doc. Ing.

František Šoukal

Ph.D.

FCH, ÚCHM – ředitel ústavu

+420 54114 9492, +420 54114 9811
soukal@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. František Šoukal, Ph.D.

Projekty

 • 2021

  Příprava a charakterizace pokročilých materiálů, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Využití svařovaných spojů pro přípravu armatur cementobetonových kompozitů, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Pokročilé materiály a materiálové technologie, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Role druhu alkálií při poškození struktury betonu důsledkem alkalicko-křemičité reakce, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Hodnocení vlastností a složení podsítné frakce směsného komunálního odpadu, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  FV40329, Výzkum úpravy vstupních surovin, receptur a vlastností rekultivačních sanačních hmot vznikajících z odpadů, vedlejších produktů a druhotných surovin, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 30.04.2021
  Detail

  Studium využití druhotných surovin pro lehké malty, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Příprava metakaolinu s vysokou bělostí, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Komplexní hodnocení zpracovatelského řetězce komunálního odpadu, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Antibacterial bioresorbable polymer-phosphate cement filler for the treatment of infected bone defects, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Materiály a technologie pro 21. století , zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Inovativní pokročilé materiály – studium vlastností a možností aplikace , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Snižování chemického a autogenního smrštění alkalicky aktivované strusky (AAS), zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Výzkum řezných nástrojů s aktivní částí z polykrystalického diamantu, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Pokročilé materiály pro inovativní aplikace, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  GA17-03670S, Vývoj přísad redukující smrštění navržených pro alkalicky aktivované systémy, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  FV10022, Efektivní využití cihelného recyklátu, zahájení: 01.08.2016, ukončení: 31.07.2020
  Detail

 • 2015

  Pokročilé materiály – chemie, technologie a jejich vlastnosti, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2013

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  TA02010995, Vývoj tepelně izolačních litých žáruvzdorných materiálů (žárobetonů) pro výrobu prefabrikovaných dílců, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 30.11.2015
  Detail

 • 2011

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  2B08024, Výzkum a vývoj ekologického pojiva na bázi geopolymerních struktur se schopností imobilizace potenciálně nebezpečných látek z velkoobjemově produkovaných průmyslových odpadů a jeho následné aplikace ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2008, ukončení: 31.10.2011
  Detail