 1757-8981.
  Detail

 • 2020

  HRUBÝ, P.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; POŘÍZKA, J.; ŠOUKAL, F.; NEVRLÝ, V.; KIMM, M.; GRIES, T. Stability of Basalt-fibres reinforcement in Alkali-activated systems. Materiali in tehnologije, 2020, roč. 54, č. 2, s. 203-210. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; BEDNÁREK, J.; HAJZLER, J.; MARKO, M.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; JANČA, M.; ZLÁMAL, M.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; MATĚJKA, L.; ŠVEC, J.; KUZIELOVA, E. Use of Isothermal and Isoperibolic Calorimetry to Study the Effect of Zinc on Hydration of Cement Blended with Fly Ash. Materials, 2020, roč. 13, č. 22, s. 1-18. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PALOVČÍK, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J. Crushed bricks as aggregate in cement based binder. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Telč: IOP Publishing, 2020. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ILIUSHCHENKO, V.; KALINA, L.; HRUBÝ, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Surface Treatment of Cementitious Systems by Silicates. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. s. 79-80. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail | WWW

  MARKO, M.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; POŘÍZKA, J. Wet Pre-treatment Methods in Macroelements Recovery from Fly Ash Combined with Acid Leaching. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. s. 100-101. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail | WWW

  HRUBÝ, P.; BÍLEK, V.; KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R. The Influence of Alkaline Activator Type on the Carbonatation process of the Alkali-activated Blast Furnace Slag. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. s. 73-74. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail | WWW

 • 2019

  TRČKA, T.; POLZER, A.; PALOVČÍK, J.; ŠOUKAL, F. End Milling of Ti-6Al-4V Alloy by PCD Inserts with Laser-Machined Integral Chipbreaker. MM Science Journal, 2019, č. 3, s. 2987-2997. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  KOTRLA, J.; ŠOUKAL, F.; BÍLEK, V.; ALEXA, M. Effects of shrinkage-reducing admixtures on autogenous shrinkage in alkali-activated materials. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F. Effect of plasticizing admixtures on the behavior and properties of alkali activated materials. In PAPERS AND POSTERS PROCEEDINGS: 15th International Congress on the Chemistry of Cement. 5th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. Prague: Research Institute of Binding Materials Prague, 2019. s. - (- s.)ISSN: 2523-935X.
  Detail

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; BEDNÁREK, J.; JANČA, M.; KOPLÍK, J.; HAJZLER, J.; MATĚJKA, L.; MARKO, M.; POKORNÝ, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Application of Isothermal and Isoperibolic Calorimetry to Assess the Effect of Zinc on Hydration of Cement Blended with Slag. Materials, 2019, roč. 12, č. 18, s. 1-18. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Effect of Cement Kiln Bypass Dust on Properties and Hydration of Akali-Activated Slag Mixtures. PAPERS AND POSTERS PROCEEDINGS: 15th International Congress on the Chemistry of Cement. 5th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. Prague: Research Institute of Binding Materials Prague, 2019. s. – (– s.)ISSN: 2523-935X.
  Detail

  PALOVČÍK, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J. Hydrothermal reaction products of brick recyclates. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Lednice: IOP Publishing, 2019. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

 • 2018

  BEDNÁREK, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠILER, P. Reactivity of meta-talc in sodium hydroxide medium. In International Conference Building Materials , Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOTRLA, J.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J.; JANČA, M. Application of fly ashes from fluid bed coal combustion within refractory materials. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. s. 1-8. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; BRADOVÁ, L.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. HYBRID ALKALI-ACTIVATED PORTLAND CEMENTS. In Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete: Synergizing Expertise and Bridging Scales of Space and Time. Paris: RILEM Publications, 2018. s. 455-460. ISBN: 978-2-35158-202-2.
  Detail

  NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Hodnocení kvality cementu izotermickou kalorimetrií. In KVALITA CEMENTU 2018. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., 2018. s. 5-15. ISBN: 978-80-87397-28-2.
  Detail

  KOTRLA, J.; ŠOUKAL, F.; ŠVEC, J. Anhydrite stabilization in refractory materials. 7th Meeting on chemistry and life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 115-115. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Alkali-activated slag-based systems with cement bypass dust incorporation. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. první. 2018. s. 113-113. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Introducing the Effective Mass of Activated Complex and the Discussion on the Wave Function of this Instanton. London, UK: IntechOpen, 2018. 93 s. ISBN: 978-1-78923-480-0.
  Detail | WWW

  ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P. Portland clinker characterization by scanning electron microscopy with BSE, EDS, WDS and EBSD. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. 2018. s. 122-122. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  ŠOUKAL, F.; NOVOTNÝ, R. Výzkum magnetické separace popílků. 2018. s. 1-12.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; KALINA, L. Výzkum staření práškového kovu. 2018.
  Detail

  ŠOUKAL, F. Vývoj keramické vazby pro brusné kotouče. 2018.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; NOVOTNÝ, R. Výzkum objemových změn portlandského cementu. 2018.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; BŘEZINA, M. Vývoj metodiky úpravy nevodivých materiálů pro EBSD. 2018.
  Detail

  MARKO, M.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; POŘÍZKA, J. Ash – the raw material base for the future. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. první. 2018. s. 118-118. ISBN: 918-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

