Ing.

Tomáš Chorazy

Ph.D.

FCE, CENTRUM-AdMaS – Researcher

+420 54114 8089
tomas.chorazy@vut.cz

Send BUT message

Ing. Tomáš Chorazy, Ph.D.

Publications

 • 2024

  CARNEVALE MIINO, M.; MACSEK, T.; HALEŠOVÁ, T.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Is the reliability of wastewater-based epidemiology affected by season? Comparative analysis with pharmaceuticals prescriptions. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2024, vol. 31, no. 7, ISSN: 1614-7499.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, M.; ŠIPKA, M.; MIINO, M.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; PETREJE, M.; TOŠIĆ, I.; HLAVÍNEK, P.; MARKOVIĆ, M. Influence of different alternative organic substrates as fillings for green roofs on the quality of rainfall runoff. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 2024, vol. 38, no. 1, ISSN: 2352-5541.
  Detail | WWW

  CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; PIETRUCHA-URBANIK, K.; TCHORZEWSKA-CZIESLAK, B.; KEPRDOVÁ, Š.; DUFEK, Z. Comparison of Trenchless and Excavation Technologies in the Restoration of a Sewage Network and Their Carbon Footprints. Resources-Basel, 2024, vol. 13, no. 1, p. 1-23. ISSN: 2079-9276.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2023

  PETREJE, M.; SNĚHOTA, M.; CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M.; RYBOVÁ, B.; HEČKOVÁ, P. Performance study of an innovative concept of hybrid constructed wetland-extensive green roof with growing media amended with recycled materials. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 2023, vol. 331, no. 331, ISSN: 0301-4797.
  Detail | WWW

  CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; SNĚHOTA, M.; PETREJE, M.; RYBOVÁ, B. Projekt pro řešení recyklace vody a odpadů je úspěšný. Energie-21, 2023, vol. 2023, no. 2, p. 38-39. ISSN: 1803-0394.
  Detail | WWW

  DJORDJEVIĆOVÁ, D.; CARNEVALE MIINO, M.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, V.; RAJAKOVIĆ-OGNJANOVIĆ, V.; CVIJETIĆ, N. Influence of Cellulose on the Anoxic Treatment of Domestic Wastewater in Septic Tanks: Statistical Analysis of the Chemical and Physico-Chemical Parameters. Sustainability, 2023, vol. 15, no. 10, p. 1-15. ISSN: 2071-1050.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; CARNEVALE MIINO, M.; VRŠANSKÁ, M.; BRTNICKÝ, M.; MRAVCOVÁ, L.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Biochar production from the pyrolysis of food waste: Characterization and implications for its use. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 2023, vol. 37, no. February 2024, p. 1-10. ISSN: 2352-5541.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, M.; TOBIÁŠ, J.; CHORAZY, T.; KALHOTKA, L.; KOUŘIL, P.; HLAVÍNEK, P. Testování hygienizace čistírenských kalů pro malé zdroje znečištění. Vodovod.info, 2023, vol. 2023, no. 2, ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, M.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; MARKOVIĆ, M.; ŠIPKA, M. Comparsion of useful properties of innovative substrates of extensive green roof. Sborník přednášek z konference Městské vody 2023. Velké Bílovice: Ardec s.r.o., 2023. p. 218-227. ISBN: 978-80-86020-97-6.
  Detail

  DJORDJEVIĆOVÁ, D.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Materiálová transformace celulózy z městských odpadních vod. Vodní hospodářství, 2023, vol. 73, no. 10, p. 1-6. ISSN: 1211-0760.
  Detail | WWW

  CARNEVALE MIINO, M.; MACSEK, T.; HALEŠOVÁ, T.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Pharmaceutical and narcotics monitoring in Brno wastewater system and estimation of seasonal effect on the abuse of illicit drugs by a wastewater-based epidemiology approach. Science of the Total Environment, 2023, no. 164386, p. 1-35. ISSN: 0048-9697.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, M.; MARKOVIĆ, M.; RAČEK, J.; ŠIPKA, M.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Effect of recycled organic materials on the substrate properties of green roofs: A field study. CHANIA 2023. Athens, Greece: National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Unit of Environmental Science & Technology, 2023.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, M.; MARKOVIĆ, M.; RAČEK, J.; ŠIPKA, M.; CHORAZY, T.; TOŠIĆ, I.; HLAVÍNEK, P. The use of biochar made from biomass and biosolids as a substrate for green infrastructure: A review. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 2023, vol. 32, no. 1, ISSN: 2352-5541.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M.; PLOTĚNÝ, K.; TOBIÁŠ, J.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T. Potenciál hygienizace čistírenských kalů pomocí vápna pro menší zdroje znečištění. Velké Bílovice: Ardec s.r.o., 2023. p. 145-150.
  Detail

  PETREJE, M.; SNĚHOTA, M.; CHORAZY, T.; RYBOVÁ, B.; HEČKOVÁ, P.; NOVOTNÝ, M. Využití demoličního odpadu a pyrolyzovaného čistírenského kalu v substrátu hybridní zelené střechy. Sborník příspěvků 15. bienální konference CzWA 2023. Litomyšl: Asociace pro vodu ČR z.s., 2023. p. 421-426. ISBN: 978-80-908629-3-7.
  Detail

  PETREJE, M.; SNĚHOTA, M.; CHORAZY, T.; RYBOVÁ, B.; HEČKOVÁ, P.; NOVOTNÝ, M. Využití demoličního odpadu a biocharu v hybridní mokřadně-extenzivní zelené střeše. TZB-info, 2023, no. 6, ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  CHORAZY, T.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Zkušební provoz pilotní jednotky hrubého předčištění pro odstranění shrabků a písku. Vodní hospodářství, 2023, vol. 73, no. 6, p. 10-13. ISSN: 1211-0760.
  Detail | WWW

 • 2022

  MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; KOSÍK, O.; CHORAZY, T. Představení projektu "Validační testování pokročilých oxidačních procesů za účelem odstranění léčiv z odtoku ČOV". Městské vody 2022. Brno: ARDEC s.r.o., 2022. p. 220-222. ISBN: 978-80-86020-94-5.
  Detail | WWW

  CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; HUBÁČEK, A.; HELA, R.; KONEČNÝ, M. Druhy šachet betonového kanalizačního programu a jejich srovnání. Silnice a železnice, 2022, vol. 17, no. 4/2022, p. 111-115. ISSN: 1801-822X.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Characteristics of a solid carbonaceous product of microwave pyrolysis/torrefaction of sewage sludge for the use in agriculture and blue-green infrastructure. Desalination and Water Treatment (online), 2022, vol. 258, no. 258, p. 223-240. ISSN: 1944-3986.
  Detail | WWW

  CHORAZY, T.; HOLEŠ, P.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; VELIKOVSKÁ, K.; BOUBÍNOVÁ, M. Srovnání bezvýkopových a výkopových technologií v kontextu uhlíkové stopy. Vodní hospodářství, 2022, vol. 72, no. 10/2022, p. 1-6. ISSN: 1211-0760.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, M.; CHORAZY, T. Optimalizace souvrství pro zelené parkoviště při využití roštů AS-TTE. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. p. 436-441. ISBN: ISBN 978-80-86433-76.
  Detail | WWW

  CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M.; HLAVÍNEK, P.; MACSEK, T.; RAČEK, J.; PETREJE, M.; SNĚHOTA, M.; RYBOVÁ, B. Doporučení a opatření pro efektivní nakládání s vodami v municipalitách do 10. tis. obyvatel. Brno: 2022. p. 1-254.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; VRŠANSKÁ, M.; BRTNICKÝ, M.; MRAVCOVÁ, L.; KUČERÍK, J. Pyrolysis of food waste - Solid carbonaceous product/biochar for material use. CORFU2022, Athens, Greece: CORFU2022, Athens, Greece: National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Unit of Environmental Science & Technology, 2022, 2022.
  Detail | WWW

  MUSTAFA, A.; BRTNICKÝ, M.; HAMMERSCHMIEDT, T.; KUČERÍK, J.; KINTL, A.; CHORAZY, T.; NAVEED, M.; SKARPA, P.; BALTAZÁR, T.; ONDŘEJ, M.; HOLÁTKO, J. Food and agricultural wastesderived biochars in combination with mineral fertilizer as sustainable soil amendments to enhance soil microbiological activity, nutrient cycling and crop production. Frontiers in Plant Science, 2022, vol. 13, no. 1, p. 1-11. ISSN: 1664-462X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  NOVOTNÝ, M.; MARKOVIĆ, M.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Blue-Green Infrastructure. MĚSTSKÉ VODY 2022. Brno: ARDEC s.r.o., 2022. p. 206-216. ISBN: 978-80-86020-94-5.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; PLOTĚNÝ, K.; TOBIÁŠ, J.; JOHN, J.; ONDRAČKA, T. Ověření účinnosti hygienizace čistírenských kalů. MĚSTSKÉ VODY 2022. Brno: ARDEC, s.r.o., 2022. p. 223-230. ISBN: 978-80-86020-94-5.
  Detail

  MACSEK, T.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Mikropolutanty v pitných a odpadních vodách města Brna. Brno: ARDEC, 2022. p. 53-61. ISBN: 978-80-86020-94-5.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Characteristics of solid carbonaceous product/biochar after pyrolysis of biosolids. Brno: ARDEC, 2022. p. 196-205. ISBN: 978-80-86020-94-5.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; MARKOVIĆ, M.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. The use of Biochar made from Biomass and Biosolid as a Substrate for Green Infrastructure. CORFU2022. Athens, Greece: National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Unit of Environmental Science & Technology, 2022.
  Detail | WWW

 • 2021

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; MRAVCOVÁ, L.; HLAVÍNEK, P.; ŠVORČÍK, J. Středněteplotní pyrolýza čistírenského kalu. MĚSTSKÉ VODY 2021. Brno: ARDEC s.r.o., 2021. p. 221-227. ISBN: 978-80-86020-92-1.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; HUBÁČEK, A. Posouzení a srovnání různých druhů šachet splaškového programu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2021. p. 1-57.
  Detail

  ŽIŽLAVSKÁ, A.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; BRTNICKÝ, M.; LÓNOVÁ, K. Souhrnná výzkumná zpráva. 2021. p. 1-41.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; CHORAZY, T.; MACSEK, T.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; KOCIFAJOVÁ, M.; PRAX, O.; STEHLÍK, D. Možnosti využití biocharu jako inovativního substrátu pro zelené parkoviště. MĚSTSKÉ VODY 2021. Brno: ARDEC s.r.o., 2021. p. 195-203. ISBN: 978-80-86020-92-1.
  Detail

  CHORAZY, T.; ROZKOŠNÝ, M.; JUCHELKOVÁ, D.; JURÁŇ, S.; HOLUBÍK, O. Poznatky z výzkumu znovuvyužití čistírenských kalů jako součást hospodaření s bioodpady malých sídel. Sborník přednášek konference s mezinárodní účastí. Městské vody 2021. Urban Water 2021. Údolní 58, 602 00 Brno, Česká republika: Nakladatelství ARDEC s.r.o., 2021. p. 211-220. ISBN: 978-80-86020-92-1.
  Detail | WWW

  CHORAZY, T.; RAČEK, J.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P.; MRAVCOVÁ, L.; KUČERÍK, J.; VRŠANSKÁ, M.; LÓNOVÁ, K.; BRTNICKÝ, M. Biologická dostupnost fosforu z upraveného čistírenského kalu a gastro odpadu. Vodní hospodářství, 2021, vol. 2021, no. 10, p. 7-12. ISSN: 1211-0760.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J.; MRAVCOVÁ, L.; PRAX, O.; VRŠANSKÁ, M.; BRTNICKÝ, M. Souhrnná výzkumná zpráva. 2021. p. 1-36.
  Detail

  CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; SNĚHOTA, M.; PETREJE, M.; RYBOVÁ, B. Recyklace vody a odpadů jako součást řešení modro-zelené infrastruktury v rámci měst do 10 tis. obyvatel. MĚSTSKÉ VODY 2021. Brno: ARDEC s.r.o., 2021. p. 242-251. ISBN: 978-80-86020-92-1.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M. Koncepční řešení pro modrozelenou infrastrukturu měst a obcí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2021. p. 1-172.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J. Provedení analýz na vybraných vzorcích různého čistírenského kalu z různých čistíren odpadních vod nad 2000 EO. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2021. p. 1-210.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; NOVOTNÝ, M. Potenciál upraveného čistírenského kalu a odpadu z potravinářského průmyslu technologií mikrovlnné torrefakce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2021. p. 1-147.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; VELIKOVSKÁ, K.; BOUBÍNOVÁ, M. Posouzení a srovnání bezvýkopových a výkopových technologií při budování vodohospodářské infrastruktury. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2021. p. 1-118.
  Detail

  MACSEK, T.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Monitoring mikropolutantů v pitných a odpadních vodách. MĚSTSKÉ VODY 2021. Brno: ARDEC s.r.o., 2021. p. 72-78. ISBN: 978-80-86020-92-1.
  Detail

 • 2020

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T. Technicko-ekonomická studie kalového hospodářství spádové oblasti - Výzkumná zpráva č. SR122057128. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2020. p. 1-78.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T. Provedení zkoušek a analýz v rámci testování inovativního řešení mikrovlnné torrefakce na vzorcích odpadů s obsahem organického podílu - Výzkumná zpráva č. SR122057170. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2020. p. 1-109.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T. Zkoušky na vybraných vzorcích čistírenského kalu mikrovlnnou torrefakcí - Závěrečná zpráva k zakázce č. DČ SR122057003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2020. p. 1-81.
  Detail

  ŠEVČÍK, J.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Možnosti nakládání s vysušeným čistírenským kalem. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC s.r.o., 2020. p. 88-95. ISBN: 978-80-86020-91-4.
  Detail

  MACSEK, T.; CHORAZY, T.; MÜNSTER, P.; TOMŠŮ, J.; HLAVÍNEK, P. Online monitoring technického stavu dvouplášťové kanalizace. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC, s.r.o., 2020. p. 150-155. ISBN: 978-80-86020-91-4.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; VRŠANSKÁ, M.; BRTNICKÝ, M.; PRAX, O.; HLAVÍNEK, P. Materiálová transformace gastro odpadu termickou pyrolýzou. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC s.r.o., 2020. p. 104-109. ISBN: 978-80-86020-91-4.
  Detail

  CHORAZY, T.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; MRAVCOVÁ, L.; HLAVÍNEK, P.; NOVOTNÝ, M.; BOUBÍNOVÁ, M. Biologická dostupnost fosforu z čistírenského kalu. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC, s.r.o., 2020. p. 156-164. ISBN: 978-80-86020-91-4.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; RAČEK, J.; VELIKOVSKÁ, K. Koncepční řešení automatizačních opatření se vzdáleným on-line monitoringem pro malou ČOV - Výzkumná zpráva č. SR12957244L/12501/2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2020. p. 1-122.
  Detail

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Biochar - Recovery Material from Pyrolysis of Sewage Sludge: A Review. Waste and Biomass Valorization, 2020, vol. 10, no. 5, p. 3677-3709. ISSN: 1877-265X.
  Detail | WWW

  ŠEVČÍK, J.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Příprava čistírenského kalu pro materiálovou transformaci pomocí mikrovlnné torefakce. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC, s.r.o., 2020. p. 165-174. ISBN: 978-80-86020-91-4.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; VELIKOVSKÁ, K. Možnosti využití čistírenského kalu z malých zdrojů znečištění v rámci zelené infrastruktury a jeho agrovyužití - Výzkumná zpráva č. SR122057129. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2020. p. 1-129.
  Detail

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Biochar: the new black gold?. Buckinghamshire, GB: Judd and Judd Ltd, 2020.
  Detail | WWW

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; RAČEK, J.; VELIKOVSKÁ, K. Koncepční řešení automatizačních opatření se vzdáleným on-line monitoringem pro středně velkou ČOV - Výzkumná zpráva č. SR12957244L/12501/2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2020. p. 1-123.
  Detail

 • 2019

  CHORAZY, T.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ŽVAKOVÁ, V.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Characteristic of pyrolysis oil as renewable source of chemical materials and alternative fuel from the sewage sludge treatment. Waste and Biomass Valorization, 2019, vol. 10, no. 7, p. 1-15. ISSN: 1877-265X.
  Detail | WWW

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T. Koncepční návrh zakomponování mikrovlnné torrefakce čistírenského kalu do kalového hospodářství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. p. 1-132.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Charakteristika pevného uhlíkatého produktu po mikrovlnné torefakci čistírenského kalu. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. p. 59-66. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; VELIKOVSKÁ, K. Přehled možností získávání tepelné energie z odpadní vody k dalšímu využití. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. p. 1-82.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; NOVÁK, V.; HLAVÍNEK, P.; BOHRN, T. Energie v sušeném čistírenském kalu před pyrolýzou a po pyrolýze. TZB Haus Technik, 2019, vol. XIII., no. 1, p. 42-44. ISSN: 1803-4802.
  Detail

  RAČEK, J.; BUKOVÝ, I.; MACSEK, T.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Využití archimédova šroubu ve vodním hospodářství. Vodovod.info, 2019, vol. 2019, no. 3., p. 1-11. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; VELIKOVSKÁ, K. Koncepční návrh nouzového zásobování obyvatelstva vodou za krizové situace. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. p. 1-107.
  Detail

  RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; ZWETTLER, O.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T. KONCEPČNÍ POSTUP NÁVRHU SUŠENÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU PRO PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY. In VODA 2019. Bienální konference Voda - sborník přednášek a posterových sdělení. Brno: CzWA service s.r.o., 2019. p. 1-9. ISSN: 2694-7013.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; RACLAVSKÝ, J.; VELIKOVSKÁ, K.; KORYTÁŘ, I. Přehled bezpečnostních opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu s bezpečnostním rizikem (teroristické útoky, havárie, klimatické změny, apod.). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. p. 1-71.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; CHORAZY, T.; VELIKOVSKÁ, K.; KOMÍNEK, P. Koncepční návrh energeticky nezávislých rodinných domů, menších bytových domů nebo komerčních objektů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. p. 1-130.
  Detail

  RAČEK, J.; VOLAŘÍK, T.; MACSEK, T.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Implementace pozemního skenování vodohospodářských objektů pro praktické využití. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. p. 67-68. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; VRŠANSKÁ, M.; BRTNICKÝ, M.; PRAX. O.; RADETZKÁ, H.; HLAVÍNEK, P. Možnosti zpracování gastro odpadu pyrolýzou k materiálovému využití. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. p. 171-178. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; HARTIG, K.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T. Koncepční přístup návrh kalových koncovek na ČOV. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2019. p. 185-192. ISBN: 978-80-89740-23-9.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Transformace čistírenského kalu k energetickému a materiálovému využití. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2019. p. 207-213. ISBN: 978-80-89740-23-9.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; ZWETTLER, O.; ŠEVČÍK, J.; RAČEK, J.; CHORAZY, T. Koncepční přístup návrhu pásových sušáren čistírenského kalu pro středně velké zdroje znečištění. Vodovod.info, 2019, no. 4, p. 1-11. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; ŠVORČÍK, J.; BOHRN, T.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Mikrovlnná torrefakce čistírenského kalu z malých zdrojů znečištění. Vodovod.info, 2019, no. 4., p. 1-10. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  ŠEVČÍK, J.; RAČEK, J.; NOVÁK, V.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; DUFEK, Z. Energetický potenciál sušeného čistírenského kalu. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. p. 199-205. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  KORYTÁŘ, I.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Charakteristika odpadních vod vzniklých při čištění vozovek a silničních tunelů. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. p. 187-192. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Characteristics of a solid carbonaceous product of microwave torrefaction of sewage sludge. Athens, Greece: National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Unit of Environmental Science & Technology, 2019. p. 1-20.
  Detail

  MACSEK, T.; RAČEK, J.; KORYTÁŘ, I.; PRAX. O.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Biochar jako alternativní náhrada adsorpčních materiálů. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. p. 193-198. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KORYTÁŘ, I.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J.; BOHRN, T. Materiálová transformace čistírenského kalu prostřednictvím mikrovlnné torefakce. Vodní hospodářství, 2019, vol. 69, no. 12, p. 1-7. ISSN: 1211-0760.
  Detail | WWW

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; AGÓCSOVÁ, Á.; NOVOTNÝ, M. Koncepční řešení pro čištění odpadní vody k dalšímu využití pro splachování toalet, závlahy, případně k jinému využití - Výzkumná zpráva č. SR 12957219. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2019. p. 1-103.
  Detail

 • 2018

  RACLAVSKÝ, J.; PRAX, P.; CHORAZY, T.; KÖHLER, D. Hydraulické měření stokové sítě ve vybraných místech ve městě Znojmo. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2018. p. 1-20.
  Detail

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Biochar – recovery material from microwave pyrolysis of sewage sludge. Praha: ČSCHI, 2018. p. 1-9.
  Detail | WWW

  HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J. Koncepce řešení kalového hospodářství středních ČOV ve světle nové legislativy EU. In Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov SR, 2018. p. 1-6. ISBN: 978-80-973196-0-1.
  Detail

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Biochar jako produkt mikrovlnné pyrolýzy čistírenských kalů. In Městské vody 2018. Brno: ARDEC s.r.o., 2018. p. 51-58. ISBN: 978-80-86020-87-7.
  Detail

  CHORAZY, T.; ŠIMEK, R.; NOVÁK, V.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Souhrnná výzkumná zpráva "Zpracování a analýzy čistírenských kalů". Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Výzkumná skupina EGAR, 2018. p. 1-46.
  Detail

  RAČEK, J.; DOSKOČIL, B.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Sušení čistírenského kalu pro podmínky České republiky. Vodovod.info, 2018, no. 8, p. 1-14. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J. Zpracování čistírenských kalů prostřednictvím mikrovlnné pyrolýzy. Vodní hospodářství, 2018, vol. 68., no. 1, p. 16-20. ISSN: 1211-0760.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; NOVÁK, V.; ČÁSLAVSKÝ, J.; HLAVÍNEK, P. Energy efficiency of dry sewage sludge before and after low-temperature microwave pyrolysis. Athens, Greece: National Technical University of Athens, 2018. p. 1-11.
  Detail

  DOSKOČIL, B.; ŠEVČÍK, J.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Variantní řešení sušáren s následným termickým zpracováním vysušeného kalu. In Městské vody 2018. Brno: ARDEC s.r.o., 2018. p. 41-50. ISBN: 978-80-86020-87-7.
  Detail

 • 2017

  ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; NOVÁK, V.; DUFEK, Z. Mikrovlnná pyrolýza - technologie k efektivnímu využití čistírenských kalů. In Městské vody 2017. Brno: ARDEC s.r.o., 2017. p. 31-40. ISBN: 978-80-86020-85-3.
  Detail

  RAČEK, J.; CAPODAGLIO, A.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Microwave pyrolysis treatment of sewage sludge: Performed at laboratory and full-scale conditions. In 17 th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2017. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulgaria: SGEM, 2017. p. 107-114. ISBN: 978-619-7408-28-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  DUFEK, Z.; CHORAZY, T.; APELTAUER, T. Analysis of the approach of the municipalities to the smart city conception and selected examples of its applications. In Smart City Symposium Prague (SCSP), 2017. 1. Prague, Czech Republic: IEEE, 2017. p. 1-6. ISBN: 978-1-5386-3825-5.
  Detail | WWW

  CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; TŠPON, S.; CHODÁK, L.; ZDENĚK, D.; NOVÁK, V. Výzkum využitelnosti zařízení "Bionicfuel". Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2017. p. 1-26.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.