Detail publikace

Využití tuhých zbytků ze spalování uhlí v alkalicky aktivovancý systémech

OPRAVIL, T. PTÁČEK, P. KALINA, L. ŠOUKAL, F. BÍLEK, V. ŠAFÁŘ, M.

Originální název

Využití tuhých zbytků ze spalování uhlí v alkalicky aktivovancý systémech

Anglický název

utilization of solid waste from coal combustion in alkali activated systems

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V produkci tuhých energetických produktů přepočtených na počet obyvatel se Česká republika řadí mezi světové velmoci. Většina těchto produktů se v současnosti bez užitku deponuje i přes skutečnost, že by mohly být efektivně využívány v některých oblastech například stavebnictví. Příspěvek studuje možnosti využití těchto druhotných surovin v alkalicky aktivovaných systémech bez použití portlandského cementu.

Anglický abstrakt

As for the solid waste products from power plants counted per a number of citizens the Czech Republic ranks among the world-powers. Most of these products are recently deposited as waste even though they could be effectively utilized e.g. in some branches of building industry. The paper is focused on the possibilities of utilization of these secondary raw materials in alkali activated, Portland cement free systems.

Klíčová slova

energetické produkty (popílky), alkalická aktivace, vodní sklo, hydroxidy

Klíčová slova v angličtině

energy products (fly ash), alkali activation, water-glass, hydroxides

Autoři

OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; BÍLEK, V.; ŠAFÁŘ, M.

Rok RIV

2013

Vydáno

15. 5. 2013

Nakladatel

NOVPRESS, s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-87342-17-6

Kniha

Popílky ve stavebnictví

Strany od

126

Strany do

128

Strany počet

3

BibTex

@inproceedings{BUT99823,
  author="Tomáš {Opravil} and Petr {Ptáček} and Lukáš {Kalina} and František {Šoukal} and Vlastimil {Bílek} and Martin {Šafář}",
  title="Využití tuhých zbytků ze spalování uhlí v alkalicky aktivovancý systémech",
  booktitle="Popílky ve stavebnictví",
  year="2013",
  pages="126--128",
  publisher="NOVPRESS, s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-87342-17-6"
}