Project detail

Expert assessment of conceptual solutions for wastewater treatment for further use for flushing toilets, irrigation, or for other uses - Innovation voucher - VH atelier spol. s .r.o.

Duration: 26.11.2019 — 11.12.2019

Funding resources

Evropská unie - OP PIK - Aplikace

- whole funder (2019-11-26 - 2019-12-16)

On the project

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v odborném posouzení koncepčních řešení pro čištění odpadní vody k dalšímu využití pro splachování toalet, závlahy, případně k dalšímu jnému využití ve vědeckém centru AdMaS.

Description in English
The subject of the contract is the contractor's obligation to perform a work for the client consisting in an expert assessment of conceptual solutions for wastewater treatment for further use for flushing toilets, irrigation, or for further use in the AdMaS science center.

Keywords
čištění odpadních vod, závlahy, toalety

Key words in English
wastewater treatment, irrigation, toilets

Mark

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018756

Default language

Czech

People responsible

Agócsová Ágnes, Ing. - fellow researcher
Chorazy Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novotný Michal, Ing. - fellow researcher
Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2021-03-07 - not assigned)

Results

HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; AGÓCSOVÁ, Á.; NOVOTNÝ, M. Koncepční řešení pro čištění odpadní vody k dalšímu využití pro splachování toalet, závlahy, případně k jinému využití - Výzkumná zpráva č. SR 12957219. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2019. s. 1-103.
Detail

Link