 • 2017

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; BARTONÍČKOVÁ, E.; TKACZ, J. Formation of strontium-yttrium germanium anionic lacunar apatite (Sr2+δY6.67+(2δ/3)[GeO4]6O2δ) as the intermediate phase of oxygen-rich yttrium-germanium apatite (Y9.333+ε[GeO4]6O2+3/2ε). Ceramics International, 2017, roč. 10, č. 43, s. 7827-7838. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW

  RUDIANTO, H.; DLOUHÝ, I.; ŠOUKAL, F. Effect of Ultrasonication Dispersion Technique on Sintering Properties of CNT Reinforced Al-Zn-Mg-Cu Powder. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2017, roč. 62, č. 2, s. 1131-1135. ISSN: 1733-3490.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F. Stanovení kinetiky odplynění MgO-C staviva a návrh optimální pálící křivky. 2017.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J. Research of fireproof glass whitening. 2017.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Výzkum keramickým žárovzdorných filtrů. 2017.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R. Srovnávací studie dodaných cementů. 2017.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; OPRAVIL, T. Výzkum a charakterizace cementových materiálů. 2017.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Výzkum žárovzdorné vyzdívky reaktoru. 2017.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; BARTONÍČKOVÁ, E.; MÁSILKO, J. Výzkum brusných vrstev a vývoj keramické vazby. 2017.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T. Výzkum magnetické separovatelnosti popílku. 2017.
  Detail

 • 2016

  BEDNÁREK, J.; NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; TVRDÍK, L. The preparation of heat insulating moulded refractories. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Švýcarsko: Trans Tech Publications Inc., 2016. s. 39-44. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

  DRDLOVÁ, M.; FRANK, M.; BUCHAR, J.; RIDKY R.; ŠOUKAL, F. Effect of Nanoparticle Modification on Static and Dynamic Behaviour of Foam Based Blast Energy Absorbers. CELLULAR POLYMERS, 2016, roč. 35, č. 3, s. 143-158. ISSN: 0262-4893.
  Detail | WWW

  ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; PALOU, M.; KALINA, L. The influence of pH buffers on hydration of hydraulic phases in system CaO-Al2O3. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, č. 124, s. 629-638. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; SEHNAL, T.; SNOP, R.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. The influence of particle size of cement and different additives on the properties of Portland cement pastes. Materials Science Forum, 2016, roč. 851, č. 2, s. 104-109. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; TKACZ, J.; MÁSILKO, J.; BARTONÍČKOVÁ, E. The field of solid solutions in ternary system of synthetic apatite-type alkaline earth element-yttrium-silicate oxybritholite phases of the composition: AEE(delta)Y(10-delta)[SiO4](6)O3-0.5 delta, where AEE=Ca, Sr and Ba. Ceramics International, 2016, roč. 42, č. 5, s. 6154-6167. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; BARTONÍČKOVÁ, E.; WASSERBAUER, J. Solid-state synthesis of SrY2O4 and SrSm2O4. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, roč. 123, č. 1, s. 181-194. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  BOHÁČ, M.; PALOU, M.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Influence of temperature on early hydration of Portland cement–metakaolin–slag system. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, č. 10973, s. 1-10. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  KOPLÍK, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. The Characterization of Fixation of Ba, Pb, and Cu in Alkali-Activated Fly Ash/Blast Furnace Slag Matrix. Materials, 2016, roč. 7, č. 9, s. 1-9. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MONČEKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R.; KOPLÍK, J.; KALINA, L.; BÍLEK, V.; ŠOUKAL, F. Hexavalent chromium reduction by ferrous sulphate heptahydrate addition into the Portland clinker. In International Conference on Ecology and new Building materials and products, ICEBMP 2016. Procedia Engineering. 2016. s. 73-79. ISSN: 1877-7058.
  Detail

  BEDNÁREK, J.; PTÁČEK, P.; ŠVEC, J.; ŠOUKAL, F.; PAŘÍZEK, L. Inhibition of Hydrogen Evolution in Aluminium-phosphate Refractory Binders. In ICEBMP 2016 - Elektronický sborník přednášek. Procedia Engineering. Nizozemsko: Elsevier, 2016. s. 87-93. ISBN: 978-80-87397-23-7. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; BEZDĚK, O.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. VLIV pH ZÁMĚSOVÉ VODY NA HYDRATACI CEMENTOVÝCH PAST. In 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 83-86. ISBN: 978-80-7395-986- 9.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E.; WASSERBAUER, J. The formation of feldspar strontian (SrAl2Si2O8) via ceramic route: Reaction mechanism, kinetics and thermodynamics of the process. Ceramics International, 2016, roč. 42, č. 7, s. 8170-8178. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Introduction of novel kinetic approach to calculation of activation energy and its application to the sinter-crystallization of strontian feldspar. Ceramics International, 2016, roč. 42, č. 15, s. 16969-16980. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠOUKAL, F.; BARTONÍČKOVÁ, E.; KOTRLA, J.; PTÁČEK, P. Vývoj diamantových brusných kotoučů. 2016. s. 1-10.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; OPRAVIL, T. Výzkum tvorby nálepků v rotační peci. 2016. s. 1-26.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; OPRAVIL, T. Výzkum nálepků v cementářské rotační peci. 2016. s. 1-20.
  Detail

  OPRAVIL, T.; TRACHTOVÁ, Š.; ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P. Mikrobiologický monitoring deponií elektrárenských popílků. 2016. s. 1-55.
  Detail

  OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Výzkum železa v píscích. 2016. s. 1-32.
  Detail

  OPRAVIL, T.; KALINA, L.; MONČEKOVÁ, M.; ŠOUKAL, F. Vývoj a testování účinnosti redukčních přísad. 2016. s. 1-20.
  Detail

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. RECYCLING OF WASTE TECHNOLOGICAL SLUDGE IN ALKALI ACTIVATED CONCRETES. In Performance-based approaches for concrete structures. 2016. s. 333-334. ISBN: 978-2-88394-120-5.
  Detail

  PALOU, M.; KUZIELOVA, E.; NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; ŽEMLIČKA, M. Blended cements consisting of Portland cement-slag-silica fume-metakaolin system. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, roč. 125, č. 3, s. 1025-1034. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.; ŽŮROVÁ, M.; KOPLÍK, J.; HAVLICA, J. Mechanisms of macro-pores origin in the MDF composites fabrication. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 86-91. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

 • 2015

  ŠILER, P.; BAYER, P.; SEHNAL, T.; KOLÁŘOVÁ, I.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Effects of high-temperature fly ash and fluidized bed combustion ash on the hydration of Portland cement. Construction and building materials, 2015, roč. 2015, č. 78, s. 181-188. ISSN: 0950-0618.
  Detail

  ŠILER, P.; BAYER, P.; SEHNAL, T.; KOLÁŘOVÁ, I.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. VLIV POPÍLKU Z VYSOKOTEPLOTNÍHO A FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ NA VLASTNOSTI PAST Z PORTLANDSKÉHO CEMENTU. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 197-200. ISBN: 978-80-214-5192- 6.
  Detail

  PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠVEC, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; FRAJKOROVÁ, F. The kinetics and mechanism of thermal decomposition of SrCO3 polymorphs. Ceramics International, 2015, roč. 41, č. 1, s. 115-126. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW

  BOHÁČ, M.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; YADAV, R.; PALOU, M. Hydration of Synthetized Clinker Phases C3S and C3A with Metakaolin in Isothermal Conditions. Advanced Materials Research, (online), 2015, roč. 2015, č. 1124, s. 23-30. ISSN: 1662- 8985.
  Detail

  BARTONÍČKOVÁ, E.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; NOVOTNÝ, R.; ŠVEC, J.; HAVLICA, J. Mullite-based refractories fabricated by foam casting. Ceramics International, 2015, roč. 41, č. 10, s. 14116-14123. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW

  ŠOUKAL, F.; LANG, K.; TVRDÍK, L.; NOVOTNÝ, R. Lité izolační žárovzdorné materiály. In Hutní keramika 2015. AMOS repro s.r.o. Ostrava: Tanger s.r.o., 2015. s. 19-24. ISBN: 978-80-87294-60- 4.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; LANG, K.; TVRDÍK, L. Suroviny pro výrobu izolačních žárovzdorných materiálů. In SUROVINY 2015. 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-02-02610- 5.
  Detail

  OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Zkoušky zpracování elektrárenských popílků. 2015.
  Detail

  OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Zkoušky vývoje NH3 z popílků při výrobě betonů. 2015.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F. Měření trvanlivosti speciálních vápen. 2015.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F. Posouzení míry koroze. 2015.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; ŠVEC, J. Termická analýza tvrdokovových materiálů. 2015. s. 1-19.
  Detail

  ŠOUKAL, F. Vývoj receptur beton. směsí se ztekucujícími přísadami. 2015. s. 1-12.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; SEDLÁČEK, P.; MONČEKOVÁ, M. Výzkum příčin lokálního hydrofobního chování výrobků z minerální vaty. 2015. s. 1-28.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; OPRAVIL, T. Charakterizace a odvození mechanismu vzniku neshodných materiálů. 2015. s. 1-31.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E. Výzkum a vývoj oxidových keramických materiálů pro výrobu keramických pěn. 2015. s. 1-41.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J. Charakterizace a výzkum brusných vrstev. 2015. s. 1-13.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T. Analýza a vývoj metodiky pro měření teploty na kontaktu třecích povrchů. 2015. s. 1-65.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Vývoj látky zabraňující vzniku koroze na ocelových nástrojích. 2015. s. 1-31.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Vývoj vazby pro velká feritová jádra. 2015. s. 1-73.
  Detail

  PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠVEC, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; WASSERBAUER, J.; MÁSILKO, J. Preparation, kinetics of sinter-crystallization and properties of hexagonal strontium-yttrate-silicate apatite phase: SrY4[SiO4](3)O. Ceramics International, 2015, roč. 41, č. 1, s. 1779-1795. ISSN: 0272-8842.
  Detail

 • 2014

  PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; LANG, K.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; TVRDÍK, L. Preparation and properties of enstatite ceramic foam from talc. Journal of the European Ceramic Society, 2014, roč. 34, č. 2, s. 515-522. ISSN: 0955-2219.
  Detail

