Project detail

DP_03 - Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí

Duration: 01.04.2019 — 31.12.2020

Funding resources

Technologická agentura ČR - Národní centra kompetence 1

- whole funder

On the project

Současná energetická i komunikační infrastruktura se přirozeně transformuje z centralizovaných systémů do decentralizovaných, což nabízí komplexnější operativní možnosti. Systémy se stávají vzájemně propojenější a složitější. Existují proto nové skryté vazby napříč všemi vrstvami těchto systémů nebo jednoduše neodhalitelné vzájemné závislosti. Tyto mohou působit na vznik nových hrozeb, snížení spolehlivosti, ovlivnění ekonomických ukazatelů a obecně mohou negativně působit na samotnou infrastrukturu. Projekt reaguje na tyto multioborové problémy a v rámci pracovních balíčků (WP1-WP5) nabízí nová řešení v oblasti spolehlivosti, bezpečnosti a optimalizace provozu energetických sítí. - WP1 přispívá k tvorbě nové strategie a koncepce zpracování dat z monitorů a řídicích a ochranných terminálů v DS, využitelných pro hodnocení kondice sítě nebo pro systémy chránění a přesnější lokalizaci poruch. - WP2 se zaměřuje na výzkum nové komunikační jednotky NB-IoT pro zajištění max. spolehlivosti komunikace a nízké ceny a spotřeby. V souvislosti se spolehlivostí a bezpečností provozu energetických sítí realizuje výzkum nových potřebných snímačů. - WP3 řeší výzkum možností využití použitých Li-ion akumulátorů z elektromobilů ve stacionárních úložištích energie. - WP4 je zaměřen na spolehlivost prvků při přechodných jevech a jejich optimální řešení v různých místech distribuční soustavy. - WP5 se zabývá maximalizací využití vyrobené elektřiny u individuálních instalací či celků s decentralizovanými zdroji respektující jednak aktuální provozní požadavky, tak i perspektivní řešení z oblasti jejich řízení.

Mark

TN01000007/03

Default language

Czech

People responsible

Drápela Jiří, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hajný Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kazda Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Máca Josef, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mlýnek Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Morávek Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ptáček Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šimek David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Topolánek David, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Valenta Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Toman Petr, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. On Minimisation of Earthing System Touch Voltages. ENERGIES, 2019, vol. 12, no. 20, p. 1-15. ISSN: 1996-1073.
Detail

ORSÁGOVÁ, J.; BUKVIŠOVÁ, Z. Technická zpráva s popisem a ověřením navrženého algoritmu a technická příručka pro jeho využití. Brno: VUT v Brně, 2020. s. 1-8.
Detail

COLLIN, A.; DJOKIC, S.; DRÁPELA, J.; GUO, Z.; LANGELLA, R.; TESTA, A.; WATSON, N. Analysis of Approaches for Modeling the Low Frequency Emission of LED Lamps. ENERGIES, 2020, vol. 13, no. 7, p. 1-33. ISSN: 1996-1073.
Detail

VRÁNA, M.; DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; JURÍK, M.; BLAHŮŠEK, R.; KURFIŘT, M. Battery Storage and Charging Systems Power Control Supporting Voltage in Charging Mode. In 2020 19th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP). Dubai, United Arab Emirates: IEEE, 2020. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-3697-4.
Detail

DRÁPELA, J.; MORÁVEK, J.; RADIL, L.; MASTNÝ, P. Performance of Standard Power/Energy Metric under Fast Changes in Active Energy Flow Direction. In 2020 19th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP). Dubai, United Arab Emirates: IEEE, 2020. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-3697-4.
Detail

DRÁPELA, J.; MORÁVEK, J.; VRÁNA, M.; MASTNÝ, P. Power Generating Modules Field Testing Concepts for Verification of Compliance with Operational Requirements. In Proceedinds of the 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. NY, USA: IEEE, 2020. p. 240-245. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

KLUSÁČEK, J.; VRÁNA, M.; DRÁPELA, J. Demand Responsive Power Flow Controller Providing Resistive Load Perspective Regulation in Cooperation with Small Generation Units. In Proceedings of the 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. NY,USA: IEEE, 2020. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

MLÝNEK, P.; MAŠEK, P.; FUJDIAK, R.; HARMAN, D. Bezdrátové technologie vhodné pro smart metering a výběrové osazování. In Sborník ČK CIRED 2019. 2019. s. 1-8. ISBN: 978-80-905014-8-5.
Detail

MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; DRÁPELA, J.; VRÁNA, M.; VOJTEK, M. Problems of verification of operating parameters of DC/AC inverters and their integration into the distribution system in the Czech Republic. In CIRED Porto Workshop 2022: E-mobility and power distribution systems. 1. Porto: IET, 2022. p. 304-308. ISBN: 978-1-83953-705-9.
Detail

DRÁPELA, J.; KOPIČKA, M.; KYSNAR, F. Modely synchronních a nesynchronních výrobních jednotek pro účely hodnocení jejich připojitelnosti do distribuční sítě. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. s. 1-157.
Detail

VALENTA, J.; ŠIMEK, D.; PÍŠKA, J.; DOSTÁL, L. Posouzení chování prvků při přechodných jevech včetně zkratů. 2020.
Detail

DRÁPELA, J.; KYSNAR, F.; BARBOSA GOMES, F.; VILAR BUCK, R. Technical report on the use of monitoring of voltage and current idices to indicate the overall condition of the distribution system. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. p. 1-22.
Detail

VALENTA, J.; ŠIMEK, D.; PÍŠKA, J.; DOSTÁL, L.: Podpůrný software pro návrh RC členů; Podpůrný software pro návrh tlumicích RC členů spínacích prvků. Kolejní 7, 612 00 Brno. URL: https://www.vutbr.cz/lide/jiri-valenta-18337. (software)
Detail

VALENTA, J.; ŠIMEK, D.; PÍŠKA, J.; DOSTÁL, L.: Software pro optimální návrh hradicích členů; Podpůrný software pro návrh hradicích členů z hlediska přechodných jevů. Kolejní 7, 612 00 Brno. URL: https://www.vutbr.cz/lide/jiri-valenta-18337. (software)
Detail

DRÁPELA, J.; RADIL, L.; TOPOLÁNEK, D.; MORÁVEK, J.: PQIndex monitor v1.0; SW monitor kondice distribuční soustavy. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/sw-monitor-kondice-distribucni-soustavy. (software)
Detail