prof. Ing.

Petr Toman

Ph.D.

FEEC, UEEN – Head of Department

+420 54114 6200
toman@vut.cz

Send BUT message

prof. Ing. Petr Toman, Ph.D.

Publications

 • 2021

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. PNE 33 3070 Kompenzace kapacitníchzemních proudů v sítích vysokého napětí. ČSRES, 2021. p. 1-26.
  Detail | WWW

  MÁSLO, K.; KOUDELKA, J.; BÁTORA, B.; TOMAN, P. Nesymetrie v trojfázovém modelu sítě. Sborník konference ČK CIRED 2021. 1. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2021. p. 1-7. ISBN: 978-80-905014-9-2.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P..; FABIÁN, M. Možnosti využití systému přizemnění postižené fáze jako alternativy OZ v odporově uzemněných soustavách. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2021. p. 1-11.
  Detail

  VRTAL, M.; TOMAN, P. Assessment of Investments in Local Distribution System Using Cost-Benefit Analysis. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 508-512. ISBN: 978-80-214-5942-7.
  Detail | WWW

 • 2020

  TOPOLÁNEK, D.; LEHTONEN, M.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; DRÁPELA, J. An earth fault location method based on negative sequence voltage changes at low voltage side of distribution transformers. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, 2020, vol. 118, no. 118, p. 1-8. ISSN: 0142-0615.
  Detail | WWW

  COUFAL, O.; PAVLIŠOVÁ, G.; TOMAN, P. Historie elektroenergetiky na VUT v Brně. Energetika, 2020, vol. 70, no. 3, p. 146-151. ISSN: 0375-8842.
  Detail | WWW

  KOUDELKA, J.; GROMOTOVIČ, I.; BÁTORA, B.; TOMAN, P. Factors Affecting Transient Stability Simulation Possibilities in PSCAD and MODES. In Proceedings - 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Prague, Czech Republic: CVUT – Czech Technical University in Prague, 2020. p. 450-454. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Studie možnosti využití automatiky PPF jako alternativyu OZ v soustavách odporově uzemněných. Brno: 2020. p. 1-50.
  Detail

  POURAKBARI KASMAEI, M.; MAHMOOD, F.; KRBAL, M.; PELIKÁN, L.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; LEHTONEN, M. Evaluation of Filtered Spark Gap on the Lightning Protection of Distribution Transformers: Experimental and Simulation Study. ENERGIES, 2020, vol. 13, no. 15, p. 1-23. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2019

  ŠIMEK, O.; RADIL, L.; TOMAN, P. Inspection of nuclear irradiated fuel. In Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 495-500. ISBN: 978-1-7281-1334-0.
  Detail | WWW

  COUFAL, O.; BÁTORA, B.; RADIL, L.; TOMAN, P. Simple calculation of eddy currents in a long passive conductor. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS. NIEUWE HEMWEG 6B, 1013 BG AMSTERDAM, NETHERLANDS: IOS Press, 2019. p. 201-214. ISSN: 1383-5416.
  Detail | WWW

  WANNOUS, K.; TOMAN, P.; JURÁK, V.; WASSERBAUER, V. Analysis of IEC 61850-9-2LE Measured Values Using a Neural Network. ENERGIES, 2019, vol. 12, no. 9, p. 841-861. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  TOPOLÁNEK, D., JURÍK M., TOMAN, P. , JIŘIČKA J., ORSÁGOVÁ. J. Vyhodnocení pilotního testu nové metody pro lokalizaci zemních spojení Vdip. Energetika, 2019, vol. 69, no. 1, p. 12-16. ISSN: 0375-8842.
  Detail

  MÁSLO, K.; KOUDELKA, J.; BÁTORA, B.; TOMAN, P. Methods for Dynamic Stability Assessment. In Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 446-450. ISBN: 978-1-7281-1333-3.
  Detail | WWW

  JANÍK, D.; BÁTORA, B.; TOMAN, P. Analysis of daily load diagrams for active and reactive energy. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2019. Technical University of Kosice, 2019. p. 567-570. ISBN: 978-1-5108-8871-5.
  Detail | WWW

  PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; JURÁK, V.; BLAŽEK, V.; KUČERA, M. Nedodržení účiníku a nevyžádaná dodávka jalové energie do DS na úrovni NN. In Sborník ČK CIRED 2019. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2019. p. 1-17. ISBN: 978-80-905014-8-5.
  Detail

  PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; TOMAN, P.; VACULÍK, J. Analysis of Dense-Mesh Distribution Network Operation Using Long-Term Monitoring Data. ENERGIES, 2019, vol. 12, no. 22, p. 1-25. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KOUDELKA, J.; BÁTORA, B.; TOMAN, P. On Direct Calculation of the Critical Clearing Time. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2019, vol. 21, no. 5, p. 134-139. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Optimisation of Earthing System Design through Touch Voltage Minimisation Using Ansys Maxwell. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2019. Stará Lesná: Technical University of Kosice, 2019. p. 562-566. ISBN: 9788055333243.
  Detail | WWW

  VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. On Minimisation of Earthing System Touch Voltages. ENERGIES, 2019, vol. 12, no. 20, p. 1-15. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BUKVIŠOVÁ, Z.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Two-Terminal Algorithm Analysis for Unsymmetrical Fault Location on 110 kV Lines. ENERGIES, 2019, vol. 12, no. 7, p. 1-14. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BUKVIŠOVÁ, Z.; WANNOUS, K.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; DE PAULA ALVES, P.H. The Influence of Ripple Control Signal on Protection Relay Operation. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. Stará Lesná: Technical University of Kosice, 2019. p. 464-467. ISBN: 978-80-553-3324-3.
  Detail | WWW

 • 2018

  VYČÍTAL, V.; TOMAN, P. MODELLING OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EARTHING SYSTEMS IN ANSOFT MAXWELL. In Proceedings of the 24 th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2018. p. 487-491. ISBN: 978-80-214-5614-3.
  Detail | WWW

  COUFAL, O.; RADIL, L.; TOMAN, P. Magnetic field and forces in a pair of parallel conductors. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS, 2018, vol. 56, no. 2, p. 243-261. ISSN: 1383-5416.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; TOMAN, P.; CARMAN, B. Application of the probabilistic approach for earthing system evaluation in distribution network. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, 2018, vol. 20, no. 110, p. 268-279. ISSN: 0142-0615.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; WASSERBAUER, V. Analýza vlivu přechodu kompenzované soustavy na odporově uzemněnou. 2018.
  Detail

  TOMAN, P.; DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D.; PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; MLÝNEK, P.; ZAMPHIROPOLOS, J. Využití SMART METERING dat pro plánování, monitorování a řízení provozu sítí. In 22. Konference ČK CIRED. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2018. p. 1-18. ISBN: 978-80-905014-7-8.
  Detail | WWW