  PTÁČEK, P.; TVRDÍK, L.; LANG, K.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; NOVOTNÝ, R. Preparation and properties of nanostructured ceramic foam from kaolinite. POWDER TECHNOLOGY, 2014, roč. 2014, č. 253, s. 29-34. ISSN: 0032-5910.
  Detail

  IFKA, T.; PALOU, M.; BARÁČEK, J.; ŠOUKAL, F.; BOHÁČ, M. Evaluation of P2O5 distribution inside the main clinker minerals by the application of EPMA method. Cement and Concrete Research, 2014, roč. 59, č. 5, s. 147-154. ISSN: 0008-8846.
  Detail

  KALINA, L.; MATOUŠEK, D.; ŠOUKAL, F. Utilization of XPS Analysis for the Characterization of Mechanochemical Activation in Polymer-Cement Composite Materials. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 231-234. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  HAJDÚCHOVÁ, M.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; HAVLICA, J. The influence of sodium sulphite on Portland clinker hydration. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. 2014. s. 3-6. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  KALINA, L.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F. XPS characterization of polymer–monocalcium aluminate interface. Cement and Concrete Research, 2014, roč. 2014, č. 66, s. 110-114. ISSN: 0008-8846.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J. HT-XRD non-isothermal kinetics study of delamination of kaolinite from termite mound. APPLIED CLAY SCIENCE, 2014, roč. 95, č. 6, s. 146-149. ISSN: 0169-1317.
  Detail

  PTÁČEK, P.; FRAJKOROVÁ, F.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Kinetics and mechanism of three stages of thermal transformation of kaolinite to metakaolinite. POWDER TECHNOLOGY, 2014, roč. 264, č. 8, s. 439-445. ISSN: 0032-5910.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J.; OVEČKA, Z. The synthesis and characterization of an expansive additive for M-type cements Part III. the influence of gypsum and water-to-cement ratio on the formation of ettringite. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, roč. 115, č. 1, s. 301-307. ISSN: 1388-6150.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ZMRZLÝ, M.; NOVOTNÝ, R. Synthesis, hydration and thermal stability of hydrates in strontium-aluminate cement. Ceramics International, 2014, roč. 40, č. 7, s. 9971-9979. ISSN: 0272-8842.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Strontium Aluminate - Cement Fundamentals, Manufacturing, Hydration, Setting Behaviour and Applications. Croatia: InTech, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, 2014.
  Detail

  ŠILER, P.; BEZDĚK, O.; KOLÁŘOVÁ, I.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. The influence of aggregates on the properties of concrete. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Švícarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 277-280. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  KOLÁŘOVÁ, I.; ŠILER, P.; ŠOUKAL, F. The influence of zinc on the hydration and compressive strength of Portland cement. In 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. 2014. s. 43-46. ISBN: 9783038351887. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  BEDNÁREK, J.; ŠOUKAL, F.; NOVOTNÝ, R.; LANG, K. The Application of Air-Entraining Admixtures for the Development of Heat Insulating Moulded Refractory Concretes. In Ecology and New Building Materials and products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 141-144. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  PALOU, M.; ŠOUKAL, F.; BOHÁČ, M.; ŠILER, P.; IFKA, T.; ŽIVICA, V. Performance of G-Oil Well cement exposed to elevated hydrothermal curing conditions. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, roč. 118, č. 2, s. 865-874. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; TVRDÍK, L.; LANG, K. Vývoj a možnosti výroby litých žárovzdorných materiálů. In Zborník referátov. 2014. s. 29-35. ISBN: 978-80-553-1673- 4.
  Detail

  HAJDÚCHOVÁ, M.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J. The influence of sodium sulphite on Portland clinker hydration. VUT v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2014. s. 60-60. ISBN: 978-80-214-5077- 6.
  Detail

  BEDNÁREK, J.; ŠOUKAL, F.; NOVOTNÝ, R.; LANG, K. The Application of Air- Entraining Admixtures for the Development of Heat Insulating Moulded Refractory Concretes. Brno: 2014. s. 51-51. ISBN: 978-80-214-5077- 6.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P. Vývoj objemových změn tenkovrstvých dekorativních cementových směsí. VUT v Brně: 2014. s. 1-22.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T. Vývoj lité podlahové konstrukce. VUT v Brně: 2014. s. 1-15.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; HAJDÚCHOVÁ, M.; KOLÁŘOVÁ, I. Úprava technologie procesní vody. VUT v Brně: 2014. s. 1-28.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J. Úprava složení výrobku Antikon pro agresivní prostředí. VUT v Brně: 2014. s. 1-23.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; BOHÁČ, M.; MÁSILKO, J. Charakterizace cementů a výzkum tvorby pecních nálepků. VUT v Brně: 2014. s. 1-25.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; KOSÁR, P. Fyzikální a chemická charakterizace feritových materiálů. VUT v Brně: 2014. s. 1-45.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J. Mechanická charakterizace termosetových vazeb pro brusné vrstvy. VUT v Brně: 2014. s. 1-35.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J. Úprava složení výrobku Antikon - voděodolnost. VUT v Brně: 2014. s. 1-20.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Studie trvanlivosti polystyrénové výplně v dutinách keramických cihel. VUT v Brně: 2014. s. 1-74.
  Detail

  OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠILER, P.; KOPLÍK, J.; ŠTĚPÁNKOVÁ, E. Výzkum možností eleiminace některých složek popílku. Brno: CMV FCH VUT, 2014. s. 1-58.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; BARTONÍČKOVÁ, E.; KALINA, L. Identifikace novotvarů v pojivech. Brno: CMV FCH VUT, 2014. s. 1-85.
  Detail

  OPRAVIL, T.; ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; WASSERBAUER, J.; PAŘÍZEK, L.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F. Pevnostní charakteristika kompoztitů. Brno: CMV FCH VUT, 2014. s. 1-52.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; BARTONÍČKOVÁ, E. Možnosti úpravy a využití zeolitů. Brno: CMV FCH VUT, 2014. s. 1-17.
  Detail

 • 2013

  NEVŘIVOVÁ, L.; TVRDÍK, L.; LANG, K.; ŠOUKAL, F.; KOTOUČEK, M.; KOVÁŘ, P. Problematika vývoje a aplikací nových žárovzdorných materiálů v hutnictví. In 29. ročník konference o teorii a praxi výroby a zpracování oceli. Ostrava: VŠB - TU OSTRAVA, FMMI, 2013. s. 10-17. ISBN: 978-80-87294-37- 6.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; NOVOTNÝ, R. Brousící kotouče v keramickém pojivu. VUT v Brně: 2013. s. 1-49.
  Detail

  ŠAFÁŘ, M.; KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; KOPLÍK, J.; TKACZ, J. Optimization of concrete mixture based on alkali activation of secondary materials. In 17. Mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky (2013). Brno: T.D.V. Brno, 2013. s. 107-110. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J. Crystallization of spinel phase from metakaoline: The nonisothermal thermodilatometric CRH study. POWDER TECHNOLOGY, 2013, roč. 2012, č. 243, s. 40-45. ISSN: 0032- 5910.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; WASSERBAUER, J.; MÁSILKO, J.; BARÁČEK, J. The influence of structure order on the kinetics of dehydroxylation of kaolinite. Journal of the European Ceramic Society, 2013, roč. 33, č. 13- 14, s. 2793-2799. ISSN: 0955- 2219.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; WASSERBAUER, J. Preparation of dehydroxylated and delaminated talc: Meta- talc. Ceramics International, 2013, roč. 39, č. 8, s. 9055-9061. ISSN: 0272- 8842.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; HOLEŠINSKÝ, R. Kinetics and mechanism of formation of gehlenite, Al– Si spinel and anorthite from the mixture of kaolinite and calcite. SOLID STATE SCIENCES, 2013, roč. 2013, č. 26, s. 53-58. ISSN: 1293- 2558.
  Detail

  WASSERBAUER, J.; ŠOUKAL, F. Prvková analýza nečistoty z kontaktu. 2013. s. 1-15.
  Detail

  WASSERBAUER, J.; ŠOUKAL, F. EDS analysis of metal samples. 2013. s. 1-6.
  Detail

  PTÁČEK, P.; BRANDŠTETR, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Investigation of subterranean termites nest material composition, structure and properties. In Materials science, Advanced topics. Intech. Rieka, Croatia: Intech, 2013. s. 519-549. ISBN: 978-953-51-1140- 5.
  Detail

  OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E. Kompozity s vysokým obsahem anorganické rozptýlené kulové výstuže. 2013. s. 1-24.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F. Vodní hospodářství. 2013. s. 1-24.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F. Studium distribuce složek syntetických minerálů na bázi tobermoritu. 2013. s. 1-199.
  Detail

  OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P. Charakterizace morfologie vápenných hydrátů. 2013. s. 1-100.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F. Charakterizace morfologie vápenných hydrátů I. 2013. s. 1-55.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Vyhořívání pojiva z feritových jader, nálepy tyčí. 2013. s. 1-21.
  Detail

  OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P. Možnosti zvýšení efektivity separace Fe podílů z těžených jílových minerálů. 2013. s. 1-28.
  Detail

  HAJDÚCHOVÁ, M.; ŠOUKAL, F. The influence of ferrous sulphate on Portland clinker hydration. Sborník abstraktů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2013. s. 77-77. ISBN: 978-80-214-4822- 3.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; BÍLEK, V.; ŠAFÁŘ, M. Využití tuhých zbytků ze spalování uhlí v alkalicky aktivovancý systémech. In Popílky ve stavebnictví. Brno: NOVPRESS, s.r.o., 2013. s. 126-128. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
  Detail

