Project detail

Inovační voucher - Výzva III - Koncepční návrh využití alternativního zdroje energie v podmínkách teplárenských soustav - TERMS CZ s.r.o.

Duration: 06.02.2019 — 30.06.2019

On the project

Vytvoření koncepčního návrhu využití aleternativního zdroje energie. Koncepce bude zpracována jako typizovaný modelový příklad středně velkého provozu soustavy zásobování teplem s kogenerační výrobou elektrické energie doplněného o technologii sušení čistírenského kalu.

Description in English
Creating a conceptual design for the use of an alternative energy source. The concept will be elaborated as a standardized example of a medium-sized operation of the system of heat supply with cogeneration production of electric power supplemented with sludge drying technology.

Keywords
koncepční návrh, alternativní zdroj energie

Key words in English
conceptual design, alternative energy source

Mark

SR12957032

Default language

Czech

People responsible

Chorazy Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Raček Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2019-02-19 - not assigned)
AdMaS EGAR - Municipal Water Management
- (2019-01-15 - 2019-04-30)

Funding resources

Evropská unie - OP PIK - Inovační vouchery

- whole funder (2019-01-15 - 2019-06-30)