  WANNOUS, K.; TOMAN, P. Sharing Sampled Values Between Two Protection Relays According To Standard IEC 61850-9-2LE. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2018. p. 185-190. ISBN: 978-1-5386-4611-3.
  Detail

  JANÍK, D.; BÁTORA, B.; TOMAN, P. Energetical Review of Bus wiring Systems for Lighting Control. In Proceedings of the 2018 VII. Lighting Conference of the Visegrad Countries (Lumen V4). 2018. p. 183-186. ISBN: 978-1-5386-7923-4.
  Detail | WWW

  WANNOUS, K.; TOMAN, P. Evaluation of Harmonics Impact on Digital Relays. ENERGIES, 2018, vol. 11, no. 4, p. 893-893. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  CARMAN, B.; PALMER, S.; FICKERT, L.; CONNOR, T.; GRIFFITHS, H.; VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PARTAL, E.; CARDOSO, C.; DESCHANVRES, S.; GUO, D.; HANRATTY, B.; KONIG, P.; LOURO, M.; MOLLER, C.; STRELEC, G.; WAHLBERG, M. Substation earthing system design optimisation through the application of quantified risk analysis. Paris, France: CIGRE- INTERNATIONAL COUNCIL ON LARGE ELECTRIC SYSTEMS, 2018. 198 p. ISBN: 978-2-85873-451-1.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. PNE 33 3301-2 Přizemňování postižené fáze při jednopólových poruchách. ČSRES, 2018. p. 1-20.
  Detail | WWW

  VYČÍTAL, V.; DRÁPELA, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Frequency Characteristics of Current Transducers in 0-100 kHz. In Buenos Aires, Argentina: ADEERA, 2018. p. 1-12.
  Detail

  JURÍK M., HLAVNIČKA J., VACULÍK J., JIŘIČKA J., TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Testování technologií pro detekci a lokalizaci zemních spojení v podmínkách distribuční sítě VN. In 22. Konference ČK CIRED. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2018. p. 1-18. ISBN: 978-80-905014-7-8.
  Detail | WWW

  COUFAL, O.; TOMAN, P. Condensed species in products of the reaction of SF6 with Cu up to 4000 K. Journal of Physics D: Applied Physics, 2018, vol. 51, no. 2, p. 1-16. ISSN: 0022-3727.
  Detail | WWW

  MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; TOMAN, P.; ŠILHAVÝ, P.; FUJDIAK, R.; SLÁČIK, J.; HASIRCI, Z.; SAMOUYLOV, K. Performance Testing and Methodology for Evaluation of Power Line Communication. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2018, vol. 24, no. 3, p. 88-95. ISSN: 1392-1215.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MLÝNEK, P.; UHER, V.; TOMAN, P.; ZAMPHIROPOLOS, J. Predikce chování odběratelů v distribuční soustavě nízkého napětí. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2018. p. 1-11.
  Detail | WWW

 • 2017

  TOMAN, P.; MASTNÝ, P.; BÁTORA, B.; MORÁVEK, J.; VRÁNA, M. Technické poradenství - Storage integration study. 2017.
  Detail

  JIŘIČKA. J, JURÍK M., KAŠPÍREK M.,TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P., KRAUS J. Monitoring elektrických veličin v trafostanicích vn/nn ve společnosti E.ON Distribuce a.s. In Sborník konference ČK CIRED 2017. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2017. p. 1-13. ISBN: 978-80-905014-6-1.
  Detail | WWW

  TOMAN, P.; VYČÍTAL, V. Analýza přesnosti koeficientů využití zemničů s využitím simulace pomocí metody konečných prvků. 2017.
  Detail

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J. Návrh metodiky začlenění přizemňování postižené fáze při jednopólových poruchách do provozu distribučních sítí. 2017.
  Detail

  TOMAN, P.; MLÝNEK, P.; TOPOLÁNEK, D.; DRÁPELA, J.; VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M. Smart Metering Data Analytics for Grid Monitoring and Automation. 2017.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; VYČÍTAL, V.; KOPIČKA, M. Analýza vlivu přizemnění postižené fáze na velikost dotykových a krokových napětí. 2017. p. 1-79.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; RADIL, L.; TEPLÝ, J. Analýza možností využití akumulace pro PDS. 2017. p. 1-88.
  Detail

  WANNOUS, K.; TOMAN, P.; BRITO POZZOBON, P. Effect of total harmonics distortion on distance and overcurrent relays. In Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. Stara Lesna: Technical University of Kosice, 2017. p. 670-674. ISBN: 978-80-553-3195-9.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PTÁČEK, M.; DVOŘÁK, J. Evaluation of different solutions of faulted phase earthing technique for an earth fault current limitation. In CIRED 2017, The 24th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. CIRED, International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. Glasgow (UK): IET, 2017. p. 1-5. ISBN: 978-1-78561-483-5. ISSN: 2032-9644.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  WANNOUS, K.; TOMAN, P. Evaluation of Harmonics Impact on Digital Relays. In Proceedings of the 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. p. 515-520. ISBN: 978-1-5090-6405-2.
  Detail

  VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PTÁČEK, M. Sensitivity Analysis of Earthing System Impedance for Single and Multilayered Soil. In CIRED 2017, The 24th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. CIRED – Open Access Proceedings Journal. Glasgow, UK: CIRED, 2017. p. 1-5. ISBN: 978-1-78561-483-5. ISSN: 2515-0855.
  Detail | WWW

  VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PTÁČEK, M. Výpočet zemních odporů s koeficienty využití podle PNE 33-0000-4 a jejich správnost. In Sborník konference ČK CIRED 2017. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2017. p. 1-19. ISBN: 978-80-905014-6-1.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; VYČÍTAL, V. Zhodnocení využívaných typů automatik pro přizemnění postižené fáze. In Sborník konference ČK CIRED 2017. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2017. p. 1-12. ISBN: 978-80-905014-6-1.
  Detail | WWW

  HALUZA, M.; TOMAN, P.; MACHÁČEK, J. Utilization of knowledge systems and bases for selection and evaluation of domestic electrical installations. International Journal for Innovation Education and Research (IJIER), 2017, vol. 5, no. 09, p. 88-110. ISSN: 2411-3123.
  Detail | WWW

  PERNICA, D.; TOPOLÁNEK, D.; POSPÍCHAL, L.; TOMAN, P. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017. 2017. p. 1-21.
  Detail

  VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Earthing System Resistance Calculation Using Analytical Approach with Mutual Coefficients. In Proceedings 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Department of Electrical Power Engineering, 2017. p. 67-72. ISBN: 978-1-5090-6405-2.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; MLÝNEK, P.; SUMEC, S.; TOPOLÁNEK, D. Analýza možností využití sampled values v R22kV Medlánky, fáze 1. 2017.
  Detail

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; ORSÁGOVÁ, J. Analýza paralelního chodu sítí 22 kV. 2017.
  Detail

 • 2016

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J. Analýza funčknosti Metody V-dip. 2016.
  Detail

