Ing.

David Bečkovský

Ph.D.

FAST, PST – odborný asistent

+420 54114 7495, +420 54114 8023
David.Beckovsky@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. David Bečkovský, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • BEČKOVSKÝ, D.: Tlaková komora APTC; Měřicí zkušební komora pro měření průvzdušnosti plošných stavebních dílců a plošných konstrukcí. Kulkova 10, 615 00 Brno. URL: http://upst.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=31. (funkční vzorek)
  http://upst.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=31, počet stažení: 1
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; VLACH, F.; BEČKOVSKÁ, T.; JELÍNEK, P.: EXDR1; Experimentální dřevostavba EXDR1. Kulkova 10, 615 00 Brno. URL: http://upst.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=31. (funkční vzorek)
  http://upst.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=31, počet stažení: 4
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; VAJKAY, F.: BRESET; Zařízení pro dálkové sledování stavebních konstrukcí, vnitřního prostředí budov a spotřeby energie a médií. VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno. URL: http://upst.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=31. (funkční vzorek)
  http://upst.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=31, počet stažení: 1
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; VAJKAY, F.: TLGA1; Experimentální sestava tubusových světlovodů. Kulkova 10, 615 00 Brno. URL: http://www.upst.cz. (funkční vzorek)
  http://www.upst.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; KUČERA, R.; POSPÍŠIL, J.; VLACH, F.; NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P.: EnviHut; EnviHut - Relocatable Test Hut. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 139 612 00 Brno. URL: http://www.envihut.com. (funkční vzorek)
  http://www.envihut.com, počet stažení: 2
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.: Green Roof Test Platforms; Green Roof Steep-sloped platforms. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 139 612 00 Brno. URL: http://www.envihut.com. (funkční vzorek)
  http://www.envihut.com, počet stažení: 1
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; VAJKAY, F.: LUMIPICKER 2016.1.0; Lumipicker - Luminance Picture Taker. Web ústavu pozemního stavitelství. URL: http://pst.fce.vutbr.cz/en/software4u/. (software)
  http://pst.fce.vutbr.cz/en/software4u/, počet stažení: 1
  Detail

 • VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.: LUMILYSER 2016.1.0; Lumilyser Luminance Analyser. Web ústavbu pozemního stavitelství. URL: http://pst.fce.vutbr.cz/en/software4u/. (software)
  http://pst.fce.vutbr.cz/en/software4u/, počet stažení: 1
  Detail

 • VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.: Oslunění Lite; Oslunění Lite. web ústavu pozemního stavitelství. URL: http://pst.fce.vutbr.cz/en/software4u/. (software)
  http://pst.fce.vutbr.cz/en/software4u/, počet stažení: 2
  Detail

 • DOHNAL, J.; PĚNČÍK, J.; BEČKOVSKÝ, D.: Zvlhčovací box 2.0; Zvlhčovací box 2.0. FAST D120. (funkční vzorek)
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; PĚNČÍK, J.; VLACH, F.; DOHNAL, J.: Stabilizační komora; Stabilizační komora. FAST D120. (funkční vzorek)
  Detail

 • VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.: Oslunění Pro; Oslunění Pro. web ústavu pozemního stavitelstvi. URL: https://pst.fce.vutbr.cz/en/software-en/software4u-en/. (software)
  https://pst.fce.vutbr.cz/en/software-en/software4u-en/, počet stažení: 2
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P.: Souvrství ploché vegetační střechy RETEX; Souvrství ploché vegetační střechy z recyklovaných materiálů. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 139 612 00 Brno. URL: http://www.envihut.com. (funkční vzorek)
  http://www.envihut.com, počet stažení: 1
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P.: GRM Test Platforms; Mobilní testovací zařízení šikmých střech. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 139 612 00 Brno. URL: http://www.envihut.com. (funkční vzorek)
  http://www.envihut.com, počet stažení: 1
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P.: Souvrství šikmé vegetační střechy RETEX; Souvrství šikmé vegetační střechy z recyklovaných materiálů. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 139 612 00 Brno. URL: http://www.envihut.com. (funkční vzorek)
  http://www.envihut.com, počet stažení: 1
  Detail

 • VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.; NOVÁKOVÁ, P.: FieldIns; Oslunění pozemku LT. Web ústavu pozemního stavitelství Fakulty stavební. URL: https://pst.fce.vutbr.cz/en/software-en/software4u-en/. (software)
  https://pst.fce.vutbr.cz/en/software-en/software4u-en/, počet stažení: 2
  Detail

 • VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P.: SWARD; SWARD – Software pro návrh vegetačního souvrství pro ploché a šikmé střechy. Web ústavu pozemního stavitelství Fakulty stavební. URL: https://pst.fce.vutbr.cz/en/software-en/software4u-en/. (software)
  https://pst.fce.vutbr.cz/en/software-en/software4u-en/, počet stažení: 2
  Detail

 • VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.; MACHOVÁ, P.: Insolation EN17037 Lite; Oslunění EN17037 Lite. Web ústavu pozemního stavitelství, fakulty stavební VUT v Brně. URL: https://pst.fce.vutbr.cz/en/software-en/software4u-en/. (software)
  https://pst.fce.vutbr.cz/en/software-en/software4u-en/, počet stažení: 0
  Detail

 • NESPĚŠNÝ, O.; PĚNČÍK, J.; BEČKOVSKÝ, D.; VYSTRČIL, J.;: Univerzální zkušební přípravek pro zatěžovací zkoušky s max. průhybem do 30 mm; Univerzální zkušební přípravek pro zatěžovací zkoušky s max. průhybem do 30 mm. Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, místnost D106. (funkční vzorek)
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P.; VYSTRČIL, J.: Testovací polygon odtokových parametrů střech; Sestava pro měření odtokových charakteristik zelených a modrých střech. Veveří 95, 60200 Brno, Fakulta stavební, laboratoř D106. URL: https://pst.fce.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  https://pst.fce.vutbr.cz, počet stažení: 0
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P.: Stanovení odtokových parametrů zelených střech; Stanovení odtokových parametrů zelených střech. Laboratoře Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno. (ověřená technologie)
  Detail

 • VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.: FieldInsEN17037; Oslunění pozemku EN17037. Web ústavu pozemního stavitelství Fakulty stavební. URL: https://pst.fce.vutbr.cz/software-cz/#Od-Nas-Pro-Vas. (software)
  https://pst.fce.vutbr.cz/software-cz/#Od-Nas-Pro-Vas, počet stažení: 0
  Detail

 • VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.: EnvInsEN; Oslunění obvodových konstrukcí staveb. Web ústavu pozemního stavitelství Fakulty stavební. URL: https://pst.fce.vutbr.cz/software-cz/#Od-Nas-Pro-Vas. (software)
  https://pst.fce.vutbr.cz/software-cz/#Od-Nas-Pro-Vas, počet stažení: 0
  Detail

 • RUBINA, A.; UHER, P.; UHER, V.; RUBINOVÁ, O.; BEČKOVSKÝ, D.; HRON, L.; ILČÍK, J.: FSVM software 1.0; FSVM software 1.0 - program pro výpočet tepelně technických parametrů fasády s větranou mezerou. ILTEGRO spol. s r.o.. URL: http://fasady-5034.rostiapp.cz. (software)
  http://fasady-5034.rostiapp.cz, počet stažení: 0
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; VLACH, F.: EnviBoxy; EnviBoxy - sestava pro teplotně-vlhkostní analýzu konstrukcí pozemních staveb. Veveří 95, Brno 60200, Budova D1 místnost laboratoří D106. URL: https://pst.fce.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  https://pst.fce.vutbr.cz, počet stažení: 0
  Detail

 • ŠUHAJDA, K.; BEČKOVSKÝ, D.; VLACH, F.; VYSTRČIL, J.; NESPĚŠNÝ, O.; PĚNČÍK, J.: Obvodová stěna CEMVIN; Prototyp obvodového pláště dřevostavby s využitím cementovláknitých desek. Ústav pozemního stavitelství, chodba 3.NP budovy D1, Veveří 95, 60200 Brno. (prototyp)
  Detail

