prof. Ing.

Petr Toman

Ph.D.

FEEC, UEEN – Head of Department

+420 54114 6200
toman@vut.cz

Send BUT message

prof. Ing. Petr Toman, Ph.D.

Projects

 • 2022

  Vývoj prediktivního systému diagnostiky zařízení elektrických stanic, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 30.06.2025
  Detail

  Streamery a klouzavé výboje na površích izolantů v alternativních plynech k SF6, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  Užití umělé inteligence při modernizaci diagnostiky systémových prvků a optimalizaci systémových činností energetického sektoru s cílem zvýšení kvality jeho řízení, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Implementace certifikačních procesů pro zajištění integrace rozptýlených zdrojů v souladu s požadavky Nařízení EU, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2020

  Nové technologie pro udržitelnou energetiku III , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  FW01010289, Stochastické symetrické blokové šifrování počítačových souborů pomocí prostředků umělé inteligence pro účely cloudových služeb, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2019

  TK02030013, Kyber-fyzikální dvojče městské infrastruktury zítřka, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.06.2023
  Detail

  TK02030039, Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  DP_03 - Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2018

  TK01030094, Inteligentní energetické sítě, zahájení: 01.09.2018, ukončení: 31.08.2023
  Detail

  TK01020196, Certifikační zdroj s výkonovým stupněm pro malé zdroje připojované do sítí nn, zahájení: 01.07.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  TK01020070, Optimalizace zapojení elektroenergetické distribuční radiální sítě z pohledu hospodárnosti jejího provozu, zahájení: 01.07.2018, ukončení: 30.06.2020
  Detail

  TK01020107, Vývoj systému pro lokalizaci nesymetrických poruch V-dip, zahájení: 01.07.2018, ukončení: 30.06.2021
  Detail

  TK01020104, Simulátor distribučních sítí pro výcvik a certifikaci pracovníků , zahájení: 01.07.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  Nové technologie pro udržitelnou energetiku II , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  TH02020104, Optimalizace provozu elektroenergetické inteligentní sítě dle konceptu "Smart Grid" z pohledu jeho hospodárnosti a bezpečnosti, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Výkonové laboratoře CVVOZE – modernizace výzkumné infrastruktury, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  TH02020518, Modulární čistírna odpadních vod pro obce s využitím vlastního energetického potenciálu k minimalizaci provozních nákladů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  LM2015092, CVVOZE Power Laboratories, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  TA04021196, Plánování a optimalizace výroby energetických zdrojů, zahájení: 01.08.2014, ukončení: 30.06.2017
  Detail

  TA04021491, Vývoj kombinovaného indikátoru poruchových stavů, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 30.09.2017
  Detail

  TA04021490, Prvky pro zavedení Smart Grids v distribučních sítích, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.08.2017
  Detail

  Nové technologie pro udržitelnou elektroenergetiku, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  TA03010444, Systém chránění sítě VN s využitím senzorů proudu a napětí se standardizovaným digitálním výstupem IEC 61850-9-2, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 30.09.2016
  Detail

  TA03020523, Dynamický model distribuční sítě, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.10.2015
  Detail

 • 2012

  Inovace laboratoře elektrických sítí, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  ČVUT - Tvorba učebnic pro obor Elektroenergetika, CV18110001, zahájení: 14.11.2011, ukončení: 25.11.2011
  Detail

  VŠB - Administrace konference, HS18147014, zahájení: 01.05.2011, ukončení: 17.06.2011
  Detail

  Tvorba nových laboratorních panelů pro praktickou výuku systémů pro komplexní řízení budov, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Výzkum bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti elektroenergetických systémů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  ED0014/01/01, Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE), zahájení: 01.05.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Výzkum spolehlivosti, bezpečnosti a efektivnosti energetických systémů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Tvorba nových laboratorních panelů pro praktickou realizaci bytové elektroinstalace, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Inovace laboratoře elektrických ochran, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  Podpora jaderného vzdělávání na vysokých školách v ČR, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  9th International Scientific Conference ELECTRIC POWER ENGINEERING 2008, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Inovace laboratoře výroby elektrické energie, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  2A-2TP1/051, Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti elektrických sítí, zahájení: 01.07.2007, ukončení: 30.06.2011
  Detail

  Inovace výuky projektování v elektroenergetice, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  Rozvoj jaderného vzdělávání na VŠ, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Inovace laboratoře světelné techniky, projekt FRVŠ, kategorie A, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  Inovace laboratoře elektrických sítí, zahájení: 31.03.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2002

  GP102/03/P033, Určování fyzikálních, technických a technologických limitů při transportech elektrické energie v propojených elektrizačních soustavách, zahájení: 17.12.2002, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  KJB2813304, Nové způsoby lokalizace zemních spojení v elektrických sítích vn., zahájení: 12.11.2002, ukončení: 31.12.2005
  Detail