 • 2012

  KALINA, L.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; JASKOWIECOVÁ, L. Potential uses of geopolymers to immobilize toxic metals from by- products materials. ENVIRON ENG MANAG J, 2012, roč. 11, č. 3, s. 579-584. ISSN: 1582- 9596.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; KŘEČKOVÁ, M.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J. Activation of Bentonite and Talc by Acetic Acid as a Carbonation Feedstock for Mineral Storage of CO2. In Atomic Absorption Spectroscopy. Croatia 2012. Croatia: Intech, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, 2012. s. 221-258. ISBN: 978-953-307-817- 5.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J.; KŘEČKOVÁ, M. The kinetics and mechanism of kaolin powder sintering I. The dilatometric CRH study of sinter- crystallization of mullite and cristobalite. POWDER TECHNOLOGY, 2012, roč. 2012, č. 232, s. 24-30. ISSN: 0032- 5910.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J. The synthesis and characterization of an expansive admixture for M-type cements I. The influence of free CaO to the formation of ettringite. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, roč. 2012, č. 7, s. 1-10. ISSN: 1388- 6150.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F. Modifikace fosforečného pojiva pro žáromateriály. 2012. s. 1-40.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J. Praktikum z preparativních a testovacích metod I. Praktikum z preparativních a testovacích metod I., Soubor návodů pro laboratorní cvičení ze zkušebních metod stavebních a technických pojiv – cementu, vápna, sádry a vodního skla. VUT, FCH. Brno: VUT v Brně, Fakulta chemická, 2012. s. 1-153. ISBN: 978-80-214-4392- 1.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J. Praktikum z preparativních a testovacích metod II. Praktikum z preparativních a testovacích metod II., Soubor návodů pro laboratorní cvičení ze zkušebních metod keramických materiálů a surovin používaných v jejich výrobě. VUT, FCH. Brno: VUT v Brně, Fakulta chemická, 2012. s. 1-225. ISBN: 978-80-214-4435- 5.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; WASSERBAUER, J.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J. Scanning electron microscopy study of carbon induced corrosion of fired refractory castable. In Current microscopy contributions to advances in science and technology, Microscopy Series N 5, Edited by A. Méndez- Vilas. Spain 2012. Formatex Research Center, 06002 Badajoz, Spain: Formatex Research Center, 2012. s. 1044-1051. ISBN: 978-84-939843-6- 6.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J.; OPRAVILOVÁ, L. The synthesis and characterisation of an expansive additive for M-type cements. Part II. Investigation of shrinkage compensation effect during early stages of hydration process. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, roč. 2012, č. 10, s. 1-6. ISSN: 1388- 6150.
  Detail

 • 2011

  PTÁČEK, P.; BRANDŠTETR, J.; KŘEČKOVÁ, M.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Mechanism and kinetics of wollastonite fibre dissolution in the aqueous solution of acetic acid. POWDER TECHNOLOGY, 2011, roč. 206, č. 3, s. 338-344. ISSN: 0032- 5910.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J. The kinetic analysis of the thermal decomposition of kaolinite by DTG technique. POWDER TECHNOLOGY, 2011, roč. 208, č. 1, s. 20-25. ISSN: 0032- 5910.
  Detail

  BUZEK, L.; ŠOUKAL, F.; ZMRZLÝ, M.; WASSERBAUER, J. Mechanical Properties of Aluminosilicate Systems Based on Alkali Activation of Industrisal By- Products. Chemické listy, 2011, roč. 105, č. 17, s. 779-780. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; KŘEČKOVÁ, M.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J. The kinetics of Al- Si spinel phase crystallization from calcined kaoline. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY, 2011, roč. 2011, č. 10, s. 2661-2667. ISSN: 0022- 4596.
  Detail

  KŘEČKOVÁ, M.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; BRANDŠTETR, J. Thermodilatometric analysis of kaolin. Chemické listy. 2011. s. 933-933. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; REPKA, M. Increases in water resistance of macro-defect- free composites. Chemické listy. 2011. s. 930-930. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; JASKOWIECOVÁ, L. Geopolymers - earth friendly building material based on alkali activation of industrial by- products. Chemické listy. 2011. s. 925-925. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  KOPLÍK, J.; KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; JASKOWIECOVÁ, L.; MÁSILKO, J. Immobilization of heavy metals in aluminosilicate matrixes. Chemické listy. 2011. s. 930-931. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  REPKA, M.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; JASKOWIECOVÁ, L.; STRAKA, R.; WIRTHOVÁ, M. Effect of organotitanate crosslinking agent on gelation of polyvinyl alcohol. Chemické listy. Brno: 2011. s. 871-1072. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J.; KREJČOVÁ, H. Synthesis powder precursor of LAS ceramics via pH controlled wet chemical process. POWDER TECHNOLOGY, 2011, roč. 2011, č. 2- 3, s. 256-263. ISSN: 0032- 5910.
  Detail

 • 2010

  PTÁČEK, P.; NOSKOVÁ, M.; BRANDŠTETR, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Dissolving behavior and calcium release from fibrous wollastonite in acetic acid solution. Thermochimica Acta, 2010, roč. 498, č. 1- 2, s. 54-60. ISSN: 0040- 6031.
  Detail

  PTÁČEK, P.; KUBÁTOVÁ, D.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Isothermal kinetic analysis of the thermal decomposition of kaolinite: The thermogravimetric study. Thermochimica Acta, 2010, roč. 501, č. 1- 2, s. 24-29. ISSN: 0040- 6031.
  Detail

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; KŘEČKOVÁ, M.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J. The non- isothermal kinetics analysis of the thermal decomposition of kaolinite by Effluent Gas Analysis technique. POWDER TECHNOLOGY, 2010, roč. 203, č. 2, s. 272-276. ISSN: 0032- 5910.
  Detail