  TOMAN, P.; MLÝNEK, P.; BÁTORA, B.; KOPIČKA, M.; TOPOLÁNEK, D. Analýza možností a přínosů breaker/limiter. 2016.
  Detail

  TOMAN, P. Analýza možností využití akumulace pro PDS. 2016.
  Detail

  TOMAN, P. Analýza vlivu přizemnění postižené fáze na velikost dotykových a krokových napětí. 2016.
  Detail

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J. Analýza vlivu známých způsobů přizemnění postižené fáze na provoz distrib. soustav. 2016.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; TOMAN, P. Pravděpodobnostní přístup pro hodnocení zemnících soustav distribučních sítí. In Sborník konference ČK CIRED 2016. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2016. p. 1-16. ISBN: 978-80-905014-5- 4.
  Detail | WWW

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Analýza možnosti implementace korekčního algoritmu lokátorem vypočtené vzdálenosti poruchy v sítích 110kV. 2016. p. 1-2.
  Detail

  VYČÍTAL, V.; TOMAN, P. Electricity Load Forecasting Using Autoregressive And Artificial Neural Network Model. In Proceedings of the 22nd conference Student EEICT. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. p. 472-476. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail | WWW

  ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. MOŽNOSTI ZPŘESNĚNÍ LOKÁTORŮ NA VEDENÍCH 110 KV. In Sborník příspěvků konference ČK CIRED. Tábor: 2016. p. 1-10. ISBN: 978-80-905014-5- 4.
  Detail

  WANNOUS, K.; TOMAN, P. The Effects of Harmonics On Overcurrent Relays. In Proceedings of the 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2016. p. 239-244. ISBN: 978-1-5090-0908-4.
  Detail

  WANNOUS, K.; TOMAN, P. The Impact of Current Transformer Saturation on the Distance Protection. In Proceedings of the 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2016. p. 257-261. ISBN: 978-1-5090-0908-4.
  Detail

  DRÁPELA, J.; KRAUS, J.; TOMAN, P. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 - TH01020327. Liberec, Česká republika: 2016. p. 1-17.
  Detail

  VYČÍTAL, V.; TOMAN, P.; RAMPL, M. Load-flow and Short-circuit Calculation in Sokolnice Distribution Network over Reconstruction. In Proceedings 2016 17th International Scientific Conference on ELECTRIC POWER ENGINEERING (EPE). Praha: 2016. p. 36-40. ISBN: 978-1-5090-0907-7.
  Detail | WWW

 • 2015

  TOMAN, P.; MASTNÝ, P.; RADIL, L.; MORÁVEK, J. Analýza realizovatelnosti integrálního řešení rychlodobíjení elektromobilů a akumulace. 2015. p. 1-2.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Ověření metody pro lokalizaci zemního spojení založené na vyhodnocování napěťových poklesů. In Sborník konference ČK CIRED 2015. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2015. p. 1-12. ISBN: 978-80-905014-4- 7.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Verification of the Earth Fault Location Method Based on Evaluation of Voltage Sag in Real Distribution Network. In CIRED 23rd International Conference on Electricity Distribution. CIRED 2015 23nd International Conference on Electricity Distribution. Lyon, France: CIRED, 2015. p. 1-5. ISSN: 2032- 9644.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; LEHTONEN, M.; ADZMAN, M.; TOMAN, P. Earth fault location based on evaluation of voltage sag at secondary side of medium voltage/low voltage transformers. IET GENER TRANSM DIS, 2015, vol. 9, no. 14, p. 2069-2077. ISSN: 1751-8687.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KOPIČKA, M.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; SÍTAŘ, M. Hodnocení zemnících soustav a dotykových napětí v okolí odlehlých, příměstských a městských distribučních transformátorů. 2015. p. 1-53.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Algoritmus pro zpřesnění výpočtu délky lokátorů 110kV. 2015. p. 1-2.
  Detail

  PERNICA, D.; TOPOLÁNEK, D.; POSPÍCHAL, L.; TOMAN, P. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015. 2015. p. 1-19.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Analýza vhodných provozních stavů pro snížení poklesu napětí v soustavě během poruchy. 2015. p. 1-75.
  Detail

  WANNOUS, K.; TOMAN, P. The Development of The Impedance Measured by Distance Relay During Near-to-Generator Short Circuit. In Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2015. p. 105-110. ISBN: 978-1-4673-6787-5.
  Detail | WWW

 • 2014

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; DVOŘÁK, J. The Influence of Additional Earthing of Healthy Phase for Earth Fault Location on Overvoltage in Distribution Networks. In CIDEL Argentina 2014, International Conference on Electricity Distribution. Buenos Aires, Argentina: CIDEL 2014, 2014. p. 1-7. ISBN: 978-987-97399-6- 9.
  Detail

  WANNOUS, K.; TOMAN, P. IEC 61850 Communication Based Distance Protection. In Procceding of 2014 15th International Scientific Conference on Elektrical Power Engineering. 1. 2014. p. 1-6. ISBN: 978-1-4799-3806-3.
  Detail

  KOPIČKA, M.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P. Analysis of the Power Quality and the Impact of Photovoltaic Power Plant Operation on Low-Voltage Distribution Network. In Electric Power Quality and Supply Reliability Conference (PQ), 2014. Rakvere, Estonia: 2014. p. 99-102. ISBN: 978-1-4799-5020-1.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; KOPIČKA, M. The Evaluation of Overvoltage During Short-Time Additional Earthing of Healthy Phase for Fault Location in MV Networks. In The 12th International Conference on Developments in Power System Protection DPSP2014. Six Hills Way Stevenage Hertfordshire SG1 2AY UK: The Institution of Engineering and Technology IET, 2014. p. 1-6. ISBN: 978-1-84919-834-9.
  Detail

  PERNICA, D.; TOPOLÁNEK, D.; POSPÍCHAL, L.; TOMAN, P. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014. 2014. p. 1-25.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. Analýza možnosti eliminace přepětí vznikajícího během krátkodobého přizemnění postižené fáze při lokalizaci zemního spojení. In Referáty 18. konference ČK CIRED 2014. Na Hroudě 1492/ 4, 100 05, Praha 10: Český komitét CIRED, 2014. p. 1-11. ISBN: 978-80-905014-3- 0.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. Zhodnocení funkce lokátoru poruchy využívajícího krátkodobého přizemnění nepostižené fáze během trvalého zemního spojení. In Sborník 18. konference ČK CIRED. 2014. p. 1-5. ISBN: 978-80-905014-3- 0.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; WASSERBAUER, V. Localization Method for the Resistive Earth Faults in Compensated Network Based on Simultaneous Earth Faults Evaluation. In The 12th International Conference on Developments in Power System Protection DPSP2014. Six Hills Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 2AY, UK: 2014. p. 1-6. ISBN: 978-1-84919-813- 4.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Návrh funkčního principu vhodného pro detekci směru jednopólové poruchy ve všech typech distribučních sítí. 2014. p. 1-142.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. The Earth Fault Location Method Based on Additional Earthing of Healthy Phase in Compensated Networks. In CIDEL Argentina 2014, International Conference on Electricity Distribution. Buenos Aires, Argentina: CIDEL 2014, 2014. p. 1-6. ISBN: 978-987-97399-6- 9.
  Detail

