Project detail

Implementace prvků modrozelené infrastruktury do systému zelených stěn budov

Duration: 01.02.2024 — 31.12.2024

Funding resources

Ministerstvo zahraničních věcí ČR - Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích - vyhlášení dotačního programu pro rok 2024

- whole funder

On the project

Tento projekt navazuje na již realizované projekty posilování kapacit veřejných škol v Bosně a Hercegovině i) Využití biocharu jako materiálově transformovaných odpadů pro extenzivní zelené střechy (řešeno v roce 2022) a ii) Inovativní využití biocharu do substrátu a podkladních vrstev zelených parkovišť (řešeno v roce 2023). Díky tomuto aktuálně předloženému projektu dojde k pomyslnému uzavření cyklu implementace prvků modrozelené infrastruktury, který se následně stane komplexním realizovaným projektem s ukázkou dobré praxe implementace prvků modrozelené infrastruktury v urbanizovaném území v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

Keywords
modrozelená infrastruktura, biochar, cirkulární ekonomika, zelené stěny

Default language

Czech

People responsible

Chorazy Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novotný Michal, Ing. - fellow researcher
Raček Jakub, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA - principal person responsible