Project detail

Nové technologie pro udržitelnou energetiku III

Duration: 01.03.2020 — 28.02.2023

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

On the project

Výzkum je orientován na problematiku analýzy a modelování prvků elektrických sítí, měření a hodnocení kvality elektrické energie, lokalizace poruch, snižování emisí uhelných elektráren a efektivní využívání zdrojů včetně jaderných. Významnou součástí je také problematika řízení elektrických sítí a související simulace v reálném čase. Tyto oblasti jsou klíčové pro udržitelný rozvoj energetiky. V rámci každé oblasti bude řešeno několik dílčích témat, jejichž vyřešení přispěje k rozvoji oboru a k úsporám primárních paliv.

Mark

FEKT-S-20-6449

Default language

Czech

People responsible

Bukvišová Zuzana, Ing. - fellow researcher
Černý Tomáš, Ing. - fellow researcher
Drápela Jiří, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dvořáček Jiří, Ing. - fellow researcher
Holomb Robert - fellow researcher
Janík Daniel, Ing. - fellow researcher
Jörka Lukáš, Ing. - fellow researcher
Jurák Viktor, Ing. - fellow researcher
Katovský Karel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klusáček Jan, Ing. - fellow researcher
Kopáček Petr, Ing. - fellow researcher
Koudelka Jan, Ing. - fellow researcher
Král Dušan, Ing. - fellow researcher
Krčál Vít, Ing. - fellow researcher
Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Melyan Elmira - fellow researcher
Mičian Peter, Ing. - fellow researcher
Motyčka Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novák Filip, Ing. - fellow researcher
Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pelikán Luděk, Ing. - fellow researcher
Petrosyan Taron - fellow researcher
Škoda Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šťastný Ondřej, Ing. - fellow researcher
Štěpanovský Libor, Ing. - fellow researcher
Števanka Kamil, Ing. - fellow researcher
Tanchak Anhelina - fellow researcher
Topolánek David, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Váša Lukáš, Ing. - fellow researcher
Toman Petr, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

division-EEN-CVVOZE
- (2022-11-29 - not assigned)
Department of Electrical Power Engineering
- (2020-01-01 - 2022-12-31)
Faculty of Electrical Engineering and Communication
- (2020-01-01 - 2022-12-31)

Results

KOUDELKA, J. Modelling of Synchronous Machine for Stability Studies in PSCAD. Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 403-407. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

SUK, L.; PETROSYAN, T.; ŠTEVANKA, K.; KATOVSKÝ, K. Validation of Results of Brno CHF Experimental Loop in Annular Channel. In Proccedings of the 2020 21th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. 2020. p. 293-298. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

KRÁL, D.; ZEMAN, M.; ADAM, J.; KATOVSKÝ, K.; SVOBODA, J.; ŠŤASTNÝ, O.; VRZALOVÁ, J.; TICHÝ, P.; KHUSHVAKTOV, J.; SOLNYSHKIN, A. Measurement of activation products in chloride salts irradiated by spallation neutrons. In Proccedings of the 2020 21th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). New York: IEEE, 2020. p. 356-361. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

KLUSÁČEK, J.; MORÁVEK, J. BMS Settings Analysis. Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. první. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2020. p. 99-102. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

DRÁPELA, J.; HALPIN, M.; LANGELLA, R.; MEYER, J.; MUELLER, D.; SHARMA, H.; TESTA, A.; WATSON, N.; ZECH, D. Issues and Challenges Related to Interharmonic Distortion Limits. In 2020 19th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP). Dubai, United Arab Emirates: IEEE, 2020. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-3697-4.
Detail

KATOVSKÝ, K. Jaderné vzdělávání na VUT v Brně. Jaderná energie, 2020, roč. 66, č. 20, s. 181-184. ISSN: 2694-9024.
Detail

KLUSÁČEK, J.; VRÁNA, M.; DRÁPELA, J. Demand Responsive Power Flow Controller Providing Resistive Load Perspective Regulation in Cooperation with Small Generation Units. In Proceedings of the 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. NY,USA: IEEE, 2020. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

KOUDELKA, J.; GROMOTOVIČ, I.; BÁTORA, B.; TOMAN, P. Factors Affecting Transient Stability Simulation Possibilities in PSCAD and MODES. In Proceedings - 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Prague, Czech Republic: CVUT – Czech Technical University in Prague, 2020. p. 450-454. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

KRČÁL, V.; TOPOLÁNEK, D. Negative Sequence Changes Calculation for Purposes of Fault Localization. In Proceedings - 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Prague, Czech Republic: CVUT-Czech Technical University in Prague, 2020. p. 29-34. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

