Ing.

David Bečkovský

Ph.D.

FAST, PST – odborný asistent

+420 54114 7495, +420 54114 8023
David.Beckovsky@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. David Bečkovský, Ph.D.

Publikace

 • 2024

  VANĚK, V.; NESPĚŠNÝ, O.; VYSTRČIL, J.; BEČKOVSKÝ, D.; VAJKAY, F.; PĚNČÍK, J. Experimental determination of fracture mechanical properties of cement-fibre boards reinforced with cellulose and PVA fibres for FE analysis. Construction and building materials, 2024, roč. 411, č. 134622, s. 1-9. ISSN: 0950-0618.
  Detail | WWW

 • 2023

  VANĚK, V.; BEČKOVSKÝ, D.; NESPĚŠNÝ, O.; VYSTRČIL, J.; PĚNČÍK, J. Experimental testing of 3DCP reinforcement Wall segments. The 15th International Scientific Conference of Civil and Environmental Engineering for the PhD. Students and Young Scientists - Young Scientist 2023 (YS23). MATEC Web of Conferences. Paris, France: MATEC Web of Conferences, 2023. s. 1-8. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW

  VYSTRČIL, J.; NESPĚŠNÝ, O.; BEČKOVSKÝ, D.; ŠUHAJDA, K. Experimental measurement of dynamic changes in the basis weight of vegetation walls and facades due to evapotranspiration. In 14TH CONFERENCE OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING FOR PHD STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS: YOUNG SCIENTIST 2022 (YS22). AIP Conference Proceedings. 1305 Walt Whitman Road, Suite 110Melville, NY 11747 USA: AIP Conference proceedings, 2023. s. 1-5. ISSN: 1551-7616.
  Detail | WWW

  VANĚK, V.; PĚNČÍK, J.; NESPĚŠNÝ, O.; VYSTRČIL, J.; BEČKOVSKÝ, D. Design of the experimental stand for testing railing panels made from cement fiber boards. In 14TH CONFERENCE OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING FOR PHD STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS: YOUNG SCIENTISTS 2022 (YS22). AIP Conference Proceedings. Melville, USA: AIP Conference Proceedings, 2023. s. 1-6. ISSN: 1551-7616.
  Detail | WWW

  SVOBODA, D.; BERKOVÁ, P.; VLACH, F.; BEČKOVSKÝ, D.; GABZDYL, M.; DEUTSCH, M. Noise Reduction of Air Distribution Grilles Using 3D Printed Infill Structures. Akustika, 2023, roč. 45, č. 45, s. 3-24. ISSN: 1801-9064.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NESPĚŠNÝ, O.; BEČKOVSKÝ, D.; VYSTRČIL, J.; VANĚK, V.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J. Experimental Loading of Staircase Made from Cement Fiber Boards with Cellulose Fibers Using Full-Scale Model. Buildings, 2023, roč. 13, č. 3, ISSN: 2075-5309.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VYSTRČIL, J.; NESPĚŠNÝ, O.; ŠUHAJDA, K.; BEČKOVSKÝ, D. Možnosti numerického modelování tepelných ostrovů ve městech. Juniorstav 2023. Brno: ECON publishing s.r.o., 2023. ISBN: 978-80-86433-80-6.
  Detail | WWW

 • 2022

  RUBINA, A.; BEČKOVSKÝ, D.; CAKL, D.; NESPĚŠNÝ, O.; VYSTRČIL, J. Inovací ventilátorů ke snižování energetické náročnosti při dopravě vzduchu. TZB-info, 2022, roč. 1, č. 2022, ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  RUBINA, A.; BEČKOVSKÝ, D.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P. Chování fasády s větranou mezerou a využití pro úspory energie. TZB-info, 2022, roč. 1, č. 2022, ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2021

  ČÁKYOVÁ, K.; VERTAL', M.; BEČKOVSKÝ, D.; PĚNČÍK, J.; VRANAYOVÁ, Z. Vplyv vegetačnej steny na fyzikalne parametre vzduchu na základe in situ meraní. Eurostav Brat, 2021, roč. 2021, č. 12, s. 16-19. ISSN: 1335-1249.
  Detail | WWW

  VLACH, F.; VAJKAY, F.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; BEČKOVSKÝ, D. Technical Measures for Limitation of Frost Depth in Soil. Advances in Science and Technology. Switzerland: Trans Tech Publications Ldt., 2021. s. 1-6. ISSN: 1662-0356.
  Detail | WWW

  NESPĚŠNÝ, O.; PĚNČÍK, J.; BEČKOVSKÝ, D.; VYSTRČIL, J.; ŠUHAJDA, K. Determination of material and elasticity constants of cement fibre boards to extend field of application. Construction and building materials, 2021, roč. 306, č. 1, s. 1-10. ISSN: 0950-0618.
  Detail | WWW

  ČÁKYOVÁ, K.; VERTAL', M.; VYSTRČIL, J.; NESPĚŠNÝ, O.; BEČKOVSKÝ, D.; RUBINA, A.; PĚNČÍK, J.; VRANAYOVÁ, Z. The Synergy of Living and Water Wall in Indoor Environment-Case Study in City of Brno, Czech Republic. Sustainability, 2021, roč. 13, č. 21, s. 1-23. ISSN: 2071-1050.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VYSTRČIL, J.; NESPĚŠNÝ, O.; ŠUHAJDA, K.; BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P. Measurement of the runoff coefficient of extensive greenroof. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol, UK: IOP Publishing, 2021. s. 1-6. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NESPĚŠNÝ, O.; PĚNČÍK, J.; VYSTRČIL, J.; BEČKOVSKÝ, D. Evaluation of loading methods for determination of material and elastic constants of cement fiber board. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol, UK: IOP Publishing, 2021. s. 1-5 ( s.)ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  SELNÍK, P.; BEČKOVSKÝ, D.; REBROVA, T. Odtokové parametry technických vrstev zelené střechy s využitím textilního recyklátu. TZB-info, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2019

  JULINOVÁ, P.; BEČKOVSKÝ, D. Perspectives of moss species in urban ecosystems and vertical living-architecture: A review. In ADVANCES IN ENGINEERING MATERIALS, STRUCTURES AND SYSTEMS: INNOVATIONS, MECHANICS AND APPLICATIONS. Cape Town, SOUTH AFRICA: CRC PRESS-BALKEMA, PO BOX 11320, LEIDEN, South Holland, NETHERLANDS, 2019. s. 2370-2375. ISBN: 978-1-138-38696-9.
  Detail | WWW

  KERVITCER, M.; BEČKOVSKÝ, D.; JANDA, L.; TICHOMIROV, V. Economical Aspect of Sensitive Flat Roof Renovation. In World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Praha: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2019), 2019. s. 1-6. ISSN: 1755-1307.
  Detail | WWW

  BEČKOVSKÝ, D.; REBROVA, T.; SELNÍK, P. Díky softwaru blíže k přírodě. Intro, 2019, roč. 2019, č. 10, s. 100-103. ISSN: 2570-7744.
  Detail | WWW

  KERVITCER, M.; JANDA, L.; TICHOMIROV, V.; BEČKOVSKÝ, D. Ekonomické srovnání metodických postupů oprav střešních plášťů. Soudní inženýrství, 2019, roč. 30, č. 1, s. 14-17. ISSN: 1211-443X.
  Detail

 • 2018

  KERVITCER, M.; JANDA, L.; BEČKOVSKÝ, D.; TICHOMIROV, V. Opravy a rekonstrukce střešních plášťů bez jejich demontáže. Praha: TRIADA, spol. s r. o., IČO 43871020, U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, 2018. s. 53-53.
  Detail

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; REBROVA, T.; BEČKOVSKÝ, D. Vliv působení větru na montážní a krátkodobou stabilitu šikmé vegetační střechy. In Architectural and Physical Aspects of Building Design 2018. Mikulov: 2018. s. 1-4. ISBN: 978-80-7204-999-8.
  Detail

  SELNÍK, P.; BEČKOVSKÝ, D.; REBROVA, T. VYUŽITÍ TEXTILNÍHO RECYKLÁTU V KONSTRUKCI ZELENÝCH STŘECH. In Konference Hydroizolace 2018. Mikulov: NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, 614 00 Brno, 2018. s. 51-54. ISBN: 978-80-87342-20-6.
  Detail | WWW

