Project detail

Innovation voucher - Call III - Safety measures for water management infrastructure - SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Duration: 01.11.2018 — 31.03.2019

Funding resources

Evropská unie - OP PIK - Inovační vouchery

- whole funder (2018-11-01 - 2019-03-31)

On the project

Zpracování odborné studie zaměřené na přehled bezpečnostních opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu s bezpečnostním rizikem jako jsou např. havárie, klimatické změny apod.

Description in English
Preparation of a study of safety measures for water infrastructure with safety risk such as accidents, climate change, etc.

Keywords
vodohospodářská infrastruktura, bezpečnostní opatření

Key words in English
water management infrastructure, security measures

Mark

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014398

Default language

Czech

People responsible

Chorazy Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Korytář Ivo, Ing. - fellow researcher
Raclavský Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Raček Jakub, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Velikovská Kristýna, Ing. - fellow researcher
Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2019-02-19 - not assigned)
Brno University of Technology
- (2019-03-11 - not assigned)
AdMaS EGAR - Municipal Water Management
- (2018-11-01 - 2019-03-31)

Results

MACSEK, T.; CHORAZY, T.; MÜNSTER, P.; TOMŠŮ, J.; HLAVÍNEK, P. Online monitoring technického stavu dvouplášťové kanalizace. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC, s.r.o., 2020. s. 150-155. ISBN: 978-80-86020-91-4.
Detail

HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; RACLAVSKÝ, J.; VELIKOVSKÁ, K.; KORYTÁŘ, I. Přehled bezpečnostních opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu s bezpečnostním rizikem (teroristické útoky, havárie, klimatické změny, apod.). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 1-71.
Detail