ŠTEFEK, M.; FILIP, R.; PAAR, M.; ŠÁCHA, T. Analysis of PV Roof Installation Potential and Basic Load Diagram Evaluation Base on Cooperation with EV and BESS at Village with 3, 000 Residents. In Proccedings of the 2020 21th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Praha: ČVUT v Praze, 2020. p. 217-222. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

JURÁK, V.; BUKVIŠOVÁ, Z.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; PTÁČEK, M. Compensation of reactive power in LV network and its impact on reactive power flow through distribution grid. In 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Prague, Czech Republic: CVUT – Czech Technical University in Prague, 2020. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

TOPOLÁNEK, D. Bezpečnost a spolehlivost distribučních soustav. Brno: 2020. s. 1-167.
Detail

ČERNÝ, T.; PTÁČEK, M. Techno-economic comparison of various renewable energy sources for hybrid system implementation. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2021, vol. 23, no. 2, p. 55-61. ISSN: 1213-1539.
Detail

MENTENS, A.; CHAMORRO, H.; JACOBS, V.; TOPOLÁNEK, D.; DRÁPELA, J.; MARTINEZ, W. Impact of advanced inverter functions on low-voltage power grids. IET Energy Systems Integration, 2021, vol. 3, no. 4, p. 426-436. ISSN: 2516-8401.
Detail

KOUDELKA, J. Transient Stability Assessment for Unbalanced Faults. In Proceedings II of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021 Selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 219-223. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

PELIKÁN, L. Issue of Measuring Parameters of Dielectric Materials. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. Brno: 2021. p. 496-501. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

KLUSÁČEK, J. Voltage Control in Medium Voltage Grids Employing Distributed Power Sources. In Proceedings II of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021 Selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 224-229. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

BEERMANN, C. Implementation of Energy Management in the Industrial Sectors. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021 general papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 502-507. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

KRČÁL, V. Optimization of Mesh Network Configuration for Reduction of Short Circuit Currents. In Proceedings II of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021 Selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 230-234. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

JURÁK, V. Hardware-in-the-loop simulation of a distribution network with an on-load tap changer controlled by an intelligent electronic device via digital communication. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 513-517. ISBN: ISBN 978-80-214-5942.
Detail

BEERMANN, C. Implementation of Energy Management in the Industrial Sectors. WSEAS Transactions on Power Systems, 2021, vol. 16, no. 1, p. 128-138. ISSN: 1790-5060.
Detail

COUFAL, O. Transient Current Density in a Pair of Long Parallel Conductors. Applied Sciences - Basel, 2021, vol. 11, no. 15, p. 1-12. ISSN: 2076-3417.
Detail

VRTAL, M.; TOMAN, P. Assessment of Investments in Local Distribution System Using Cost-Benefit Analysis. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 508-512. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

Lázničková, I., Jakubová, I., Šenk, J. Modelling of a Heavy-Current Intensively Blasted Electric Arc at Atmospheric Pressure. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, vol. 30, no. 9, p. 1-13. ISSN: 0963-0252.
Detail

KOUDELKA, J.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; FABIÁN, M. Analysis of Fault Condition Caused by Phase Interruption of HV Overhead Line. In CIRED 2021 - The 26th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. IET conference proceedings. United Kingdom: Institution of Engineering and Technology, 2021. p. 1572-1576. ISBN: 978-1-83953-591-8. ISSN: 2732-4494.
Detail

KRČÁL, V.; TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; VACULÍK, J. Indication of Abnormal Operation Conditions in a Mesh Network Based on Data from Distributed Measurement. In CIRED 2021 - The 26th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. IET conference proceedings. United Kingdom: Institution of Engineering and Technology, 2021. p. 1567-1571. ISBN: 978-1-83953-591-8. ISSN: 2732-4494.
Detail

Oldřich Coufal. Eddy currents in a group of long solid parallel conductors. In Horizons in World Physics. Horizons in World Physics. Horizons in World Physics. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2021. p. 195-222. ISBN: 978-1-53619-951-2. ISSN: 2159-2004.
Detail

NOVÁK, F.; BAXANT, P. Budiž tma: Měření rušivého světla v Brně. Kurz osvětlovací techniky XXXVI. 2021. s. 159-166. ISBN: 978-80-248-4556-2.
Detail

MÁSLO, K.; KOUDELKA, J.; BÁTORA, B.; TOMAN, P. Nesymetrie v trojfázovém modelu sítě. Sborník konference ČK CIRED 2021. 1. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2021. s. 1-7. ISBN: 978-80-905014-9-2.
Detail

Coufal Oldřich. Thermodynamic properties for Ar-Al, Ar-Cu and Ar-Fe mixtures from 0.3 kK up to 4 kK for 1 atm. PHYSICA SCRIPTA, 2021, vol. 96, no. 12, p. 1-12. ISSN: 1402-4896.
Detail

VRTAL, M.; TOMAN, P.; MORÁVEK, J. Control and Protection of AC/DC Hybrid Microgrids. In CIRED 2021 - The 26th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. IET conference proceedings. United Kingdom: Institution of Engineering and Technology, 2021. p. 1510-1514. ISBN: 978-1-83953-591-8. ISSN: 2732-4494.
Detail

REISKUP, F.; PTÁČEK, M.; JURÍK, M.; HOLUB, M. Potenciál nefrekvenční podpůrné služby řízení jalového výkonu pro provozovatele distribuční sítě. Sborník konference ČK CIRED 2021. 1. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2021. s. 1-21. ISBN: 978-80-905014-9-2.
Detail

NEDOMA, J.; ŠPIČÁK, P.; PTÁČEK, M. Praktické dopady instalace SDOK na projektování venkovního vedení VN. Sborník konference ČK CIRED 2021. 1. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2021. s. 1-11. ISBN: 978-80-905014-9-2.
Detail

VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; PTÁČEK, M.; KRČÁL, V.; TOMAN, P.; ZAMPHIROPOLOS, J. The proposal for reduction of regularly monitored consumers in smart metering project Komorany. In CIRED 2021 - The 26th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. IET conference proceedings. United Kingdom: Institution of Engineering and Technology, 2021. p. 2874-2878. ISBN: 978-1-83953-591-8. ISSN: 2732-4494.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P.; MOTYČKA, M. Nový formát pro popis svítidel. Sborník Kurz osvětlovací techniky XXXVI. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická universita Ostrava, 2021. s. 229-233. ISBN: 978-80-248-4556-2.
Detail

ŠKODA, J.; BAXANT, P.; MOTYČKA, M. Nový formát pro popis svítidel. Světlo, 2021, roč. 2021, č. 6, s. 42-44. ISSN: 1212-0812.
Detail

MOTYČKA, M.; ŠKODA, J.; BAXANT, P.; NOVÁK, F. Nejistoty měření rušivého světla pomocí jasového analyzátoru LDA - LumiDISP. In Sborník Kurz osvětlovací techniky XXXVI. 2021. s. 148-155. ISBN: 978-80-248-4556-2.
Detail

KHAN, M.; HAQUE, A.; KURUKURU, V. Intelligent Transition Control Approach for Different Operating Modes of Photovoltaic Inverter. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, 2021, vol. 58, no. 2, p. 2332-2340. ISSN: 1939-9367.
Detail

KURUKURU, V.; HAQUE, A.; KHAN, M.; BLAABJERG, F. Resource management with kernel-based approaches for grid-connected solar photovoltaic systems. Heliyon, 2021, vol. 7, no. 12, p. 1-10. ISSN: 2405-8440.
Detail

FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K.; SUK, L.; POLÁŠEK, R. VALIDATION OF THE ALTHAMC12 SUBCHANNEL CODE. In ATH 2020 - International Topical Meeting on Advances in Thermal Hydraulics. Proceedings of ANS. 555 North Kensington Avenue La Grange Park, Illinois 60526 U.S.A.: American Nuclear Society, 2021. p. 768-781. ISBN: 9780894487774.
Detail

KHUSHVAKTOV, J.; STEGAILOV, V.; ADAM, J.; KOBETS, V.; SOLNYSHKIN, A.; SVOBODA, J.; TETEREV, Y.; TICHÝ, P.; TSOUPKO-SITNIKOV, V.; TYUTYUNNIKOV, S.; VRZALOVÁ, J.; YULDASHEV, B.; ZEMAN, M. Study of the Rate of Photonuclear Reactions in Ho-165 Nucleus. Physics of Particles and Nuclei Letters, 2020, vol. 17, no. 6, p. 821-825. ISSN: 1531-8567.
Detail

KOSORUKOV, A.; TUKEEV, P.; PASHICHEVA, S.; TITKOV, V.; KUTUZOVA, N.; TOMAN, P. The features of lightning protection of low-voltage system of Air insulated High Voltage Substation by surge protective device. In 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2020. New York: IEEE, 2020. p. 476-481. ISBN: 9781728194790.
Detail

