Detail publikace

VLIV pH ZÁMĚSOVÉ VODY NA HYDRATACI CEMENTOVÝCH PAST

ŠILER, P. KOLÁŘOVÁ, I. BEZDĚK, O. OPRAVIL, T. ŠOUKAL, F.

Originální název

VLIV pH ZÁMĚSOVÉ VODY NA HYDRATACI CEMENTOVÝCH PAST

Anglický název

THE INFLUENCE OF MIXING WATER PH VALUE ON THE HYDRATION OF CEMENT PASTES

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Základní složkou každé směsi pro výrobu betonu je záměsová voda. Jejím množstvím, složením a kvalitou je možno měnit vlastnosti betonu. Porozumění vlivu těchto látek na hydrataci je důležité z důvodu predikce možných problémů. Do budoucna se dá předpokládat snaha o využívání vody ze zdrojů s výrazně nižší kvalitou, než má voda pitná. Cílem této práce bylo objasnit vliv pH záměsové vody na hydrataci a tvorbu nových produktů u cementových kompozitů. S klesající kvalitou vody se dá předpokládat výrazná odchylka pH od neutrálního, a to jak ke kyselým, tak i k zásaditým hodnotám. Výchozím materiálem byl CEM I 42,5 R. Průběh hydratace byl analyzován pomocí isoperibolické kalorimetrie, vzniklé produkty pomocí rentgenové difrakční analýzy a diferenční termické analýzy. Hodnota pH byla měněna pomocí H2SO4, NH4OH a CaO.

Anglický abstrakt

An essential component of any concrete mixtures is mixing water. Concrete properties can be change by its quantity, composition and quality. Understanding of its effect on cement hydration is important for the prediction of the potential problems arising from the use of different types of water. In the future, use of water from sources with significantly lower quality can be expected. The aim of this study was to clarify the effect of mixing water pH value for hydration and creating new products. A significant deviation from the neutral pH of both the acid and the basic values can be expected because of declining water quality. The starting material was CEM I 42.5 R. The course of hydration was analyzed by isoperibolic calorimetry. The products formed were analyzed by X-ray diffraction analysis and differential thermal analysis. The pH was varied with H2SO4, NH4OH and CaO.

Klíčová slova

hydratace portlandského cementu; isoperbolická kalorimetrie; záměsová voda; pH ; diferenční termická analýza

Klíčová slova v angličtině

Portland cement hydration; isoperbolic calorimetry; mixing water; pH value; differential thermal analysis

Autoři

ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; BEZDĚK, O.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.

Vydáno

17. 5. 2016

Nakladatel

Univerzita Pardubice

Místo

Pardubice

ISBN

978-80-7395-986-9

Kniha

38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář

Strany od

83

Strany do

86

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT131133,
  author="Pavel {Šiler} and Iva {Šilerová} and Ondřej {Bezděk} and Tomáš {Opravil} and František {Šoukal}",
  title="VLIV pH ZÁMĚSOVÉ VODY NA HYDRATACI CEMENTOVÝCH PAST",
  booktitle="38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář",
  year="2016",
  pages="83--86",
  publisher="Univerzita Pardubice",
  address="Pardubice",
  isbn="978-80-7395-986-9"
}