Project detail

Elaboration of conceptual solutions for the so-called "blue-green infrastructure" of cities and municipalities - Innovation voucher - VH atelier spol. s r.o.

Duration: 10.03.2021 — 30.06.2021

Funding resources

Evropská unie - OP PIK - Inovační vouchery

- whole funder (2020-11-05 - 2021-06-30)

On the project

Bude definován potenciál a možnosti nakládání s organickým odpadem, bude technicky definována standardní skladba zelené střechy a zelené stěny, bude definován potenciál technologií čištění odpadních vod z různých zdrojů za účelem zalévání zelené infrastruktury aj.

Description in English
The potential and possibilities of organic waste management will be defined, the standard composition of the green roof and green wall will be technically defined, the potential of wastewater treatment technologies from various sources will be defined in order to water green infrastructure, etc.

Keywords
modrozelená infrastruktura, organický odpad, technologie čištění odpadních vod

Key words in English
blue-green infrastructure, organický odpad, technologie čištění odpadních vod

Mark

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023851

Default language

Czech

People responsible

Chorazy Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novotný Michal, Ing. - fellow researcher
Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2021-03-05 - not assigned)

Results

HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M. Koncepční řešení pro modrozelenou infrastrukturu měst a obcí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2021. s. 1-172.
Detail

Link