Ing.

Tomáš Chorazy

Ph.D.

FCE, CENTRUM-AdMaS – Researcher

+420 54114 8089
tomas.chorazy@vut.cz

Send BUT message

Ing. Tomáš Chorazy, Ph.D.

Projects

 • 2024

  Vyhodnocení významnosti vlivu zdravotnických zařízení na zatížení komunálních čistíren odpadních vod mikropolutanty, zahájení: 01.05.2024, ukončení: 31.12.2026
  Detail

  Implementace prvků modrozelené infrastruktury do systému zelených stěn budov, zahájení: 01.02.2024, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2023

  Definování potenciálu získávání celulózových vláken z primárního stupně čištění odpadních vod, zahájení: 16.01.2023, ukončení: 31.03.2023
  Detail

  Inovativní využití biocharu do substrátů a podkladních vrstev zelených parkovišť, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2022

  Circular waste water management in conditions of 4 countries: concepts, approaches and technologies, zahájení: 20.09.2022, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

  Validační testování pokročilých oxidační procesů za účelem odstranění léčiv z odtoku ČOV, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 29.02.2024
  Detail

  Využití biocharu jako materiálově transformovaných odpadů pro extenzivní zelené střechy, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2021

  Potenciál upraveného čistírenského kalu a odpadu z potravinářského průmyslu technologií mikrovlnné torrefakce - Inovační voucher - Applied Sunrise Technologies a.s., zahájení: 23.08.2021, ukončení: 30.11.2021
  Detail

  Inovační voucher – Výzva VI. - Možnosti recyklace odpadů z předčištěných odpadních vod, zahájení: 13.08.2021, ukončení: 30.06.2022
  Detail

  Inovační voucher – Výzva VI. - Sledování množství organických látek v rámci jednotlivých stupňů čištění odpadních vod, zahájení: 13.08.2021, ukončení: 31.05.2022
  Detail

  Inovační voucher – Výzva VI. - Testování jednotky kompaktního mechanického předčištění, zahájení: 13.08.2021, ukončení: 04.10.2022
  Detail

  Posouzení a srovnání bezvýkopových a výkopových technologií při budování vodohospodářské infrastruktury - při obnově stokové sítě - Inovační voucher - WOMBAT, s.r.o., zahájení: 12.08.2021, ukončení: 30.11.2021
  Detail

  Hygienizace kalu pro menší zdroje znečištění, zahájení: 01.06.2021, ukončení: 31.05.2023
  Detail

  Zpracování koncepčních řešení pro tzv. "modrozelenou infrastrukturu" měst a obcí - Inovační voucher - VH atelier spol. s r.o., zahájení: 10.03.2021, ukončení: 30.06.2021
  Detail

  Posouzení a srovnání různých druhů šachet, které jsou součástí splaškového programu - Inovační voucher - CAMAXIS, s.r.o., zahájení: 16.02.2021, ukončení: 31.08.2021
  Detail

 • 2020

  Zkoušky na vybraných vzorcích organického odpadu v rámci jeho zpracování technologií mikrovlnné torrefakce - Inovační voucher - Advanced Medical Solutions s.r.o., zahájení: 24.09.2020, ukončení: 17.02.2021
  Detail

  Zkoušky a analýza vzorků biocharu zpracovaného v rámci termické pyrolýzy organického odpadu - Inovační voucher- ASIO NEW, spol. s r.o., zahájení: 28.07.2020, ukončení: 28.04.2021
  Detail

  Provedení analýz na vybraných vzorcích čistírenského kalu - Inovační voucher - VODA CZ s.r.o., zahájení: 25.06.2020, ukončení: 31.03.2021
  Detail

  Možnosti využití čistírenského kalu z malých zdrojů znečištění v rámci zelené infrastruktury a jeho využití - Inovační voucher - VODA CZ s.r.o., zahájení: 19.06.2020, ukončení: 09.12.2020
  Detail

  Technicko-ekonomická studie kalového hospodářství spádové oblasti - Inovační voucher - VODA CZ s.r.o., zahájení: 19.06.2020, ukončení: 09.12.2020
  Detail

  Provedení zkoušek a analýz v rámci procesu testování principu technologie mikrovlnné torrefakce na vybraných vzorcích čistírenského kalu - Inovační voucher - Applied Sunrise Technologies a.s., zahájení: 23.01.2020, ukončení: 30.03.2020
  Detail

 • 2019

  Inovační voucher - Koncepční řešení automatizačního opatření se vzdáleným on-line monitoringem pro malou a střední ČOV - SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o., zahájení: 12.12.2019, ukončení: 31.08.2020
  Detail

  Odborné posouzení koncepčních řešení pro čištění odpadní vody k dalšímu využití pro splachování toalet, závlahy, případně k jinému využití - Inovační voucher - VH atelier spol. s .r.o., zahájení: 26.11.2019, ukončení: 11.12.2019
  Detail

  Curriculum for the Czech-Norwegian doctoral program in the field of water management and water engineering, zahájení: 01.08.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Inovační voucher - Výzva IV. - Vytvoření koncepčního návrhu nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou za krizové situace - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., zahájení: 18.07.2019, ukončení: 30.09.2019
  Detail

  Inovační voucher - Výzva IV. - Lightway s.r.o., zahájení: 20.06.2019, ukončení: 30.11.2019
  Detail

  TJ02000261, Potenciál torefakce k úpravě čistírenských kalů pro jejich další využití, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  TJ02000262, Zpracování gastro odpadu do podoby pevného uhlíkatého produktu k materiálovému využití, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  Inovační voucher - Výzva III. - ASIO NEW spol. s r.o., zahájení: 17.04.2019, ukončení: 16.09.2019
  Detail

  Inovační voucher - Výzva III. - Applied Sunrise Technologies a.s., zahájení: 03.04.2019, ukončení: 02.10.2019
  Detail

  Optimalizace energopilot pro využití energie země, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Recyklace vody a odpadů v rámci zelené infrastruktury měst, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Inovační voucher - Výzva III - Koncepční návrh využití alternativního zdroje energie v podmínkách teplárenských soustav - TERMS CZ s.r.o., zahájení: 06.02.2019, ukončení: 30.06.2019
  Detail

 • 2018

  Inovační voucher - Výzva III - Bezpečnostní opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu - SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., zahájení: 01.11.2018, ukončení: 31.03.2019
  Detail

  Inovační voucher - Výzva III - Zpracování a analýza čistírenských kalů - VH atelier spol. s r.o., zahájení: 01.10.2018, ukončení: 20.12.2018
  Detail

 • 2017

  7F16021, Utilization of wastewater as a secondary source of raw materials and exploitation of wastewater as an alternative water sources., zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.03.2017
  Detail

  Vytvoření partnerské kooperace mezi firmou GEOtest a regionálním výzkumným centrem AdMaS, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 30.06.2018
  Detail

 • 2015

  MMB-testování-Chorazy, zahájení: 30.07.2015, ukončení: 31.10.2015
  Detail

 • 2014

  SmB-studie, zahájení: 12.12.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail