Project detail

Nové technologie pro udržitelnou energetiku III

Duration: 01.03.2020 — 28.02.2023

On the project

Výzkum je orientován na problematiku analýzy a modelování prvků elektrických sítí, měření a hodnocení kvality elektrické energie, lokalizace poruch, snižování emisí uhelných elektráren a efektivní využívání zdrojů včetně jaderných. Významnou součástí je také problematika řízení elektrických sítí a související simulace v reálném čase. Tyto oblasti jsou klíčové pro udržitelný rozvoj energetiky. V rámci každé oblasti bude řešeno několik dílčích témat, jejichž vyřešení přispěje k rozvoji oboru a k úsporám primárních paliv.

Mark

FEKT-S-20-6449

Default language

Czech

People responsible

Bukvišová Zuzana, Ing. - fellow researcher
Černý Tomáš, Ing. - fellow researcher
Drápela Jiří, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dvořáček Jiří, Ing. - fellow researcher
Holomb Robert - fellow researcher
Janík Daniel, Ing. - fellow researcher
Jörka Lukáš, Ing. - fellow researcher
Jurák Viktor, Ing. - fellow researcher
Katovský Karel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klusáček Jan, Ing. - fellow researcher
Kopáček Petr, Ing. - fellow researcher
Koudelka Jan, Ing. - fellow researcher
Král Dušan, Ing. - fellow researcher
Krčál Vít, Ing. - fellow researcher
Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Melyan Elmira - fellow researcher
Mičian Peter, Ing. - fellow researcher
Motyčka Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novák Filip, Ing. - fellow researcher
Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pelikán Luděk, Ing. - fellow researcher
Petrosyan Taron - fellow researcher
Škoda Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šťastný Ondřej, Ing. - fellow researcher
Štěpanovský Libor, Ing. - fellow researcher
Števanka Kamil, Ing. - fellow researcher
Tanchak Anhelina - fellow researcher
Topolánek David, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Váša Lukáš, Ing. - fellow researcher
Toman Petr, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

Results

KOUDELKA, J. Modelling of Synchronous Machine for Stability Studies in PSCAD. Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 403-407. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

NOVÁK, F.; BAXANT, P. Plunging Brno into darkness: Measuring the contribution of public lighting to the total luminance of the night sky. PROCEEDINGS I OF THE 28TH STUDENT EEICT 2022. First. 2022. p. 347-351. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

KRÁL, D.; ZEMAN, M.; ADAM, J.; KATOVSKÝ, K.; SVOBODA, J.; ŠŤASTNÝ, O.; VRZALOVÁ, J.; TICHÝ, P.; KHUSHVAKTOV, J.; SOLNYSHKIN, A. Measurement of activation products in chloride salts irradiated by spallation neutrons. In Proccedings of the 2020 21th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). New York: IEEE, 2020. p. 356-361. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

KLUSÁČEK, J.; MORÁVEK, J. BMS Settings Analysis. Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. první. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2020. p. 99-102. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

DRÁPELA, J.; HALPIN, M.; LANGELLA, R.; MEYER, J.; MUELLER, D.; SHARMA, H.; TESTA, A.; WATSON, N.; ZECH, D. Issues and Challenges Related to Interharmonic Distortion Limits. In 2020 19th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP). Dubai, United Arab Emirates: IEEE, 2020. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-3697-4.
Detail

KATOVSKÝ, K. Jaderné vzdělávání na VUT v Brně. Jaderná energie, 2020, roč. 66, č. 20, s. 181-184. ISSN: 2694-9024.
Detail

KLUSÁČEK, J.; VRÁNA, M.; DRÁPELA, J. Demand Responsive Power Flow Controller Providing Resistive Load Perspective Regulation in Cooperation with Small Generation Units. In Proceedings of the 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. NY,USA: IEEE, 2020. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

KOUDELKA, J.; GROMOTOVIČ, I.; BÁTORA, B.; TOMAN, P. Factors Affecting Transient Stability Simulation Possibilities in PSCAD and MODES. In Proceedings - 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Prague, Czech Republic: CVUT – Czech Technical University in Prague, 2020. p. 450-454. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

KRČÁL, V.; TOPOLÁNEK, D. Negative Sequence Changes Calculation for Purposes of Fault Localization. In Proceedings - 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Prague, Czech Republic: CVUT-Czech Technical University in Prague, 2020. p. 29-34. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

ŠTEFEK, M.; FILIP, R.; PAAR, M.; ŠÁCHA, T. Analysis of PV Roof Installation Potential and Basic Load Diagram Evaluation Base on Cooperation with EV and BESS at Village with 3,000 Residents. In Proccedings of the 2020 21th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Praha: ČVUT v Praze, 2020. p. 217-222. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

JURÁK, V.; BUKVIŠOVÁ, Z.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; PTÁČEK, M. Compensation of reactive power in LV network and its impact on reactive power flow through distribution grid. In 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Prague, Czech Republic: CVUT – Czech Technical University in Prague, 2020. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

TOPOLÁNEK, D. Bezpečnost a spolehlivost distribučních soustav. Brno: 2020. s. 1-167.
Detail

ČERNÝ, T.; PTÁČEK, M. Techno-economic comparison of various renewable energy sources for hybrid system implementation. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2021, vol. 23, no. 2, p. 55-61. ISSN: 1213-1539.
Detail

MENTENS, A.; CHAMORRO, H.; JACOBS, V.; TOPOLÁNEK, D.; DRÁPELA, J.; MARTINEZ, W. Impact of advanced inverter functions on low-voltage power grids. IET Energy Systems Integration, 2021, vol. 3, no. 4, p. 426-436. ISSN: 2516-8401.
Detail

PELIKÁN, L. Issue of Measuring Parameters of Dielectric Materials. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. Brno: 2021. p. 496-501. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

BEERMANN, C. Implementation of Energy Management in the Industrial Sectors. In Proceedings II of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 2021. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

JURÁK, V. Hardware-in-the-loop simulation of a distribution network with an on-load tap changer controlled by an intelligent electronic device via digital communication. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 513-517. ISBN: ISBN 978-80-214-5942.
Detail

BEERMANN, C. Implementation of Energy Management in the Industrial Sectors. WSEAS Transactions on Power Systems, 2021, vol. 16, no. 1, p. 128-138. ISSN: 1790-5060.
Detail

COUFAL, O. Transient Current Density in a Pair of Long Parallel Conductors. Applied Sciences - Basel, 2021, vol. 11, no. 15, p. 1-12. ISSN: 2076-3417.
Detail

VRTAL, M.; TOMAN, P. Assessment of Investments in Local Distribution System Using Cost-Benefit Analysis. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 508-512. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

Lázničková, I., Jakubová, I., Šenk, J. Modelling of a Heavy-Current Intensively Blasted Electric Arc at Atmospheric Pressure. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, vol. 30, no. 9, p. 1-13. ISSN: 0963-0252.
Detail

Oldřich Coufal. Eddy currents in a group of long solid parallel conductors. In Horizons in World Physics. Horizons in World Physics. Horizons in World Physics. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2021. p. 195-222. ISBN: 978-1-53619-951-2. ISSN: 2159-2004.
Detail

NOVÁK, F.; BAXANT, P. Budiž tma: Měření rušivého světla v Brně. Kurz osvětlovací techniky XXXVI. 2021. s. 159-166. ISBN: 978-80-248-4556-2.
Detail

MÁSLO, K.; KOUDELKA, J.; BÁTORA, B.; TOMAN, P. Nesymetrie v trojfázovém modelu sítě. Sborník konference ČK CIRED 2021. 1. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2021. s. 1-7. ISBN: 978-80-905014-9-2.
Detail

Coufal Oldřich. Thermodynamic properties for Ar-Al, Ar-Cu and Ar-Fe mixtures from 0.3 kK up to 4 kK for 1 atm. PHYSICA SCRIPTA, 2021, vol. 96, no. 12, p. 1-12. ISSN: 1402-4896.
Detail

REISKUP, F.; PTÁČEK, M.; JURÍK, M.; HOLUB, M. Potenciál nefrekvenční podpůrné služby řízení jalového výkonu pro provozovatele distribuční sítě. Sborník konference ČK CIRED 2021. 1. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2021. s. 1-21. ISBN: 978-80-905014-9-2.
Detail

NEDOMA, J.; ŠPIČÁK, P.; PTÁČEK, M. Praktické dopady instalace SDOK na projektování venkovního vedení VN. Sborník konference ČK CIRED 2021. 1. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2021. s. 1-11. ISBN: 978-80-905014-9-2.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P.; MOTYČKA, M. Nový formát pro popis svítidel. Sborník Kurz osvětlovací techniky XXXVI. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická universita Ostrava, 2021. s. 229-233. ISBN: 978-80-248-4556-2.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P.; MOTYČKA, M. Nový formát pro popis svítidel. Světlo, 2021, roč. 2021, č. 6, s. 42-44. ISSN: 1212-0812.
Detail