 • ŠUHAJDA, K.; BEČKOVSKÝ, D.; VLACH, F.; NESPĚŠNÝ, O.; VYSTRČIL, J.; PĚNČÍK, J.: Vnitřní stěna CEMVIN; Prototyp svislé vnitřní stěny s využitím cementovláknitých desek. Ústav pozemního stavitelství, chodba 3.NP budovy D1, Veveří 95, 60200 Brno. URL: https://pst.fce.vutbr.cz. (prototyp)
  https://pst.fce.vutbr.cz, počet stažení: 0
  Detail

 • NESPĚŠNÝ, O.; PĚNČÍK, J.; VYSTRČIL, J.; ŠUHAJDA, K.; BEČKOVSKÝ, D.: Schodiště CEMVIN; Prototyp schodiště z desek z cementových vláken. Laboratoř D106, Fakulta stavební, Veveří 95, 60200 Brno. URL: https://pst.fce.vutbr.cz. (prototyp)
  https://pst.fce.vutbr.cz, počet stažení: 0
  Detail

 • NESPĚŠNÝ, O.; PĚNČÍK, J.; BEČKOVSKÝ, D.; ŠUHAJDA, K.; VYSTRČIL, J.: Zkušební polygon; Zkušební polygon pro mechanické zkoušky konstrukcí pozemních staveb. Veveří 95, 60200 Brno, Budova D1, laboratoře D106. URL: https://pst.fce.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  https://pst.fce.vutbr.cz, počet stažení: 0
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; VYSTRČIL, J.: Stanovení vodních parametrů zelených fasád a vegetačních stěn; Stanovení vodních parametrů zelených fasád a vegetačních stěn. Laboratoře Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno. (ověřená technologie)
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; VYSTRČIL, J.: Sestava pro měření zelených fasád a stěn; Sestava pro měření objemu vody v konstrukcích zelených fasád a vegetačních stěn. laboratoř D106, Fakulta stavební, Veveří 95, 60200 Brno. URL: https://pst.fce.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  https://pst.fce.vutbr.cz, počet stažení: 0
  Detail

 • VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.; VLACH, F.: Diagram zastínění EN17037; Generátor diagramu zastínění. Web ústavu pozemního stavitelství, fakulty stavební VUT v Brně. URL: https://pst.fce.vutbr.cz/en/software-en/software4u-en/. (software)
  https://pst.fce.vutbr.cz/en/software-en/software4u-en/, počet stažení: 0
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.: Testovací zelená fasáda; Testovací vegetační fasáda. okr. Kuřim, Brno venkov. (funkční vzorek)
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; NESPĚŠNÝ, O.; VYSTRČIL, J.: Stanovení odolnosti proti vytažení výrobků zelených fasád a vegetačních stěn; Stanovení odolnosti proti vytažení výrobků zelených fasád a vegetačních stěn. VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno. (ověřená technologie)
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; VYSTRČIL, J.; SELNÍK, P.; PÁNEK, M.: Fasádní kazeta TOPWET; Dílec vegetační vertikální fasády na bázi nového stavebního materiálu spočívajícího v kompozitní sendvičové desce. VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno. URL: https://pst.fce.vutbr.cz. (prototyp)
  https://pst.fce.vutbr.cz, počet stažení: 0
  Detail

 • PÁNEK, M.; KOPECKÝ, L.; BEČKOVSKÝ, D.; VYSTRČIL, J.: Technologie vegetační fasády TOPWET; Výrobní postup nového stavebního materiálu spočívajícího v kompozitní sendvičové desce pro vegetační vertikální konstrukce. VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno. URL: https://pst.fce.vutbr.cz. (ověřená technologie)
  https://pst.fce.vutbr.cz, počet stažení: 0
  Detail

 • BEČKOVSKÝ, D.; VYSTRČIL, J.; NESPĚŠNÝ, O.; SELNÍK, P.; ŠUHAJDA, K.: Fasádní kapsy dílce TOPWET; Funkční vzorek pohledové vrstvy a tvaru vegetačních kapes. VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.