Detail publikace

Příprava kompozitů na bázi portlandského slinku a vysokopecní strusky aktivovaných přídavkem tuhých zbytků fluidního spalování

OPRAVIL, T. PTÁČEK, P. ŠOUKAL, F. BRANDŠTETR, J.

Originální název

Příprava kompozitů na bázi portlandského slinku a vysokopecní strusky aktivovaných přídavkem tuhých zbytků fluidního spalování

Anglický název

Preparation of composites based on portland clinker and blastfurnace slag activated by adition of solid residues of fluid bed coal combustion

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Práce se zabývá přípravou kompozitů na bázi portlandského slinku a vysokopecní strusky aktivovaných přídavkem tuhých zbytků fluidního spalování

Anglický abstrakt

The paper discused the preparation of composites based on portland clinker and blastfurnace slag activated by adition of solid residues of fluid bed coal combustion

Klíčová slova v angličtině

clinker, slag, fly ash, binder, activation

Autoři

OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; BRANDŠTETR, J.

Rok RIV

2006

Vydáno

1. 6. 2006

Nakladatel

VÚSH, a. s.

Místo

Telč

ISBN

80-239-7146-8

Kniha

Sborník X. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky 2006

Strany od

99

Strany do

106

Strany počet

7

BibTex

@inproceedings{BUT24420,
  author="Tomáš {Opravil} and Petr {Ptáček} and František {Šoukal} and Jiří {Brandštetr}",
  title="Příprava kompozitů na bázi portlandského slinku a vysokopecní strusky aktivovaných přídavkem tuhých zbytků fluidního spalování",
  booktitle="Sborník X. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky 2006",
  year="2006",
  pages="99--106",
  publisher="VÚSH, a. s.",
  address="Telč",
  isbn="80-239-7146-8"
}