 • 2013

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; DVOŘÁK, J. The Influence of Additional Earthing of Healthy Phase for Earth Fault Location on Safety of Compensated Networks. In CIRED 2013 22nd International Conference on Electricity Distribution. Stockholm (Sweden): CIRED, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-1-84919-732- 8.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; DVOŘÁK, J. Practical Experience of Using Additional Earthing of the Faulty Phase During a Ground Fault. In Ieee Proceedings Power Tech 2013. Grenoble (France): IEEE, 2013. p. 1-6. ISBN: 978-1-4673-5667- 1.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. Vliv přizemnění zdravé fáze při zemním spojení v síti VN na velikost dotykových napětí. In Referáty 17. konference ČK CIRED 2013. Na Hroudě 1492/ 4, 100 05, Praha 10: Český komitét CIRED, 2013. p. 1-14. ISBN: 978-80-905014-2- 3.
  Detail

  DJAGAROV, N.; FILCHEV, S.; DJAGAROVA, J.; GROZDEV, Z.; BONEV, M.; POSPÍCHAL, L.; TOMAN, P.; DRÁPELA, J. Investigation of the power quality of wind permanent magnet synchronous generator. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VSB- TU Ostrava, 2013. p. 1-6. ISBN: 978-80-248-2988- 3.
  Detail

  KOPIČKA, M.; TOMAN, P. The development of Smart Grids pilot projects in Europe. In Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2013. First. Košice, Slovak Republic: Technical University of Košice, 2013. p. 256-259. ISBN: 978-80-553-1441- 9.
  Detail

  BÁTORA, B.; TOMAN, P. Using of PSCAD Software for Simulation Ferrorezonance phenomenon in the Power System with the Three- phase Power Transformer. TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENGINEERING, 2013, vol. 2013 Vol. 2, no. 4, p. 102-105. ISSN: 1805- 3386.
  Detail

  PAAR, M.; CHODURA, P.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; KRBAL, M. State-of-the- Art of HVDC and Application in Super Grid Concept. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. 1. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2013. p. 627-632. ISBN: 978-80-248-2988- 3.
  Detail

  ADZMAN, M.; TOPOLÁNEK, D.; LEHTONEN, M.; TOMAN, P. An Earth Fault Location Scheme For Isolated and Compensated Neutral Distribution Systems. International Review of Electrical Engineering (IREE), 2013, vol. 8, no. 5, p. 1520-1531. ISSN: 1827- 6660.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Method of the Short Time Additional Earthing of Healthy Phase for Localization of The Earth Fault. In Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. Košice: 2013. p. 463-465. ISBN: 978-80-553-1441- 9.
  Detail

 • 2012

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; DVOŘÁK, J. Experimental Measuring of the Touch Voltages in Large Compensated Networks. In Proceedings of 2012 Electric Power Quality and Supply Reliability Conference. 1. Tallin: Tallin University of Technology, 2012. p. 199-204. ISBN: 978-1-4673-1978-2.
  Detail

  TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D. Using of Additional Earthing of Affected Phase for Limiting of The Touch Voltage During Earth Faults in MV Large Compensated Networks. In Proceedings of IET Developments in Power System Protection 2012. 1. Birmingham: The Institution of Egineering and Technology, 2012. p. 1-5. ISBN: 978-1-84919-620-8.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; ŠÁTEK, V. Evaluation of the Touch Voltage Recorded in the Compensated Network 22 kV During Earth Fault. In In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Elecric Power Engineering 2012. Brno: Brno university of technology, 2012. p. 159-164. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. Vliv provozování kompenzovaných sítí velkého kapacitního rozsahu na velikost dotykových napětí. In Referáty konference ČK CIRED 2012. Na Hroudě 1492/ 4, 100 05, Praha 10: Český komitét CIRED, 2012. p. 1-11. ISBN: 978-80-905014-1- 6.
  Detail

  BARTOŠÍK, T.; ALMABROK, A.; VÁVRA, J.; TOMAN, P. Possibilities of Installing Photovoltaic Power Plant in Southern Region in Libya. In Proccedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. p. 543-547. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Earth Fault Analysis using Measured Data from Fault Experiments in Actual Distribution Network. In Proceedings of IET Developments in Power System Protection 2012. 1. Birmingham: The Institution of Egineering and Technology, 2012. p. 1-5. ISBN: 978-1-84919-620- 8.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Analysis of Earth Fault Experiments in Actual Distribution Network. In In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Elecric Power Engineering 2012. Brno: Brno university of technology, 2012. p. 159-164. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

  BÁTORA, B.; TOMAN, P. Moderní způsoby řízení osvětlení s využitím sběrnicových systému KNX a DALI. In Proccedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 1199-1202. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

 • 2011

  TOMAN, P.; DRÁPELA, J.; MIŠÁK, S.; ORSÁGOVÁ, J.; PAAR, M.; TOPOLÁNEK, D.; BOK, J.; NOVOTNÝ, J.; ŠKODA, J. Provoz distribučních soustav. 1. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. 264 p. ISBN: 978-80-01-04935-8.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J. Vliv provozu kompenzované sítě velkého rozsahu na velikost dotykového napětí u DTS se společným uzemněním. In Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering Elektroenergetika 2011. Mäsiarska 74, 042 00 Košice: Technická univerzita Košice, Katedra elektroenergetiky, 2011. p. 253-257. ISBN: 978-80-553-0724- 4.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. The Method of the Additional Earthing of the Affected Phase During an Earth Fault and Its Influence on MV Network Safety. In Proceedings of the IEEE PES Trondheim PowerTech 2011. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE PES, 2011. p. 1-8. ISBN: 978-82-519-2808- 3.
  Detail

  HALUZA, M.; TOMAN, P.; MACHÁČEK, J. Economic evaluation of classical and intelligent electrical installation Inels for type options. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric, Power Engineering 2011. 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-2393- 5.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. The Negative Effect of the Additional Earthing of the Faulted Phase During a Ground Fault on the Fault Current. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engeneering 2011. Ostrava: VSB- Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393- 5.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Possible Ground Fault Location Using Data Recorded on the Secondary Side of Distribution Transformers. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engeneering 2011. Ostrava: VSB- Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393- 5.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. Zhodnocení funkce automatiky přizemnění postižené fáze během nízkoohmového zemního spojení vzhledem k nebezpečnému dotykovému napětí. In Referáty konference ČK CIRED 2011. Na Hroudě 1492/ 4, 100 05, Praha 10: Český komitét CIRED, 2011. p. 1-12. ISBN: 978-80-905014-0- 9.
  Detail

