Project detail

Studie zpřesnění lokátorů poruch

Duration: 25.06.2018 — 31.08.2018

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2018-06-25 - 2018-08-31)

On the project

Předmětem zakázky je analýza algoritmu pro zpřesnění údaje lokátoru distanční ochrany vedení 110 kV s využitím oboustranného přístupu. Algoritmus řeší chyby v lokalizaci jednofázových zkratů způsobené nesymetrií fázových vodičů, odporem poruchy nebo vlivem paralelního či souběžného vedení. Součástí studie je verifikace algoritmu a specifikace dalších faktorů ovlivňujících jeho správnou funkci. Výsledky studie byly předány formou výzkumné zprávy a jsou zcela ve vlastnictví objednatele.

Keywords
Distanční ochrany, lokátory poruch, nesymetrické poruchy, vedení vvn

Mark

2018_SR18857106

Default language

Czech

People responsible

Bukvišová Zuzana, Ing. - fellow researcher
Toman Petr, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Topolánek David, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2018-08-22 - not assigned)
division-EEN-CVVOZE
- (2018-06-25 - 2018-08-31)

Results

Orságová, J., Topolánek D., Bukvišová Z. Analýza možnosti implementace korekčního algoritmu lokátorem vypočtené vzdálenosti poruchy v sítích 110 kV - etapa II. 2018. s. 1-24.
Detail