Detail publikace

Hodnocení kvality cementu izotermickou kalorimetrií

NOVOTNÝ, R. ŠOUKAL, F. OPRAVIL, T.

Originální název

Hodnocení kvality cementu izotermickou kalorimetrií

Anglický název

Evaluation of cement quality by isothermal calorimetry

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek se zabývá využíváním metody izotermické kalorimetrie k hodnocení kvalitativních parametrů hydratujících cementů v návaznosti na nově zaváděnou normu EN 196-11. Nejprve je pojednáno o možnostech interního a externího zamíchání cementu s vodou a možného mezikanálového ovlivnění kalorimetrické křivky při pozdějším vkládání vzorků. Druhá část popisuje parametry, na základě kterých lze hodnotit jednotlivé portlandské cementy mezi sebou jak z kvalitativního, tak z kvantitativního hlediska hydratace.

Anglický abstrakt

The article deals with the use of the isothermal calorimetry method for qualitative evaluation parameters of hydrated cements following the newly introduced standard EN 196-11. The first is about the possibilities of internal and external mixing of cement with water and possible inter-channel effects on the calorimetry curve at later insertion of the samples. The second part describes the parameters on which individual portland cements can be evaluated between themselves both in terms of qualitative and quantitative aspects of hydration.

Klíčová slova

cement, hydratace, kalorimetrie

Klíčová slova v angličtině

cement, hydration, calorimetry

Autoři

NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.

Vydáno

12. 4. 2018

Nakladatel

Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.

Místo

Brno

ISBN

978-80-87397-28-2

Kniha

KVALITA CEMENTU 2018

Strany od

5

Strany do

15

Strany počet

82

BibTex

@inproceedings{BUT152014,
  author="Radoslav {Novotný} and František {Šoukal} and Tomáš {Opravil}",
  title="Hodnocení kvality cementu izotermickou kalorimetrií",
  booktitle="KVALITA CEMENTU 2018",
  year="2018",
  pages="5--15",
  publisher="Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-87397-28-2"
}