Project detail

DP002 -Řízení, chránění a efektivní provoz distribučních sítí a průmyslových energetických systémů

Duration: 01.04.2023 — 31.12.2028

Funding resources

Technologická agentura ČR - 2. veřejná soutěž: Program Národní centra kompetence

- whole funder

On the project

Dílčí projekt je zaměřen na řešení vybraných aktuálních multioborových problémů z oblasti elektroenergetiky, které je nezbytné vypořádat v souvislosti s naplněním aktuálních a dlouhodobých výzev. Tyto výzvy vyplývají z neustále probíhajícího pokroku v oblasti automatizace, celoplošné digitalizace, rozvojem metod umělé inteligence či skutečnostmi navázanými na probíhající klimatické změny a snahy o jejich zpomalení, či zvrácení, a přechod k trvale udržitelnému stavu. Částečné naplnění těchto výzev tento dílčí projekt řeší prostřednictvím 5 ucelených pracovních balíčků věnujících se několika výzkumným aktivitám. Z jejich řešení je pak očekáván vznik nových inovativních řešení, pokrokových metod, produktů, patentů aj. a tedy v konečném důsledku přispějí k dosažení cíle zmíněných výzev.

Keywords
energetický management; elektromobilita; decentrální zdroje energie; akumulátory; bateriové úložiště; predikce; degradace; komunikační zařízení; PQ monitor; LTE; big data; řízení elektrizačních soustav; ochrany; zkratová odolnost; optimalizační nástroje; distribuční síť

Mark

TN02000025/002

Default language

Czech

People responsible

Kazda Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Koudelka Jan, Ing. - fellow researcher
Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mlýnek Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Topolánek David, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Valenta Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vyčítal Václav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Toman Petr, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2023-04-01 - 2028-12-31)
Department of Electrical and Electronic Technology
- (2023-04-01 - 2028-12-31)
Department of Telecommunications
- (2023-04-01 - 2028-12-31)