  PTÁČEK, P.; BRANDŠTETR, J.; KUBÁTOVÁ, D.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. The non- isothermal kinetic analysis of the thermal decomposition of kaolinite by thermogravimetric analysis. POWDER TECHNOLOGY, 2010, roč. 204, č. 2- 3, s. 222-227. ISSN: 0032- 5910.
  Detail

  PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; NOSKOVÁ, M.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J. The kinetics of Al- Si spinel phase crystallization from calcined kaolin. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY, 2010, roč. 183, č. 11, s. 2565-2569. ISSN: 0022- 4596.
  Detail

  KOPLÍK, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. STABILIZATION OF FLY- ASH CONTAINING HEAVY METALS BY ALKALI ACTIVATION. In 12th International Inorganic- Bonded Fiber Composites Conference. Aalborg: Aalborg University, 2010. s. 311-315. ISBN: 87-91606-20- 9.
  Detail

  MÁSILKO, J.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F.; REPKA, M. Modification of macro-defect- free composites by organotitanate agents and fibrous reinforcement. In XIV. International conference Ecology and new building materials and products. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2010. s. 311-314. ISBN: 978-80-87397-02- 2.
  Detail

  BUZEK, L.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Synthesis of aluminosilicate systems based on alkali activation of industrial by- products. In XIVth International conference Ecology and new building materials and products. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2010. s. 145-148. ISBN: 978-80-87397-02- 2.
  Detail

  MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F.; KALINA, L.; KOPLÍK, J. IMPROVING THE WATER RESISTANCE OF MACRO-DEFECT- FREE CEMENTS. In 12th International Inorganic- Bonded Fiber Composites Conference. 1. Aalborg: Aalborg University, 2010. s. 321-325. ISBN: 87-91606-20- 9.
  Detail

  BUZEK, L.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F. Aluminosilicate system based on alkali activation of industrial by- products reinforced with wollastonite microfibers. In 12th International Inorganic- Bonded Fiber Composites Conference. Aalborg: Aalborg University, 2010. s. 316-320. ISBN: 87-91606-20- 9.
  Detail

  KOPLÍK, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Stabilization of blast furnace slag and fly ash by alkali activation. In XIV. International conference Ecology and new building materials and products. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2010. s. 149-152. ISBN: 978-80-87397-02- 2.
  Detail

 • 2009

  PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; KUBÁTOVÁ, D.; HAVLICA, J. Studium procesu dehydroxylace kaolinitu s využitím žárové mikroskopie. Keramický zpravodaj, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 12-15. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  BUZEK, L.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J. High- heat resistant phosphate binders. In Ecology and new building materials and products. Brno: VUSTAH, 2009. s. 200-203. ISBN: 978-80-254-4447- 4.
  Detail

  MÁSILKO, J.; BUZEK, L.; KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F. Increases in water resistance of MDF composites. In Ecology and new building materials and products. Brno: VUSTAH, 2009. s. 332-335. ISBN: 978-80-254-4447- 4.
  Detail

  KOPLÍK, J.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J. Vápenato- hlinité fáze a jejich hydratace. In 31. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář - Sborník píspěvků. Pardubice: 2009. s. 93-96. ISBN: 978-80-7395-178- 8.
  Detail

  KOPLÍK, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Preparation of clinker phases and their hydration under various conditions. In Ecology and new building materials and products. Brno: VUSTAH, 2009. s. 160-163. ISBN: 978-80-254-4447- 4.
  Detail

 • 2008

  PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; VASILAKAKIS, D. Využití infračervené spektroskopie ke studiu magnetických partikulárních kompozitů. Keramický zpravodaj, 2008, roč. 2007, č. 6, s. 11-17. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  PTÁČEK, P.; KREJČOVÁ, H.; ZLOCHOVÁ, V.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Syntéza LAS keramiky SOL - GEL metodou. Chemické listy, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 8-17. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  PTÁČEK, P.; KUBÁTOVÁ, D.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. EFFECT OF PARTICLE SIZE ON DEHYDROXYLATION OF KAOLIN - AN INFRARED SPECTROSCOPY STUDY. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. s847 (s851 s.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  PTÁČEK, P.; FIALA, M.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. SYNTHESIS AND CATALYTIC ACTIVITY OF TITANIA - KAOLINE SYSTEM. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. s900 (s903 s.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  PTÁČEK, P.; KREJČOVÁ, H.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. THERMAL BEHAVIOR OF POWDER PRECURSOR FOR LAS CERAMIC DOPED BY HYDROXYAPATITE. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. s897 (s899 s.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T. Temperature and Moisture Effects on Macrodefect- Free Composite Structure and Properties. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. 910-912. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.; KREJČOVÁ, H.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Vliv MgO na průběh výpalu sol-gel metodou připraveného prekurzoru lithné keramiky a nukleaci b- spodumenu z taveniny. Keramický zpravodaj, 2008, roč. 24/ 2008, č. 5- 6, s. 15-20. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; KOPLÍK, J.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; FRANK, V. Influence of Conditions on Hydraulic Calcium Aluminate Phases Hydration Mechanisms. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. 916-918. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F. DETERMINATION OF PORTLAND CEMENT COMPOSITION BY FT- IR SPECTROSCOPY. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. s895 (s896 s.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; VRŠECKÝ, M. ALKALI AND VANADIUM OXIDES CORROSION OF HIGHLY ALUMINA RERRACTORINESS. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. s891 (s892 s.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J. MEASURMENT OF HEAT OF HYDRATATION OF ROMAN CEMENT. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 9, s. 893-894. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. SOME NON -TRADITIONAL BINDERS AND COMPOSITES TESTED AT THE STUDENT LABORATORIES OF THE INSTITUTE OF MATERIALS CHEMISTRY, BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. 822-826. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; VINTER, V.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T. Latex Modified Cement Composites: Effect of Polymer Type. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. 913-915. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