 • 2010

  TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; MIŠÁK, S. Experimental Analysis of Electrical Values During Earth Faults. In The 7th International Conference 2010 Electric Power Quality and Supply Reliability. Tallinn University of Technology, 2010. p. 185-191. ISBN: 978-1-4244-6979-6.
  Detail

  TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; MIŠÁK, S. Experimental Measuring of the Earth Faults Currents in MV Compensated Networks. In Proceedings of the IET 10th International Conference on Developments in Power System Protection. 1. Manchester: IET, 2010. p. 1-5. ISBN: 978-1-84919-212- 5.
  Detail

  TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; BLAŽEK, V. The verification of shunting method for limitation of earth fault current in MV compensated networks. In Proceedings of the Congreso Internacional de Distribución Eléctrica. 1. Buenos Aires, Argentina: CIDEL, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-987-97399-3-8.
  Detail

  BÁTORA, B.; TOMAN, P. The Influence of Parameters of Electrical Power System on Rise and Course of Ferroresonance Overvoltage. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Elecric Power Engineering 2010. 1. Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2010. p. 153-155. ISBN: 978-80-214-4094- 4.
  Detail

  BÁTORA, B.; MACHÁČEK, J.; TOMAN, P. Modern wiring system as building management system. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Elecric Power Engineering 2010. 1. Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2010. p. 791-794. ISBN: 978-80-214-4094- 4.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Porovnání simulace transientních jevů v programu EMTP- ATP a PSCAD. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Elecric Power Engineering 2010. 1. Brno: Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2010. p. 187-190. ISBN: 978-80-214-4094- 4.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PAAR, M. Current Transformer and Rogowski Coil Accuracy Confrontation. In Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference of Students, Post- graduates and Young Scientists MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2010. Tomsk Polytechnic University: TPU Press, Tomsk, 2010. p. 12-14. ISBN: 0-7803-8226- 9.
  Detail

  ALMABROK, A.; TOMAN, P. Evaluation of Power Grid Development Using Newton- Rapshon Method. In 11TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRIC POWER ENGINEERING 2010, PROCEEDINGS. 1. Brno: BUT, FEEC, 2010. p. 145-149. ISBN: 978-80-214-4094- 4.
  Detail

  PAAR, M.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Time Consuption of Simulation Depends on Standards. In Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference of Students, Post- graduates and Young Scientists MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2010. Tomsk: TPU Press, 2010. p. 10-12. ISBN: 0-7803-8226- 9.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Protection of Distribution Network with Inserted Underground Cables. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Brno, Czech Rep.: Brno University of Technology Faculty Electrical Engineering and Communication, 2010. p. 197-200. ISBN: 978-80-214-4094- 4.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Protection of Overhead Line with Inserted Underground Cable. In Proceedings of the IET 10th International Conference on Developments in Power System Protection. Manchester: IET, 2010. p. 1-4. ISBN: 978-1-84919-212- 5.
  Detail

  BÁTORA, B.; TOMAN, P. Simulace vzniku a průběhu ferorezonančního přepětí v prostředí PSCAD. In ELEN 2010. první. ČVUT v Praze, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6: Národní komitét CIGRE České a Slovenské republiky, 2010. p. 1-7. ISBN: 978-80-254-8089- 2.
  Detail

  PAAR, M.; TOMAN, P. Comparison Influence of Continuity System and Single- Customers Standards to Distribution Network Configuration. In Proceedings of the Congreso Internacional de Distribución Eléctrica. 1. Buenos Aires, Argentina: CIDEL, 2010. p. 1-7. ISBN: 978-987-97399-3- 8.
  Detail

  BLAŽEK, V.; SKALA, P.; TOMAN, P. Optimization of Maintenance Strategy for Electrical Power Devices at Risk and Uncertainty. In Proceedings of the Congreso Internacional de Distribución Eléctrica. 1. Buenos Aires, Argentina: CIDEL, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-987-97399-3- 8.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, J. Vliv přizemňování postižné fáze na bezpečnost sítí VN. In Referáty konference ČK CIRED 2010. Na Hroudě 1492/ 4, 100 05, Praha 10: Český komitét CIRED, 2010. p. 1-7. ISBN: 978-80-254-8519- 4.
  Detail

 • 2009

  PAAR, M.; PROKOP, V.; TOMAN, P. Porovnání klasického a Niche Genetického algoritmu pro rekonfiguraci distribuční sítě. In PROCEEDINGS OF THE 5TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ON ELECTRIC POWER ENGINEERING - ELEKTROENERGETIKA 2009. Stara Lesna, SLOVAKIA: TECHNICAL UNIV KOSICE, FAC ELECTRICAL ENGRG & INFORMATICS, DEPT ELECTRICAL POWER ENGRG, LETNA 9, KOSICE, 00000, SLOVAKIA, 2009. p. 440-443. ISBN: 978-80-553-0401- 4.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PERNICA, D. Využití indikátorů zemního spojení s detekcí elektromagnetického pole pro lokalizaci zemního spojení. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2009. Ostrava: VSB Ostrava, 2009. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-1947- 1.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Transient Overvoltages on Distribution Underground Cable Inserted in Overhead Line. In Proceeding of 20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution CIRED. 2009. p. 1-6. ISBN: 978-1-84919-126- 5.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Overvoltage Along a Cable Inserted in Overhead Line. In Proceedings of the 9th International Scientific Conference EPE 2009. Ostrava: VSB- TECH UNIV OSTRAVA, 2009. p. 231-235. ISBN: 978-80-248-1947- 1.
  Detail

  PAAR, M.; ŠPAČEK, J.; TOMAN, P. Reconfiguration of Distribution Network by Genetic Algorithm. In Proceedings of the 15th International Scientific and Practical Conference of Students, Post- graduates and Young Scientists MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2009. Tomsk: TPU Press, 2009. p. 9-11. ISBN: 978-5-98298-517- 0.
  Detail

  BÁTORA, B.; TOMAN, P.; MASTNÝ, P.; MACHÁČEK, J. Moderní způsoby řízení osvětlení v inteligentní elektroinstalaci. In Svetlo 2009 Zbornik z 18. mezinarodnej konferencie. 2009. p. 312-318. ISBN: 978-80-969403-7- 0.
  Detail

  TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D. Měření zemních spojení v kompenzovaných sítích. In PROCEEDINGS OF THE 5TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ON ELECTRIC POWER ENGINEERING - ELEKTROENERGETIKA 2009. 1. TU Košice, 2009. p. 307-309. ISBN: 978-80-553-0401-4.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; BOK, J. The Ground Fault Indicators for Fault Location According to the Analysis of Electromagnetic Fields of MV Lines. In Proceedings of Tomsk Technical and Scientific Conference. Tomsk Polytechnic University: TPU Press, Tomsk, 2009. p. 18-20. ISBN: 978-5-98298-517- 0.
  Detail

