Detail publikace

VLIV POPÍLKU Z VYSOKOTEPLOTNÍHO A FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ NA VLASTNOSTI PAST Z PORTLANDSKÉHO CEMENTU

ŠILER, P. BAYER, P. SEHNAL, T. KOLÁŘOVÁ, I. OPRAVIL, T. ŠOUKAL, F.

Originální název

VLIV POPÍLKU Z VYSOKOTEPLOTNÍHO A FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ NA VLASTNOSTI PAST Z PORTLANDSKÉHO CEMENTU

Anglický název

EFFECTS OF HIGH-TEMPERATURE AND FLUIDIZED BED COMBUSTION ASHES ON THE PROTLAND CEMENT PASTES PROPERTIES

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tato práce byla zaměřena na porovnání účinků vysokoteplotního úletového popílku a popílku z fluidního spalování na hydrataci portlandského cementu a pevnost výsledných materiálů. Pro tuto práci byly použity dva vzorky vysokoteplotního popílku (FAT a FAP), jeden vzorek popílku z fluidního spalování (FBCA) a jeden vzorek úletového fluidního popílku (FFA).

Anglický abstrakt

This work was aimed at the comparison of the effects of high-temperature fly ash and fluidized bed combustion ash on the hydration of Portland cement and compressive strength of resulting materials. Two samples of high-temperature fly ash (FAT and FAP), one sample of fluidized bed combustion ash (FBCA) and one sample of fluidized filter ash (FFA) were selected for this work.

Klíčová slova

Isoperibolická kalorimetrie, hydratace, cement, vysokoteplotní úletový popílek, popílek z fluidního spalování

Klíčová slova v angličtině

Isoperibolic calorimetry, hydration, cement, fly ash, fluidized bed combustion ash

Autoři

ŠILER, P.; BAYER, P.; SEHNAL, T.; KOLÁŘOVÁ, I.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.

Rok RIV

2015

Vydáno

13. 5. 2015

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5192-6

Kniha

Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015

Číslo edice

1

Strany od

197

Strany do

200

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT131103,
  author="Pavel {Šiler} and Petr {Bayer} and Tomáš {Sehnal} and Iva {Šilerová} and Tomáš {Opravil} and František {Šoukal}",
  title="VLIV POPÍLKU Z VYSOKOTEPLOTNÍHO A FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ NA VLASTNOSTI PAST Z PORTLANDSKÉHO CEMENTU",
  booktitle="Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015",
  year="2015",
  number="1",
  pages="197--200",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-5192-6"
}