Detail publikace

Výzkum možností eleiminace některých složek popílku

OPRAVIL, T. MÁSILKO, J. PTÁČEK, P. ŠOUKAL, F. ŠVEC, J. BARTONÍČKOVÁ, E. ŠILER, P. KOPLÍK, J. ŠTĚPÁNKOVÁ, E.

Originální název

Výzkum možností eleiminace některých složek popílku

Anglický název

Research options eleiminace some components of fly ash

Typ

souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Cílem experimentů bylo zjistit vliv různých faktorů na uvolňování NH3 z vysokoteplotního popílku, aglomerátu a stabilizátu. Byl připraven popílek s obsahem hydrogensíranu amonného (NH4HSO4), majoritního produktu (více než 95 %), který vzniká při odstraňování NOX ze spalin metodou SNCR, která je založena na přídavku roztoku močoviny nebo čpavkové vody do spalovacího procesu. Zkoumán byl vliv času, doby a intenzity míchání, teploty záměsové vody i samotného popílku na uvolňování NH3. Cílem experimentů bylo otestovat vlivy na uvolňování amoniaku z popílku po SNCR a z technologických produktů připravených z takového popílku. Dílčím, ale velice významným cílem bylo vytvořit, ověřit a certifikovat metodiku pro stanovení amoniaku v takto silně heterogenní soustavě.

Anglický abstrakt

The aim of the experiments was to determine the influence of various factors on the release of NH3 from high ash agglomerate and stabilizer. Was prepared ash containing ammonium bisulfate (NH4HSO4), the major product (over 95%), which is generated by removing NOX from flue gases by SNCR, which is based on the addition of urea solution or ammonia water into the combustion process. Studied the influence of time, duration and intensity of agitation, temperature of water and ash itself to release NH3. The aim of the experiments was to test the effects on the release of ammonia from the ash after SNCR technology and products prepared from such ash. A partial but very important goal was to create, validate and certify the methodology for determination of ammonia in such a highly heterogeneous system.

Klíčová slova

popílek, SNCR, vysokoteplotní spalování, energetické produkty

Klíčová slova v angličtině

ash, SNCR, high temperature combustion, energy products

Autoři

OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; ŠVEC, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠILER, P.; KOPLÍK, J.; ŠTĚPÁNKOVÁ, E.

Vydáno

9. 12. 2014

Nakladatel

CMV FCH VUT

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

58

Strany počet

58

BibTex

@misc{BUT113868,
  author="Tomáš {Opravil} and Jiří {Másilko} and Petr {Ptáček} and František {Šoukal} and Jiří {Švec} and Eva {Bartoníčková} and Pavel {Šiler} and Jan {Koplík} and Eva {Štěpánková}",
  title="Výzkum možností eleiminace některých složek popílku",
  year="2014",
  pages="1--58",
  publisher="CMV FCH VUT",
  address="Brno",
  note="summary research report - contract. research"
}