  PAAR, M.; VERHO, P.; TOMAN, P. Minimalizace nákladů za přerušení elektrické energie pomocí rekonfigurace distribuční sítě. In Electric Power Engineering - Proceedings of the 10th International Scientific Conference - CD. Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2009. p. 147-151. ISBN: 978-80-248-1947- 1.
  Detail

  PAAR, M.; VERHO, P.; TOMAN, P. An Application of Genetic Algorithms to the Distribution Network Reconfiguration for Minimization of Interruption Costs. In 20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution - CD. Stevenage Hertfordshire: IET Service Ltd, 2009. p. 1-5. ISBN: 978-1-84919-126- 5.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; PTÁČEK, J.; MODLITBA, P. Analysis of The Wind Energy Potential of The Czech Republic with Respect to its Integration into The Power System. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum. net, 2009, vol. 2009(4), no. 2, p. 1-6. ISSN: 1214- 7044.
  Detail

  TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J. Earth Fault Currents in MV Compensated Networks. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Ostrava: VSB- TU OSTRAVA, 2009. p. 384-386. ISBN: 978-80-248-1947- 1.
  Detail

  TOMAN, P.; DVOŘÁK, J.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D. The Influence of Fault Type on Fault Current in MV Compensated Networks. In Proceedings of the 20th International Conference on Electricity Distribution CIRED 2009. London, UK: IET, 2009. p. 1-4. ISBN: 978-1-84919-126-5.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Lokalizace zemního spojení pomocí indikátorů poruch. In Proceedings of the Fifth International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2009. Stará Lesná: Technical University of Košice, Slovak Republic, 2009. p. 308-313. ISBN: 978-80-553-0237- 9.
  Detail

 • 2008

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Porovnání klasických přístrojových transformátorů proudu s proudovými senzory. In Referáty konference ČK CIRED 2008 Tábor. 2008. p. 1-13. ISBN: 978-80-254-2790- 3.
  Detail

  PAAR, M.; TOMAN, P. Distribution Network Reconfiguration Based on Minimal Power Losses. In Proccedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. Brno: Brno University of Technology, Department of Electrical Power Engineering, 2008. p. 211-215. ISBN: 978-80-214-3650- 3.
  Detail

  BÁTORA, B.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Assessment of schort- circuit conditions in the interconnected local distribution system. In Modern technique and technologies MTT 2008. Tomsk: TPU Press, 2008. p. 12-15. ISBN: 978-1-4244-1609- 7.
  Detail

  BÁTORA, B.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; BELATKA, M. Hysteresis and its influence on the creation of ferroresonance. In Modern technique and technologies MTT 2008. Tomsk: TPU Press, 2008. p. 9-12. ISBN: 978-1-4244-1609- 7.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Current Transformers and Current Sensors Confrontation. In Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2008. p. 367-370. ISBN: 978-80-214-3650- 3.
  Detail

  BÁTORA, B.; TOMAN, P. Ferorezonance a ferorezonanční přepětí. In ELEN 2008. první. ČVUT v Praze, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6: Národní komitét CIGRE České a Slovenské republiky, 2008. p. 1-5. ISBN: 978-80-254-2293- 9.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Evaluation of Negative Effects of Distributed Generation. In 2008 POWER QUALITY AND SUPPLY RELIABILITY, CONFERENCE PROCEEDINGS. NEW YORK: IEEE, 2008. p. 131-135. ISBN: 978-1-4244-2500- 6.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Thermal Models of Cables in Digital Protective Terminals. Technična elektrodynamika, 2008, vol. 1, no. 1, p. 105-108. ISSN: 0204- 3599.
  Detail

  BOK, J.; DRÁPELA, J.; TOMAN, P. Personal Computer Immunity to Short Voltage Dips and Interruptions. In Proceedings of 13th International Conference on Harmonics and Quality of Power. 1. IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE PES, 2008. p. 680-685. ISBN: 978-1-4244-1771- 1.
  Detail

  TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J. Location of The Ground Faults in MV Networks. Technična elektrodynamika, 2008, vol. 2008, no. 388, p. 38-41. ISSN: 0204- 3599.
  Detail

  TOMAN, P.; DRÁPELA, J.; ORSÁGOVÁ, J. Solution of Voltage Asymmetry and Reduction of Outage Time in MV Compensated Networks. In 2008 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONICS AND QUALITY OF POWER, VOLS 1 AND 2. 1. Wollongong, AUSTRALIA: IEEE, 2008. p. 461-467. ISBN: 978-1-4244-1771-1.
  Detail

  TOMAN, P.; KOPEJTKOVÁ, D. a kol. ZVÝŠENÍ SPOLEHLIVOSTI A BEZPEČNOSTI ELEKTRICKÝCH SÍTÍ - PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU. In Proceedings of The 8th International Conference CONTROL OF POWER SYSTEMS '08. STU Bratislava, 2008. p. 1-7. ISBN: 978-80-227-2883-6.
  Detail

  TOMAN, P. Přenos poruch mezi jednotlivými hladinami napětí při poruchách v sítích. In Sborník semináře Měření v distribučních sítích IV. 1. Brno: Ústav elektroenergetiky FEKT VUT v Brně, 2008.
  Detail

  BÁTORA, B.; TOMAN, P. Ferorezonanční jev a příčiny jeho vzniku. In Proceedings of the 9th international scientific conference Electric Power Engineering 2008. first. Brno: VUT v Brně UEEN, 2008. p. 221-223. ISBN: 978-80-214-3650- 3.
  Detail

 • 2007

  DRÁPELA, J.; TOMAN, P. Interharmonic - Flicker Curves of Lamps and Compatibility Level for Interharmonic Voltages. In 2007 IEEE Lausanne PowerTech Conference Proceedings. 1. Laussane, Switerland: IEEE Power Engineering Society, 2007. p. 1552-1557. ISBN: 978-1-4244-2189- 3.
  Detail

  BAXANT, P.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Distribuované řízení energetických zdrojů. In Energomatika 2007. 2007. p. 1-7. ISBN: 978-80-239-9076- 8.
  Detail

  PAAR, M.; TOMAN, P. Utilization of Particle Swarm Optimization Algorithm for Optimization of MV Network Compensation. In Proceedings of the 2007 IEEE LAUSANNE POWERTECH. Lausanne: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, 2007. p. 1991-1995. ISBN: 978-1-4244-2189- 3.
  Detail

  PAAR, M.; TOMAN, P.; NIELSEN, H. Optimization of the Compensation of a Meshed MV Network by a Modified Genetic Algorithm. In PROCEEDINGS OF THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL POWER QUALITY AND UTILISATION, VOLS 1 AND 2. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMME), 2007. p. 158-163. ISBN: 978-84-691-0057- 8.
  Detail

  TOMAN, P.; PAAR, M.; BÁTORA, B. Using of the Artificial Neural Networks to the Localization of the Earth Faults in radial Networks. In Proceedings of 19th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution CIRED 2007. Liege, Belgium: AIM Belgium, 2007. p. 1-4.
  Detail