MOTYČKA, M.; ŠKODA, J.; BAXANT, P.; NOVÁK, F. Nejistoty měření rušivého světla pomocí jasového analyzátoru LDA - LumiDISP. In Sborník Kurz osvětlovací techniky XXXVI. 2021. s. 148-155. ISBN: 978-80-248-4556-2.
Detail

KHAN, M.; HAQUE, A.; KURUKURU, V. Intelligent Transition Control Approach for Different Operating Modes of Photovoltaic Inverter. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, 2021, vol. 58, no. 2, p. 2332-2340. ISSN: 1939-9367.
Detail

KURUKURU, V.; HAQUE, A.; KHAN, M.; BLAABJERG, F. Resource management with kernel-based approaches for grid-connected solar photovoltaic systems. Heliyon, 2021, vol. 7, no. 12, p. 1-10. ISSN: 2405-8440.
Detail

FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K.; SUK, L.; POLÁŠEK, R. VALIDATION OF THE ALTHAMC12 SUBCHANNEL CODE. International Topical Meeting on Advances in Thermal Hydraulics 2020 (ATH 20). Proceedings of ANS. 555 North Kensington Avenue La Grange Park, Illinois 60526 U.S.A.: American Nuclear Society, 2021. p. 768-781. ISBN: 9781510842199.
Detail

KHUSHVAKTOV, J.; STEGAILOV, V.; ADAM, J.; KOBETS, V.; SOLNYSHKIN, A.; SVOBODA, J.; TETEREV, Y.; TICHÝ, P.; TSOUPKO-SITNIKOV, V.; TYUTYUNNIKOV, S.; VRZALOVÁ, J.; YULDASHEV, B.; ZEMAN, M. Study of the Rate of Photonuclear Reactions in Ho-165 Nucleus. Physics of Particles and Nuclei Letters, 2020, vol. 17, no. 6, p. 821-825. ISSN: 1531-8567.
Detail

KOSORUKOV, A.; TUKEEV, P.; PASHICHEVA, S.; TITKOV, V.; KUTUZOVA, N.; TOMAN, P. The features of lightning protection of low-voltage system of Air insulated High Voltage Substation by surge protective device. In 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2020. New York: IEEE, 2020. p. 476-481. ISBN: 9781728194790.
Detail

BENEŠL, L.; MLÝNEK, P.; PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; MIŠUREC, J.; SLÁČIK, J.; RUSZ, M.; MUSIL, P. Cable Monitoring Using Broadband Power Line Communication. SENSORS, 2022, vol. 22, no. 8, p. 1-20. ISSN: 1424-8220.
Detail

ALAM, M.; HAQUE, A.; KHAN, M.; SOBAHI, N.; MEHEDI, I.; KHAN, A. Condition Monitoring and Maintenance Management with Grid-Connected Renewable Energy Systems. CMC-Computers Materials & Continua, 2022, vol. 72, no. 2, p. 3999-4017. ISSN: 1546-2218.
Detail

Oldřich Coufal. Study on Resistance and Inductance of Solid Conductors. In Technological Innovation in Engineering Research Vol. 2. Guest House Road, Street no - 1/6, Hooghly, West Bengal, India. UK: B P International, 27 Old Gloucester Street, London.: Book Publisher International, 2022. p. 71-96. ISBN: 978-93-5547-599-2.
Detail

Oldřich Coufal. Transient current density in a pair of long parallel conductors. In Prime Archives in Applied Sciences. 1-1-403/205, Kothapet Mohan Nagar, Hyderabad 500035, Telangana, India: Vide Leaf, 2022. p. 1-15. ISBN: 978-93-92117-54-1.
Detail

NOVÁK, F.; BAXANT, P.; MOTYČKA, M.; ŠKODA, J. ALAN MEASUREMENT IN BRNO. 2021.
Detail

SUK, L.; PETROSYAN, T.; ŠTEVANKA, K.; KATOVSKÝ, K. Validation of Results of Brno CHF Experimental Loop in Annular Channel. In Proccedings of the 2020 21th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. 2020. p. 293-298. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail