Ing.

David Bečkovský

Ph.D.

FAST, PST – odborný asistent

+420 54114 7495, +420 54114 8023
David.Beckovsky@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. David Bečkovský, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Digitální fabrikace v pozemním stavitelství s využitím technologie 3D tisku a digitálních dvojčat., zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  DATOVÁ PODPORA NÁVRHU ZELENÝCH FASÁD A STŘECH S INTEGROVANÝMI FOTOVOLTAICKÝMI PANELY, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Studium 3D tištěných konstrukcí pozemního stavitelství 4.0, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Vliv lokálních větracích jednotek na akustickou pohodu v interiérech školských zařízení, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  POŽÁRNÍ ODOLNOST INTENZIVNÍ ZELENÉ PLOCHÉ STŘECHY, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Studium fyzikálních vlastností recyklovaných materiálů pro rozvoj jejich využitelnosti v systémech zelených stěn, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Studium tepelně vlhkostních procesů v 3D tištěných konstrukcích pozemních staveb, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  FW03010062, Chytrá fasáda s optimalizovanými energetickými vlastnostmi, zahájení: 01.02.2021, ukončení: 30.06.2025
  Detail

 • 2020

  Analýza vzduchotěsnosti stavebních konstrukcí realizovaných pomocí technologie 3D tisku , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Studium parametricky definovaných prostorových struktur fasádních prvků vyráběných z recyklovaných materiálů za pomoci aditivní výroby, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Identifikace brněnského metropolitního prstence a jeho cenotvorných faktorů u rezidenčních staveb s důrazem na stavebně technický stav., zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Studium vlivu sklonu na odtokové faktory skladeb retenčních střech, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Studium tepelně vlhkostních procesů v rámci oprav střešních plášťů, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Studium fyzikálních procesů v kritických detailech obalových konstrukcí budov s téměř nulovou potřebou energie, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  FV40357, Výzkum a vývoj nového stavebního materiálu spočívajícího v kompozitní sendvičové desce pro vegetační vertikální konstrukce, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  TH04020263, Výzkum a vývoj systému konstrukčních kompozitních desek na bázi cementu a organických vláken pro dřevostavby a občanskou výstavbu, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  SVĚTELNĚ A TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI INTERIÉRU BUDOV, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Studium vlivu tlakových rozdílů působících na obálku budovy na tepelně-vlhkostní procesy, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Studium odtokových faktorů skladeb retenčních střech s použitím desek z recyklovaného polyesteru, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Studium pórovitosti a pH podkladního materiálu a jeho vliv na růst mechové vegetace zelených fasád , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Studium prostupu tepla, vzduchu a vlhkosti stěnovou konstrukcí obálky budovy v závislosti na reálných okrajových podmínkách tvořených uživatelem , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Studium vázaného šíření tepla, vzduchu a vlhkosti vícevrstvými konstrukcemi se vzduchovými netěsnostmi, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Verifikace chování a rozvoj konstrukcí a konstrukčních prvků na bázi dřeva a kombinovaných konstrukcí ze dřeva a železobetonu, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Rozvoj materiálového modelu technologicky kombinované konstrukce pomocí experimentálně naměřených dat s verifikací na výseku prototypu, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2014

  Měření, zahájení: 07.11.2014, ukončení: 28.11.2014
  Detail

  Inovační voucher, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 03.03.2014
  Detail

 • 2011

  Optimalizace návrhu novodobých dřevěných konstrukcí z hlediska stavební fyziky, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail