prof. Ing.

Petr Toman

Ph.D.

FEEC, UEEN – Head of Department

+420 54114 6200
toman@vut.cz

Send BUT message

prof. Ing. Petr Toman, Ph.D.

Creative activities

 • BÁTORA, B.; TOMAN, P.; MACHÁČEK, J.: Panely systémové instalace; Praktický model systémové elektroinstalace. Ústav elektroenergetiky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Technická 2848/8 616 00 Brno. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/laboratore/mpsdbpsd. (funkční vzorek)
  http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/laboratore/mpsdbpsd, number of downloads: 2
  Detail

 • BÁTORA, B.; TOMAN, P.: Panel řídícího systému DALI; Programovatelný model řídícího systému DALI. Ústav elektroenergetiky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Technická 2848/10 616 00 Brno. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products. (funkční vzorek)
  http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products, number of downloads: 2
  Detail

 • BÁTORA, B.; TOMAN, P.: Panel Foxtrot; Programovatelný model řídícího systému FOXTROT. Ústav elektroenergetiky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Technická 2848/12 616 00 Brno. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products. (funkční vzorek)
  http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products, number of downloads: 2
  Detail

 • PERNICA, D.; TOPOLÁNEK, D.; BABKA, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, P.; BAJER, M.: TA04021491-2016V002; Prototyp kombinovaného indikátoru poruchových stavů. http://e-mega.cz/DL/MEg614T/. URL: http://e-mega.cz/DL/MEg614T/. (prototyp)
  http://e-mega.cz/DL/MEg614T/, number of downloads: 1
  Detail

 • KŘIVAN, M.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.: ANN1.0; Umělá neuronová síť. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/index.php/cs/veda-a-vyzkum/produkty/111-ann-1-0. (software)
  http://www.ueen.feec.vutbr.cz/index.php/cs/veda-a-vyzkum/produkty/111-ann-1-0, number of downloads: 0
  Detail

 • KŘIVAN, M.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.: Neuro File Encryptor; Neuro File Encryptor. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/neuro-file-encryptor. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/neuro-file-encryptor, number of downloads: 0
  Detail

 • PROCHÁZKA, K.; KYSNAR, F.; HROUDA, J.; HOJDAR, K.; DRÁPELA, J.; TOMAN, P.; PTÁČEK, M.; TOPOLÁNEK, D.: DNSim; Simulátor DS pro výcvik a certifikaci personálu. - EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., Čechova 727, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice - Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/simulator-ds-pro-vycvik-certifikaci-personalu. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/simulator-ds-pro-vycvik-certifikaci-personalu, number of downloads: 0
  Detail

 • DRÁPELA, J.; DVOŘÁČEK, J.; MORÁVEK, J.; VOJTEK, M.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.; MANHALTER, M.; ONDEREK, A.; ŠTÍCHA, P.; KRATOCHVÍL, P.; HRUŠKA, T.: TK04010060-V1; Metodika ověřování a prokazování souladu výroben s požadavky. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 – Staré Město, odbor elektroenergetiky a teplárenství MPO ČR.. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/metodika-overovani-a-prokazovani-souladu-vyroben-s-pozadavky. (metodika schválená)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/metodika-overovani-a-prokazovani-souladu-vyroben-s-pozadavky, number of downloads: 0
  Detail

 • KŘIVAN, M.; KOUDELKA, J.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.: MODIAS1; Hluboká neuronová síť. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/hluboka-neuronova-sit. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/hluboka-neuronova-sit, number of downloads: 0
  Detail

 • KŘIVAN, M.; KOUDELKA, J.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.: MODIAS2; Autoasociativní neuronová síť. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/autoasociativni-neuronova-sit. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/autoasociativni-neuronova-sit, number of downloads: 0
  Detail

 • FUJDIAK, R.; BENEDIKT, J.; VRTAL, M.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; MIŠUREC, J.: TK02030013-V3; Kyber-fyzické dvojče. Technická 12, budova T12, sektor E, kancelář SE5.118. (funkční vzorek)
  Detail

 • VRTAL, M.; BENEDIKT, J.; FUJDIAK, R.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; MIŠUREC, J.: TK02030013-V6; Simulátor elektroenergetických a komunikačních scénářů. Technická 12, budova T12, sektor E, kancelář SE5.118. (funkční vzorek)
  Detail

 • KŘIVAN, M.; KOUDELKA, J.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.: MODIAS3; Problém obchodního cestujícího. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/problem-obchodniho-cestujiciho. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/problem-obchodniho-cestujiciho, number of downloads: 0
  Detail

 • KŘIVAN, M.; KOUDELKA, J.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.: MODIAS4; Deep Neural Network. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/deep-neural-network-0. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/deep-neural-network-0, number of downloads: 0
  Detail

 • KŘIVAN, M.; KOUDELKA, J.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.: MODIAS5; Travelling Salesman Problem. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/travelling-salesman-problem. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/travelling-salesman-problem, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.