Ing.

David Bečkovský

Ph.D.

FAST, PST – odborný asistent

+420 54114 7495, +420 54114 8023
David.Beckovsky@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. David Bečkovský, Ph.D.

Výuka

Garantované předměty

NHB041Počítačová aplikace stavební fyziky
Česky, zimní, FAST, PST

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024

Vyučované předměty

BGA021Ateliér architektonické tvorby 2
Ateliér, Česky, zimní, FAST, ARC
BGA026Ateliér architektonické tvorby 3
Ateliér, Česky, letní, FAST, ARC
BGA032Ateliér architektonické tvorby 4
Ateliér, Česky, zimní, FAST, ARC
BHB012Bakalářský seminář (S-PST)
Seminář, Česky, letní, FAST, PST
NHB043Diplomový seminář (S-PST)
Seminář, Česky, letní, FAST, PST
BGA043Komplexní projekt
Projekt, Česky, zimní, FAST, ARC
NHB041Počítačová aplikace stavební fyziky
Cvičení, Přednáška, Česky, zimní, FAST, PST
BH009Projekt – Pozemní stavitelství
Projekt, Česky, zimní, FAST, PST
BHA010Projekt – Pozemní stavitelství (S)
Projekt, Česky, zimní, FAST, PST
NHB054Specializovaný projekt (S-PST)
Projekt, Česky, zimní, FAST, PST
BHB014Specializovaný projekt (S-PST)
Projekt, Česky, letní, FAST, PST
NHA064Specializovaný seminář
Cvičení, Česky, letní, FAST, PST
NHB044Stavby s nízkou energetickou náročností
Cvičení, Přednáška, Česky, letní, FAST, PST

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024