Project detail

Výzkum holistického modelu propojené kritické elektroenergetické a komunikační infrastruktury

Duration: 01.01.2023 — 31.12.2025

Funding resources

Ministerstvo vnitra ČR - 1 VS OPSEC

- whole funder (2023-01-06 - 2025-12-31)

On the project

Projekt plynule navazuje na předchozí řešené projekty obou uchazečů a využívá tak dosažených výsledků i know-how řešitelů vyúsťující ve vytvoření interdisciplinárního týmu a posunu problematiky do komplexní roviny kritické infrastruktury. Konkrétně se projekt zaměřuje na část elektroenergetickou a komunikační (tedy z pohledu datových komunikačních sítí, dohledových řídících sítí a relevantních rizik).

Keywords
Komunikace; Energetika; Rizika; Modelování

Mark

VK01030109

Default language

Czech

People responsible

Fujdiak Radek, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Topolánek David, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Toman Petr, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2023-01-01 - 2025-12-31)
Department of Telecommunications
- (2023-01-01 - 2025-12-31)

Results

VRTAL, M.; FUJDIAK, R.; BENEDIKT, J.; TOPOLÁNEK, D.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.; MIŠUREC, J.; PRAKS, P.; BĚLOCH, M. Determination of Critical Parameters and Interdependencies of Infrastructure Elements in Smart Grids. In Proceedings of the 2023 23rd International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). New York: IEEE, 2023. ISBN: 9798350335934.
Detail

VRTAL, M.; FUJDIAK, R.; BENEDIKT, J.; PRAKS, P.; BRIŠ, R.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P. Time-Dependent Unavailability Exploration of Interconnected Urban Power Grid and Communications Network. Algorithms, 2023, vol. 16, no. 12, p. 1-21. ISSN: 1999-4893.
Detail

JURÁK, V.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D. Ověření správné funkce regulátoru zhášecí tlumivky pomocí real-time simulátoru a IEC 61850 komunikace. Sborník 26. konference ČK CIRED 2023. 1. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2023. s. 0-10. ISBN: 978-80-908793-1-7.
Detail