  REBROVA, T.; SELNÍK, P.; BEČKOVSKÝ, D. Vyhodnocení vlivu zelených střech na snížení množství odtoku srážkových vod v centru města. In Architectural and Physical Aspects of Building Design 2018. Mikulov: 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-7204-999-8.
  Detail

  REBROVA, T.; SELNÍK, P.; BEČKOVSKÝ, D. MOŽNOSTI ZADRŽOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ. In Konference Hydroizolace 2018. Mikulov: NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, 614 00 Brno, 2018. s. 51-54. ISBN: 978-80-87342-20-6.
  Detail | WWW

 • 2017

  REBROVA, T.; BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P. Monitoring of the Green Roofs Installation in Brno- City District, Czech Republic. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, roč. 95, č. 042040, s. 1-7. ISSN: 1755-1315.
  Detail | WWW

  KERVITCER, M.; JANDA, L.; BEČKOVSKÝ, D.; TICHOMIROV, V. Opravy a rekonstrukce střešních plášťů bez nutnosti jejich kompletní demontáže. In Conference Proceedings - 9th International Conference Building Defects 2017. České Budějovice: Department of Civil Engineering, Faculty of Technology, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, Okružní 517/10, České Budějovice 370 01 Czech Republic, 2017. s. 232-236. ISBN: 978-80-7468-117-2.
  Detail

 • 2016

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M.; BEČKOVSKÝ, D. Vstupní hodnocení vývoje střešní vegetace na testovacím objektu EnviHut. In Sborník z 12. ročníku Mezinárodní konference Centra pasivního domu 2016. Brno: Centrum pasivního domu, 2016. s. 280-284. ISBN: 978-80-904739-7- 3.
  Detail | WWW

  LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J.; DOHNAL, J.; BEČKOVSKÝ, D.; BEČKOVSKÁ, T. Static numeric and experimental analysis of prefabricated winder wooden staircase with central stringer made from scots pine (Pinus sylvestris L.). WOOD RESEARCH, 2016, roč. 61, č. 4, s. 553-564. ISSN: 1336-4561.
  Detail | WWW

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; BEČKOVSKÝ, D.; PĚNČÍK, J. Retenční schopnosti testovacích segmentů zelených střech. TZB- info, 2016, roč. 2016, č. 5.12. 2016, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  KUČERA, R.; BEČKOVSKÝ, D.; NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P. EnviHut Enviromentální experimentální přemístitelný objekt. In Mezinárodní konference Centra pasivního domu 2016. Brno: Centrum pasivního domu, 2016. s. 271-275. ISBN: 978-80-904739-7- 3.
  Detail | WWW

  VACKOVÁ, L.; BEČKOVSKÝ, D. The effect of moisture and relative humidity on oriented strand boards properties. Applied Mechanics and Materials, 2016, č. 824, s. 606-613. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  KUČERA, R.; POSPÍŠIL, J.; DOHNAL, J.; BEČKOVSKÝ, D. Současné možnosti výzkumu stavebně fyzikálních vlastností konstrukcí dřevostaveb na VUT v Brně. In Dřevostavby 2016. Vyšši odborná škola Střední průmyslová škola. Volyně. Volyně: Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola. Volyně, 2016. s. 45-54. ISBN: 978-80-86837-84- 0.
  Detail | WWW

  VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.; TICHOMIROV, V. Assessment of Tubular Light Guides with Respect to Building Physics. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 3, s. 409-412. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  TICHOMIROV, V.; LANDL, K.; BEČKOVSKÝ, D. Reconstruction of roof decks of large roofs as a result of a synergy between technical and architectural solutions. In Structures and Architecture. Portugalsko: CRC Press/Balkema, 2016. s. 592-598. ISBN: 978-1-138-02651-3.
  Detail | WWW

  BEČKOVSKÝ, D.; VACKOVÁ, L.; BEČKOVSKÁ, T.; SOBOTKA, J.; PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Analysis of the diffusional properties of Peripheral walls of wooden houses during Emw radiation exposure. WOOD RESEARCH, 2016, roč. 61, č. 4, s. 627-635. ISSN: 1336-4561.
  Detail | WWW

  BEČKOVSKÝ, D.; VAJKAY, F.; TICHOMIROV, V. Computer tools to determine physical parameters In wooden houses. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 4, s. 607-610. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  ŠUHAJDOVÁ, E.; BEČKOVSKÝ, D.; VITÍK, J.; VLACH, F. Mold growth risk analysis on the surfaces of an organic building structure based on in- situ monitoring. Applied Mechanics and Materials, 2016, č. 824, s. 508-606. ISSN: 1662-7482.
  Detail

 • 2014

  BEČKOVSKÝ, D.; BEČKOVSKÁ, T.; VLACH, F.; VAJKAY, F. Diffusion of water vapour, monitoring and risk analysis of wooden walls. WOOD RESEARCH, 2014, roč. 59, č. 3, s. 431-438. ISSN: 1336- 4561.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; VAJKAY, F. BRESET - Remote Sensing Technology for Building Physics Research of Structures. In Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 575-578. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  BAROŇ, I.; BEČKOVSKÝ, D.; MIČA, L. Application of infrared thermography for mapping open fractures in deep-seated rockslides and unstable cliffs. Landslides, 2014, roč. 10, č. 2, s. 15-27. ISSN: 1612-510X.
  Detail

 • 2012

  BEČKOVSKÝ, D.; OSTRÝ, M.; KLUBAL, T. Experimental assessment of PCMs integrated in light- weight structures. In Refrigeneration science and technology proceedings. 1. Kobe: Institut international du froid, 2012. s. 363-369. ISBN: 978-2-913149-91- 5.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; KALÁBOVÁ, T.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J. Experimentální dřevostavba EXDR1. Materiály pro stavbu, 2012, roč. 18, č. 5, s. 26-27. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D. Analýza vlivu zabudovaných materiálů PCM do lehkých stavebních konstrukcí. TZB- info, 2012, roč. 14, č. 39, s. - (- s.)ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; KALÁBOVÁ, T.; SOBOTKA, J. ZABUDOVANÁ VLHKOST V KONSTUKCÍCH DŘEVOSTAVEB. In STRUCTURA 2012. VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA- FAKULTA STAVEBNÍ, 2012. s. 294-297. ISBN: 978-80-248-2879- 4.
  Detail

  HORÁČKOVÁ, M.; BEČKOVSKÝ, D. Vliv způsobu stanovení vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti – 1. část. TZB- info, 2012, roč. 14, č. 43, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  HORÁČKOVÁ, M.; BEČKOVSKÝ, D. Vliv způsobu stanovení vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti – 2. část. TZB- info, 2012, roč. 14, č. 44, s. 1-7. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  HORÁČKOVÁ, M.; BEČKOVSKÝ, D. Vliv způsobu stanovení vnitřního objemu budovy na celkovou hodnotu průvzdušnosti – 3. část. TZB- info, 2012, roč. 14, č. 45, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BRZOŇ, R.; BEČKOVSKÝ, D.; VLACH, F. Praktické zkušenosti a doporučení plynoucí z porovnání výsledků tepelně technických výpočtů kritických detailů LOP zpracovaných v různých softwarech (Area, Ansys, Agros 2D ...). Hradec Králové: 2012. s. 138-142.
  Detail

  PAPRANEC, M.; BEČKOVSKÝ, D. Faktory ovlivňující vnitřní povrchovou teplotu a kondenzaci na povrchu konstrukcí – Díl 1. TZB- info, 2012, roč. 14, č. 41, s. - (- s.)ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  PAPRANEC, M.; BEČKOVSKÝ, D. Faktory ovlivňující vnitřní povrchovou teplotu a kondenzaci na povrchu konstrukcí – Díl 2. TZB- info, 2012, roč. 14, č. 41, s. - (- s.)ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; ŠUHAJDA, K.; KALÁBOVÁ, T.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J. Experimentální dřevostavba EXDR1. In Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastní Dřevostavby 2012. Volyně: VOŠ Volyně, 2012. s. 75-78. ISBN: 978-80-86837-36- 9.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; OSTRÝ, M.; KALÁBOVÁ, T.; TICHOMIROV, V. Thermal stability of attic spaces with integrated PCMs during the climatic year. In Buildings and Environment 2012 proceedings. Brno: Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 249-252. ISBN: 978-80-214-4505- 5.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; OSTRÝ, M.; KALÁBOVÁ, T.; TICHOMIROV, V. Thermal stability of attic spaces with integrated PCMs during the climatic year. Advanced Materials Research, 2012, roč. 649, č. 2013, s. 175-178. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2011

  BEČKOVSKÝ, D.; OSTRÝ, M.; KALÁBOVÁ, T. Thermal stability of attic spaces with integrated PCM in light building constructions during the climatic year. Knowledge Society, 2011, roč. 4, č. 3, s. 116-119. ISSN: 1313- 4787.
  Detail

  OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D.; CHARVÁT, P. Potential of passive cooling for office buildings. Knowledge Society, 2011, roč. 4, č. 3, s. 114-115. ISSN: 1313- 4787.
  Detail

 • 2010

  OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D. Structures with incorporated phase change materials. Czasopismo techniczne - Budownictwo, 2010, roč. 107, č. 4, s. 171-176. ISSN: 0011- 4561.
  Detail

  OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D. Estabilidad térmica en espacios de áticos influencia de paneles con materiales de cambio de fase. Frio- calor aire acondicionado, 2010, roč. 37, č. 423, s. 54-58. ISSN: 0210- 0665.
  Detail

  FIŠAROVÁ, Z. Možnosti zlepšení stavebně fyzikálních parametrů u lehkých stropních konstrukcí. In Dřevostavby 2010, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí 31.března a 1. dubna 2010. 2010. s. 58-62. ISBN: 978-80-86837-27- 7.
  Detail

 • 2007

  BEČKOVSKÝ, D.; KALOUSEK, M. TEPELNĚ AKUMULAČNÍ VLASTNOSTI MALTOVINY NA BÁZY RECYKLOVANÉ SÁDRY S APLIKOVANÝMI MATERIÁLY S FÁZOVOU ZMĚNOU A JEJÍ VLIV NA TEPELNOU STABILITU MÍSTNOSTI. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-214-3512- 4.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D. Problematika detailu z hlediska počítačového modelu stavebně fyzikálních vlastností. In Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Košice: TU košice, 2007. s. 21-25. ISBN: 978-80-8073-789- 4.
  Detail

 • 2006

  KALOUSEK, M.; BEČKOVSKÝ, D.; ČUPROVÁ, D. Building simulation of thermal comfort in summer time. In Low energy housing 2006, VIII Polish research- technical conference. Krakow: TU Krakow, 2006. s. 65-68. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; KALOUSEK, M. Pasivní řešení letní tepelné stability skladbou materiálů v obvodovém plášti. In 13. mezinárdní konference TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2006. Praha: Countour, s.r.o., 2006. s. 124-128. ISBN: 80-7366-046- 6.
  Detail

  KALOUSEK, M.; BEČKOVSKÝ, D. Thermal comfort of lightweight building in summer time. In Healthy buildings 2006. Healthy buildings 2006. TU Lisabon: TU Lisabon, 2006. s. 64-67. ISBN: 978-989-95067-0- 1.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; DEUTSCH, M.; KALOUSEK, M. Využití materiálů PCM na akumulaci energie. In Pasivní domy 2006. 1. Brno: Centrum pasivního domu, Brno, 2006. s. 349 ( s.)ISBN: 978-80-239-9067- 6.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D. Využití PCM materiálů v lehkých stavebních konstrukcích. In Juniorstav 2006, 8. Odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. s. 31 ( s.)ISBN: 80-214-3108- 3.
  Detail

  KALOUSEK, M.; BEČKOVSKÝ, D. PCM materiály pro zvýšení tepelné akumulace lehkých stavebních konstrukcí. In Sborník konference PODLAHY STROPY A PODHLEDY 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. s. 7 ( s.)ISBN: 80-214-3129- 6.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.