Project detail

Zpracování gastro odpadu do podoby pevného uhlíkatého produktu k materiálovému využití

Duration: 01.06.2019 — 31.05.2021

On the project

Bude navržen, vyroben a provozován funkční vzorek č.1: Testovací funkční vzorek pro úpravu gastro odpadu pro potřeby pyrolýzy. Tento funkční vzorek bude provozován v režii ASIO NEW, který připraví různé sušené gastro odpady pro AdMaS VUT v Brně. AdMaS VUT v Brně smíchá tyto sušené gastro odpady s aditivy pro zlepšení procesu depolymerizace organické části odpadu (katalyzátory ve formě zeolitu, vápna apod.), následně bude provedena peletizace za účelem zlepšení vlastností pro materiálovou transformaci odpadů prostřednictvím pyrolýzy do potřeby výsledných produktů. Současně budou ponechány surové sušené gastro odpady pro porovnání výsledků před a po pyrolýze. Na AdMaS VUT v Brně bude navržen a z jednotlivých komponentů vyroben funkční vzorek č.2: Malý testovací funkční vzorek jednotky pyrolýzy, který bude provozován v laboratorních podmínkách na AdMaS VUT v Brně. Peletizované gastro odpady budou zpracovány k výrobě následujících produktů: biochar, pyrolýzní olej a syngas. V rámci projektu se zaměříme na dva směry: energetické využití (sušený gastro odpad, biochar, pyrolýzní olej a syngas) a využití v zemědělství (biochar).

Keywords
Gastro odpad; sušení gastro odpadu; pyrolýza; filtrace; biochar; pyrolýzní olej; syngas; pomocná půdní látka

Mark

TJ02000262

Default language

Czech

People responsible

Dufek Zdeněk, doc. JUDr. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chorazy Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Korytář Ivo, Ing. - fellow researcher
Kučerík Jiří, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Macsek Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mravcová Ludmila, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tulková Tereza, Ing. - fellow researcher
Žižlavská Adéla, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Raček Jakub, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

- whole funder (2019-05-13 - not assigned)

Results

RAČEK, J.; CHORAZY, T.; VRŠANSKÁ, M.; BRTNICKÝ, M.; PRAX. O.; RADETZKÁ, H.; HLAVÍNEK, P. Možnosti zpracování gastro odpadu pyrolýzou k materiálovému využití. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 171-178. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

MACSEK, T.; RAČEK, J.; KORYTÁŘ, I.; PRAX. O.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Biochar jako alternativní náhrada adsorpčních materiálů. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 193-198. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

KORYTÁŘ, I.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Charakteristika odpadních vod vzniklých při čištění vozovek a silničních tunelů. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 187-192. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

RAČEK, J.; CHORAZY, T.; VRŠANSKÁ, M.; BRTNICKÝ, M.; PRAX, O.; HLAVÍNEK, P. Materiálová transformace gastro odpadu termickou pyrolýzou. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC s.r.o., 2020. s. 104-109. ISBN: 978-80-86020-91-4.
Detail

KORYTÁŘ, I.; MRAVCOVÁ, L.; RAČEK, J.; VELIKOVSKÁ, K.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; HLAVÍNEK, P. Využití biocharu pro čištění odpadních vod z tunelů. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC, s.r.o., 2020. s. 110-115. ISBN: 978-80-86020-91-4.
Detail

KORYTÁŘ, I.; VELIKOVSKÁ, K. CHARAKTERISTIKA ODPADNÍCH VOD VZNIKLÝCH PŘI ČIŠTĚNÍ SILNIČNÍCH TUNELŮ. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 463-468. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; PRAX, O.; VRŠANSKÁ, M; BRTNICKÝ, M: Malý testovací funkční vzorek jednotky pyrolýzy; Malý testovací funkční vzorek jednotky pyrolýzy. centrum AdMaS. (funkční vzorek)
Detail

CHORAZY, T.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; KORYTÁŘ, I.; PRAX, O.; BRTNICKÝ, M.; VRŠANSKÁ, M.: Malý testovací funkční vzorek filtrační jednotky; Malý testovací funkční vzorek filtrační jednotky. centrum AdMaS. (funkční vzorek)
Detail

CHORAZY, T.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; PRAX, O.; BRTNICKÝ, M.; VRŠANSKÁ, M.: Vysoušeč gastro odpadu; Testovací funkční vzorek pro úpravu gastro odpadu pro potřeby pyrolýzy. ASIO NEW, spol. s r.o.; Kšírova 552/45, 619 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail