Project detail

Inovativní využití biocharu do substrátů a podkladních vrstev zelených parkovišť

Duration: 01.01.2023 — 31.12.2023

Funding resources

Ministerstvo zahraničních věcí ČR - Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích - vyhlášení dotačního programu pro rok 2023

- whole funder (2023-03-01 - 2023-12-31)

On the project

Cílem projektu je posílení a prohloubení znalostí aktuálních poznatků ve vědě a výzkumu ve smyslu přenosu zkušeností České republiky (Vysoké učení technické v Brně, centrum AdMaS) do Bosny a Hercegoviny (Univerzita Banja Luka, Fakulta Agronomická) v oblasti využívání biocharu vyrobeného z odpadních materiálů pro jeho využití v modrozelené infrastruktuře souladu s principy cirkulární ekonomiky - konkrétně pro implementaci biocharu jako substrátu do zelených parkovišť

Keywords
biochar, zelené parkoviště, modrozelená infrastruktura, cirkulární ekonomika

Default language

Czech

People responsible

Chorazy Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novotný Michal, Ing. - fellow researcher
Raček Jakub, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA - principal person responsible

Results

NOVOTNÝ, M.; MARKOVIĆ, M.; RAČEK, J.; ŠIPKA, M.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Effect of recycled organic materials on the substrate properties of green roofs: A field study. CHANIA 2023. Athens, Greece: National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Unit of Environmental Science & Technology, 2023.
Detail

NOVOTNÝ, M.; ŠIPKA, M.; MIINO, M.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; PETREJE, M.; TOŠIĆ, I.; HLAVÍNEK, P.; MARKOVIĆ, M. Influence of different alternative organic substrates as fillings for green roofs on the quality of rainfall runoff. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 2024, vol. 38, no. 1, ISSN: 2352-5541.
Detail

NOVOTNÝ, M.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; MARKOVIĆ, M.; ŠIPKA, M. Comparsion of useful properties of innovative substrates of extensive green roof. Sborník přednášek z konference Městské vody 2023. Velké Bílovice: Ardec s.r.o., 2023. p. 218-227. ISBN: 978-80-86020-97-6.
Detail