Project detail

Inovační voucher - Výzva III. - Applied Sunrise Technologies a.s.

Duration: 03.04.2019 — 02.10.2019

On the project

Předmětem smluvního výzkumu bude zpracování odborného posouzení koncepčního návrhu zakomponování mikrovlnné torrefakce čistírenského kalu do kalového hospodářství.

Description in English
The subject of contractual research will be the elaboration of an expert assessment of the conceptual proposal for incorporation of microwave torrefaction of sludge sludge into sludge management.

Keywords
čistírenské kaly, technologie, čistírna odpadních vod

Key words in English
sewage sludge, technology, sewage treatment plant

Mark

SR12957077L

Default language

Czech

People responsible

Chorazy Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Raček Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2019-03-11 - not assigned)
AdMaS EGAR - Municipal Water Management
- (2019-03-11 - not assigned)

Funding resources

Evropská unie - OP PIK - Inovační vouchery

- whole funder

Results

HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T. Koncepční návrh zakomponování mikrovlnné torrefakce čistírenského kalu do kalového hospodářství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 1-132.
Detail