Project detail

Zkoušky na vybraných vzorcích organického odpadu v rámci jeho zpracování technologií mikrovlnné torrefakce - Inovační voucher - Advanced Medical Solutions s.r.o.

Duration: 24.09.2020 — 17.02.2021

On the project

Provedení série zkoušek na vybraných vzorcích různého organického odpadu v rámci jeho zpracování specifikovaným řešením technologie mikrovlnné torrefakce.

Description in English
Execution of a series of tests on selected samples of various organic waste within its processing by a specified solution of microwave torrefaction technology.

Keywords
organický odpad, mikrovlnná torrefakce

Key words in English
organic waste, microwave torrefaction

Mark

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022072

Default language

Czech

People responsible

Chorazy Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Raček Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2020-09-08 - 2020-12-18)

Funding resources

Evropská unie - OP PIK - Inovační vouchery

- whole funder (2020-09-08 - 2021-02-17)

Results

HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T. Provedení zkoušek a analýz v rámci testování inovativního řešení mikrovlnné torrefakce na vzorcích odpadů s obsahem organického podílu - Výzkumná zpráva č. SR122057170. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2020. s. 1-109.
Detail

Link