Project detail

Zkoušky a analýza vzorků biocharu zpracovaného v rámci termické pyrolýzy organického odpadu - Inovační voucher- ASIO NEW, spol. s r.o.

Duration: 28.07.2020 — 28.04.2021

On the project

Zkoušky a analýza vzorků biocharu zpracovaného v rámci termické pyrolýzy organického odpadu pro inovativní. využití jako substrátu do zelených parkovišť.

Description in English
Tests and analysis of biochar samples processed in the thermal pyrolysis of organic waste for innovative. use as a substrate in green car parks.

Keywords
biochar, pyrolýza

Key words in English
biochar, pyrolysis

Mark

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021573

Default language

Czech

People responsible

Chorazy Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Raček Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2021-01-25 - not assigned)

Funding resources

Evropská unie - OP PIK - Inovační vouchery

- whole funder (2020-07-28 - 2021-04-28)

Link