Project detail

Implementace certifikačních procesů pro zajištění integrace rozptýlených zdrojů v souladu s požadavky Nařízení EU

Duration: 01.01.2022 — 31.12.2023

Funding resources

Technologická agentura ČR - 4. Veřejná soutěž THÉTA

- whole funder (2022-03-24 - not assigned)

On the project

Cílem projektu je identifikovat možnosti aplikace, analyzovat a v podobě metodiky zformulovat metody a procesy prokazování a udržování souladu výroben s požadavky na připojení na základě certifikátů. Nedílnou součástí je vymezení podmíněností, vazeb, zastupitelnosti a platnosti certifikátů. Zaměření je předpokládáno především na výrobny připojované do distribuční soustavy (DS) vysokého (vn) a nízkého napětí (nn). Současně je cílem nezbytný výzkum, vývoj a vymezení podpůrných certifikovaných metod a technik pro ověřování souladu komponent, výrobních jednotek a modulů a jejich monitoring testováním a měřením v laboratorních i provozních podmínkách. Tyto metody a techniky představují nástroj pro potřebné fyzické ověřování souladu, ke kterým je ověřování numerickou simulací komplementární.

Description in English
The aim of the project is to identify applicability and in the form of a methodology to formulate methods and processes for power generating plants compliance verification with the connection network code requirements on the basis of certificates. Definition of conditionality, substitutability and validity of the certificates is an integral part of. Focus on the generating plants connected to medium and low voltage distribution systems is expected mainly. In parallel, necessary development and determination of supporting certified techniques for the compliance verification of components up to plants by testing under laboratory and operational conditions is the goal. These techniques provide a tool for the required physical verification, to which a compliance simulation is complementary.

Keywords
Výrobní modul; Připojovací podmínky; Testování souladu; Certifikace

Key words in English
Power generating module; Grid code; Compliance testing; Certification

Mark

TK04010060

Default language

Czech

People responsible

Dvořáček Jiří, Ing. - fellow researcher
Manhalter Michal, Ing. - fellow researcher
Morávek Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Onderek Aleš, Ing. - fellow researcher
Toman Petr, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vojtek Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Drápela Jiří, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2022-01-01 - 2023-12-31)

Results

DRÁPELA, J.; DVOŘÁČEK, J.; MORÁVEK, J.; VOJTEK, M.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.; MANHALTER, M.; ONDEREK, A.; ŠTÍCHA, P.; KRATOCHVÍL, P.; HRUŠKA, T.: TK04010060-V1; Metodika ověřování a prokazování souladu výroben s požadavky. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 – Staré Město, odbor elektroenergetiky a teplárenství MPO ČR.. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/metodika-overovani-a-prokazovani-souladu-vyroben-s-pozadavky. (metodika schválená)
Detail

DRÁPELA, J.; DVOŘÁČEK, J.; MANHALTER, M.; KURFIŘT, M.; VANĚK, J.: Ověřování, prokazování a posuzování souladu výroben s požadavky. HOTEL MAXIMUS RESORT, Brno (25.05.2023)
Detail