  TOMAN, P.; PAAR, M.; ORSÁGOVÁ, J. Possible Solutions to Problems of Voltage Asymmetry and Localization of Failures in MV Compensated Networks. In 2007 IEEE LAUSANNE POWERTECH, VOLS 1- 5. 1. Lausanne: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, 2007. p. 1758-1763. ISBN: 978-1-4244-2189- 3.
  Detail

  TOMAN, P.; PAAR, M.; BÁTORA, B. Possible method of localization of earth faults in mv networks. In Proceedings of 8th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2007. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-1391- 2.
  Detail

  TOMAN, P.; PAAR, M.; ORSÁGOVÁ, J. Elimination of Phase Capacity Asymmetry and Localization of Faults in Compensated Networks. In PROCEEDINGS OF THE IVTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ON ELECTRIC POWER ENGINEERING - ELEKTROENERGETIKA 2007. 1. Košice: TU Košice, 2007. p. 420-423. ISBN: 978-80-553-0400- 7.
  Detail

  BÁTORA, B.; TOMAN, P. Elektromagnetic transients mathematic modelling using the trapezoidal rule. In Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference of Students, Post-graduates and Young Scientists MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT’ 2007, March 26 - 30, 2007, TOMSK, RUSSIA. Tomsk, Russia: Tomsk Polytechnic university, 2007. p. 10-12. ISBN: 0-7803-8226- 9.
  Detail

  BÁTORA, B.; TOMAN, P.; BAXANT, P.; BELATKA, M. Interaktívní databáze prvků inteligentních systémů moderní elektroinstalace. In Proceedings of 8th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2007. VŠB- TU Ostrava, 2007. p. 1-7. ISBN: 978-80-248-1391- 2.
  Detail

  PAAR, M.; TOMAN, P. Comparison of PSO and GA by Optimization of Compensation of MV Network. In PROCEEDINGS OF THE 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRIC POWER ENGINEERING 2007. Ostrava: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, FEECS, DEPT ELECTR POWER ENG, 17. LISTOPADU 15, OSTRAVA, 70833, CZECH REPUBLIC, 2007. p. 257-264. ISBN: 978-80-248-1391- 2.
  Detail

  TOMAN, P.; PAAR, M. Simulation of Instrument Transformer Properties in Power Systems. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum. net, 2007, vol. 2, no. 2, p. 1-5. ISSN: 1214- 7044.
  Detail

  TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J. Možný způsob lokalizace zemních spojení v sítích vn. In Sborník konference ČK CIRED 2007. Tábor: ČK CIRED, 2007. p. 1-4.
  Detail

 • 2006

  KRÁTKÝ, M., TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., PAAR, M. Utilization of Interstate Redispatching for Solving Faults in Interconnected Power Systems. In Proceedings of CIDEL Argentina 2006. Buenos Aires: ADEERA, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80.
  Detail

  PAAR, M.; TOMAN, P. Využití metody roje částic při řešení kompenzace distribuční sítě. In PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRIC POWER ENGINEERING 2006. Brno: BRNO UNIV TECHNOLOGY, FEEC, DEPT ELECTRICAL POWER ENGINEERING, 2006. p. 131-134. ISBN: 978-80-214-3180- 5.
  Detail

  DRÁPELA, J.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; KRÁTKÝ, M. Simulation of Instrument Voltage Transformers Properties in Power Systems. WSEAS Transactions, on Power Systems, 2006, vol. 2, no. 1, p. 536 ( p.)ISSN: 1790- 5060.
  Detail

  TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., PAAR, M., KRÁTKÝ, M. Simulation of Ferroresonance Phenaomena in Power Systems. In Proceedings of CIDEL Argentina 2006. Buenos Aires: ADEERA, 2006. p. 3 ( p.)ISBN: 80.
  Detail

  PAAR, M., TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., KRÁTKÝ, M. The Aplication of Modified Genetic Algorithms to Shunt Compensation Optimization. In Proceedings of CIDEL Argentina 2006. Buenos Aires: ADEERA, 2006. p. 9 ( p.)ISBN: 80.
  Detail

  TOMAN, P.; PAAR, M. Simulation of Instrument Transformer Properties in Power Systems. In PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRIC POWER ENGINEERING 2006. 1. Brno: Brno University of Technology, 2006. p. 111-115. ISBN: 978-80-214-3180- 5.
  Detail

  TOMAN, P., KRÁTKÝ, M., PAAR, M. Dynamic Model of Hysteresis Loop and Ferroresonance Phenomena. In Proceedings of The 8th IEE International Conference ACDC 2006 on AC and DC Power Transmission. London, UK: IEE, 2006. p. 290 ( p.)ISBN: 0-86341-613- 6.
  Detail

 • 2005

  TOMAN, P., KRÁTKÝ, M. Dynamic Model of Hysteresis Loop and Ferroresonance Phenomena. Book of Summaries of 18th International Conference & Exhibition on Electricity Distribution. CIRED, 2005. p. 1 ( p.)
  Detail

  TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., KRÁTKÝ, M. Simulation of Nonstandard Phenomena in Power Systems. In Electric Power Engineering 2005. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-248-0842- 0.
  Detail

  TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., KRÁTKÝ, M. Simulation of Nonstandard Phenomena in Power Systems. In 6 th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2005. VŠB TU Ostrava, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-248-0842-0.
  Detail

  TOMAN, P. Analýza nestandardních typů přepětí v elektroenergetických soustavách. BRNO: 2005. p. 1 ( p.)
  Detail

  TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J. Ripple Control Signal Using For Earth Fault Location In MV Networks. Journal of Electrical Engineering, 2005, vol. 2005, no. 11- 12, p. 313 ( p.)ISSN: 1335- 3632.
  Detail

  TOMAN, P.; KRÁTKÝ, M. Dynamic Model of Hysteresis Loop and Ferroresonance Phenomena. In Proceedings of 18th International Conference & Exhibition on Electricity Distribution. Stevenage Hertfordshire: CIRED, 2005. p. 1 ( p.)
  Detail

  TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., KRÁTKÝ, M. Simulation of Properties of Instrument Volatage Transformers in Power Systems. In Proceedings of The IIIrd International Scientific Symposium Elektroenergetika 2005. Košice, Slovvensko: Technical University of Košice, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-8073-305- 8.
  Detail

  MALÝ, J., TOMAN, P. Optimisation of Engaging Power Supplies from the Point of View of System Services. In The 3rd International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2005. Stará Lesná: Katedra elektroenergetiky TU Košice, 2005. p. 1 ( p.)
  Detail

  BAXANT, P.; TOMAN, P. Optimalizace provozu malých kogeneračních jednotek s pístovými spalovacími motory. In Electric Power Engineering 2005. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2005. p. 1-4. ISBN: 80-248-0842- 0.
  Detail

  DRÁPELA, J.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; KRÁTKÝ, M. Simulation of Ferroresonance Phenomena in Power Systems. In Proceedings of 5th WSEAS International Conference onELECTRIC POWER SYSTEMS, HIGH VOLTAGES, ELECTRIC MACHINES (POWER'05). Tenerife, Spain: WSEAS, 2005. p. 1 ( p.)
  Detail

  TOMAN, P. Měřící transformátory napětí. In Chránění III. IRIS 2005. Havířov: Irena Satinská - IRIS, 2005. p. 133 ( p.)ISBN: 80-903540-5- X.
  Detail

  TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., KRÁTKÝ, M. Chránění sítí. In Sborník přednášek z konference ČK CIRED 2005. České Budějovice: EGC- EnergoConsult, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 8.
  Detail

  TOMAN, P. Modelování přístrojových transformátorů napětí a simulace feroresonance v elektrických sítích. In Sborník příspěvků z Konference ČK CIRED 2005. České Budějovice: EGC- EnergoConsult, 2005. p. 1 ( p.)
  Detail

 • 2004

  KRÁTKÝ, M., HALUZÍK, E., TOMAN, P. Určování napěťové stability pomocí neuronových sítí. In Určování napěťové stability pomocí neuronových sítí. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-248-0612- 6.
  Detail

  TOMAN, P. Využití Matlab- Simulink pro modelování zemních spojení. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum. net, 2004, vol. 1, no. 12, p. 1 ( p.)ISSN: 1214- 7044.
  Detail

  TOMAN, P. Ochrany a jištění zařízení - Laboratorní cvičení. Skriptum VUT. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. p. 0 ( p.)
  Detail

  TOMAN, P. Modelování přístrojového transformátoru napětí. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum. net, 2004, vol. 1, no. 12, p. 1 ( p.)ISSN: 1214- 7044.
  Detail

 • 2003

  TOMAN, P. Location of Earth fault in MV circle networks. In 5th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2003. Ostrava 2003: VŠB- TU Ostrava, 2003. p. 91-97. ISBN: 80-248-0225- 2.
  Detail

  TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J. Electrical Power System Simulation. In The 2nd International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2003. Košice: Mercury - Smékal Publishing House, 2003. p. 196 ( p.)ISBN: 80-89061-80- X.
  Detail

  TOMAN, P.; HALUZÍK, E. Location of Single Line to Earth Faults in MV Networks. In 17th International Conference on Electricity Distribution. Belgie 2003: I'Institut d' Electricité Montefiore, 2003. p. 3. 71 ( p.)
  Detail

  TOMAN, P. Chránění sítí. In Konference ČK CIRED 2003. České Budějovice: ČK CIRED, 2003. p. 3. 46 ( p.)
  Detail

  TOMAN, P. Přenos informací v elektrizační soustavě. In x, 2003. p. 48 ( p.)
  Detail

  TOMAN, P. Electrical Power System Simulation. 2003. p. 196 ( p.)
  Detail

  TOMAN, P. Location of Earth Fault in MV circle networks. 2003. p. 91 ( p.)
  Detail

  TOMAN, P., HALUZÍK, E. Location of Single Line to Earth Faults in MV Networks. Belgie 2003: I'Institut d' Electricité Montefiore, 2003. p. 71 ( p.)
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; HALUZÍK, E.; TOMAN, P. Metoda pro pravděpodobné určení místa zemního spojení. 2003. p. 158 ( p.)
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J., HALUZÍK, E., TOMAN, P. Metoda pro pravděpodobné určení místa zemního spojení. In ELEKTROENERGETIKA - Symposium Proceedings. Košice: Mercury - Smékal Publishing House: 2003. p. 158-159. ISBN: 80-8906180- X.
  Detail

 • 2002

  TOMAN, P. Lokalizace místa zemního spojení v sítích vn. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně , Edice PhD Thesis, 2002, vol. 153, no. říjen 2002, p. 1 ( p.)ISSN: 1213- 4198.
  Detail

  TOMAN, P. Lokalizace místa zemního spojení v sítích vn. 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2245- 9.
  Detail

  TOMAN, P., HALUZÍK, E. Lokalizace zemního spojení ve zkruhované síti vn. In Mezinárodní vědecká konference ELEKTROENERGETIKA 2002. Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2002. p. 110 ( p.)ISBN: 80-248-0060- 2.
  Detail

 • 2001

  TOMAN, P., HALUZÍK, E. Identifikace zemního spojení v zokruhované síti VN. In Sborník prací 2. odborné konference Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. p. 69 ( p.)ISBN: 80-214-2015- 4.
  Detail

  TOMAN, P.; HALUZÍK, E. Location of Earth Faults in Compensated MV Distribution Networks. In 1. Mezinárodné vedecké sympózium Elektroenergetika 2001. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU Košice, Katedra elektroenergetiky, 2001. p. 259 ( p.)ISBN: 80-88922-34- 8.
  Detail

  TOMAN, P., HALUZÍK, E. Měření zemního spojení v zokruhované síti VN. In Elektrotechnika a informatika 2001. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. p. 121 ( p.)ISBN: 80-7082-804- 8.
  Detail

  TOMAN, P. Elektrické ochrany vedení - vyžádaná přednáška pro workshop Elektrické ochrany vedení a průmyslových zařízení pořádaný fy ABB s.r.o. Brno. 2001.
  Detail

 • 2000

  TOMAN, P., HALUZÍK, E. Možnosti určení místa zemního spojení v elektrických sítích vn. In Sborník prací odborné konference Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava. Brno: ÚEEN FEI VUT v Brně, 2000. p. 37 ( p.)ISBN: 80-214-1725- 0.
  Detail

  TOMAN, P.; HALUZÍK, E. Location of Earth Faults in a High Voltage Networks. In Sborník prací studentů a doktorandů volume VI. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2000. p. 118 ( p.)ISBN: 80-7204-155- X.
  Detail

  TOMAN, P., HALUZÍK, E. Určení místa zemního spojení v elektrických sítích vn. In Elektroenergetika 2000. Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2000. p. 129 ( p.)ISBN: 80-7078-809- 7.
  Detail

 • 1999

  TOMAN, P., HALUZÍK, E. Určování parametrů netransponovaných vedení vn. In Sborník prací studentů a doktorandů volume V. Brno: FEI VUT Brno, 1999. p. 59 ( p.)ISBN: 80-214-1155- 4.
  Detail

  TOMAN, P., HALUZÍK, E. Modelování netransponovaných vedení vn pomocí multibranu. In Celostátní konference Silnoproudá elektrotechnika a elektronika na přelomu tisíciletí EPVE ' 99. Brno: FEI VUT v Brně, 1999. p. 299 ( p.)ISBN: 80-214-1419- 7.
  Detail

 • 1998

  TOMAN, P., HALUZÍK, E. Možnosti paralelního provozu napáječů sítě 110 kV. In Vědecký seminář Elektroenergetika 98. Brno: FEI VUT v Brně, 1998. p. 32 ( p.)
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.