 • 2007

  ŠOUKAL, F.; BRANDŠTETR, J.; HAVLICA, J. Macrodefect-free (MDF) cementy - review. Silika, 2007, roč. 17, č. 1- 2, s. 45-50. ISSN: 1213- 3930.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T. The evolution of microstructure of MDF composites during hydration. In XIth INTERNATIONAL CONFERENCE Ecology and new building materials and products. 2007. s. 197-200. ISBN: 978-80-239-9347- 9.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T. Microwave stopping of MDF composites hydration. In CENTENÁRIUM VEGYÉSZKONFERENCIA 2007. 2007. s. 130-130. ISBN: 978-963-9319-68- 4.
  Detail

  OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F. Study of properties of hydraulic lime by heating microscope. In CENTENÁRIUMI VEGYÉSZKONFERENCIA. Sopron: 2007. s. 129-129. ISBN: 978-963-9319-68- 4.
  Detail

  ŠOUKAL, F. Úloha povrchově aktivních systémů v přípravě cementových hydratovaných materiálů. 2007.
  Detail

  OPRAVIL, T.; HAVLICA, J.; BRANDŠTETR, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; BALGOVÁ, Z. Preparation and properties of binders based on roman cement. In 11th INTERNATIONAL CONFERENCE Ecology and new building materials and product. 2007. s. 255-259. ISBN: 978-80-239-9347- 9.
  Detail

  PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; VASILAKAKIS, D. FT-IR and DTA study of prepared iron oxide - silica nanocomposite. In XIth INTERNATIONAL CONFERENCE Ecology and new building materials and products. 2007. s. 192-196. ISBN: 978-80-239-9347- 9.
  Detail

  PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; VASILAKAKIS, D. FT-IR Study of Prepared Iron Oxides - Silica Nanocomposite. In PROCEEDINGS - BIOPOWDERS MINI-CONFERENCE, Advances in the Powder Technology. CRC HAS, Budapest, Hungary: Research Institute of Chemical and Process Engineering, 2007. s. 149-158. ISBN: 978-963-9696-23- 5.
  Detail

  PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. THE FT- IR STUDY OF THE FORMATION OF IRON OXIDES AND OXOHYDROXIDES AT HIGH pH VALUES. In Sborník XII. symposia SILICHEM 2007. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 51-53. ISBN: 978-80-214-3475- 2.
  Detail

  PTÁČEK, P.; VESELÝ, P.; HAVLICA, J.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. The phase transformations in Bi- 2212 superconducting system in various partial oxygen pressure. In CENTENÁRIUMI VEGYESZKONFERENCIA. 2007. s. 33-33. ISBN: 978-963-9319-68- 4.
  Detail

 • 2006

  ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P. Tepelné zabarvení hydratace cementu a druhotných surovin. In X. KONFERENCE - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, 2006. s. 216-222. ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

  PTÁČEK, P.; HAVLICA, J.; STANĚK, T.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; VASILAKAKIS, D. Influence of non-traditional secondary raw materials on hydrolysis of Portland cement an FT- IR spectroscopy study. In X. KONFERENCE - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, 2006. s. 216-222. ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

  BALGOVÁ, Z.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J. Spoluspalování masokostní moučky v cementářských pecích - vliv obsahu P2O5 na vlastnosti cementu. 2006.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J. Metodiky hodnocení vlivu přídavku netradičních surovin k cementu, resp. k surovinové moučce pro výpal portlandského slinku. FT-TA/ 020. 2006.
  Detail

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; BRANDŠTETR, J. Příprava kompozitů na bázi portlandského slinku a vysokopecní strusky aktivovaných přídavkem tuhých zbytků fluidního spalování. In Sborník X. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky 2006. Telč: VÚSH, a. s., 2006. s. 99-106. ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

 • 2005

  ŠOUKAL, František; HAVLICA, Jaromír. Pozzolanic Behaviour of some secondary raw materials. In Booklet of XVII. Conference on Thermal Analysis and Kalorimetry Thermanal 2005. STU. Tatry- Stará Lesná: STU Bratislava, 2005. s. 57-60. ISBN: 80-227-2285-5..
  Detail

  ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J. Methods of hydration of cement based MDF composities stopping. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. 1, s. 20-22. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J. Pozzolanic activity of secondary raw materials. ChemZi, 2005, roč. 1, č. 1, s. 200-200. ISSN: 1336- 7242.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J. Pucolanická aktivita druhotných průmyslových materiálů. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: 2005. s. 105-115. ISBN: 80-239-4905- 5.
  Detail

  ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J. Pozolanic activity of secondary raw metrials. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. 1, s. s478 (s481 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.