POURAKBARI KASMAEI, M.; LEHTONEN, M.; MAHMOOD, F.; KRBAL, M.; PELIKÁN, L.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P. Optimal Adjustment of Double Exponential Model Parameters to Reproduce the Laboratory Volt-Time Curve of Lightning Impulse. In 2020 21ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ELECTRIC POWER ENGINEERING (EPE). Praha, Czech Republic: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. p. 181-185. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
Detail

BENEŠL, L.; MLÝNEK, P.; PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; MIŠUREC, J.; SLÁČIK, J.; RUSZ, M.; MUSIL, P. Cable Monitoring Using Broadband Power Line Communication. SENSORS, 2022, vol. 22, no. 8, p. 1-20. ISSN: 1424-8220.
Detail

MACEJKO, S.; KOUDELKA, J. Simulations of System Wide Disturbances in the Continental Europe Synchronous Area on a Simplified Model. In Proceedings II of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 SElected Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 110-113. ISBN: 978-80-214-6030-0.
Detail

ALAM, M.; HAQUE, A.; KHAN, M.; SOBAHI, N.; MEHEDI, I.; KHAN, A. Condition Monitoring and Maintenance Management with Grid-Connected Renewable Energy Systems. CMC-Computers Materials & Continua, 2022, vol. 72, no. 2, p. 3999-4017. ISSN: 1546-2218.
Detail

KLUSÁČEK, J.; DRÁPELA, J.; LANGELLA, R. Power Symmetrical Components as Grid Usage Indicator for Unbalanced Prosumers. In Proceedings of the 2022 IEEE PES 20th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP). 1. NEW YORK: IEEE, 2022. p. 1-6. ISBN: 978-1-6654-1639-9.
Detail

KLUSÁČEK, J.; DRÁPELA, J. Power Flow in Traction System and SFC Based Feeder Load Control: Sensitivity Analyses. In PROCEEDINGS II OF THE 28TH STUDENT EEICT 2022 Selected Papers. Proceedings II of the Conference STUDENT EEICT. 1. Brno: Brno University of Technology,Faculty of Electronic Engineering and Communication, 2022. p. 215-219. ISBN: 978-80-214-6030-0. ISSN: 2788-1334.
Detail

BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, J. Modelling of Electric Traction Vehicles with Regard to the Power Quality and Dynamics of Operation. In PROCEEDINGS II OF THE 28TH STUDENT EEICT 2022 Selected Papers. Proceedings II of the Conference STUDENT EEICT. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 13-16. ISBN: 978-80-214-6030-0. ISSN: 2788-1334.
Detail

DVOŘÁČEK, J.; KLUSÁČEK, J.; DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D. Dispatch Reactive Power Sharing Concept for Power Generating Plants in Medium Voltage Distribution Systems. In Proceedings of the 2022 22nd International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). first. IEEE, 2022. p. 125-130. ISBN: 978-1-6654-1057-1.
Detail

DVOŘÁČEK, J.; DRÁPELA, J. A Voltage Support Schemes of Asymmetrically controlled Three-Phase Inverter-Based Generating Units. In Proceedings II of the 28 th Conference STUDENT EEICT 2022 Selected Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electronic Engineering and Communication, 2022. p. 225-229. ISBN: 978-80-214-6030-0.
Detail

Oldřich Coufal. Study on Resistance and Inductance of Solid Conductors. In Technological Innovation in Engineering Research Vol. 2. Guest House Road, Street no - 1/6, Hooghly, West Bengal, India. UK: B P International, 27 Old Gloucester Street, London.: Book Publisher International, 2022. p. 71-96. ISBN: 978-93-5547-599-2.
Detail

Oldřich Coufal. Transient current density in a pair of long parallel conductors. In Prime Archives in Applied Sciences. 1-1-403/205, Kothapet Mohan Nagar, Hyderabad 500035, Telangana, India: Vide Leaf, 2022. p. 1-15. ISBN: 978-93-92117-54-1.
Detail

KOUDELKA, J.; MACEJKO, S.; TOMAN, P.; MÁSLO, K.; HÁBA, T. Simplified Dynamic Model for Continental Europe Synchronous Area Separation. In 2022 22nd International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). IEEE, 2022. p. 298-302. ISBN: 978-1-6654-1057-1.
Detail

DVOŘÁČEK, J.; DRÁPELA, J.; MORÁVEK, J.; VOJTEK, M.; TOMAN, P. On Verification of Power Generating Modules Compliance with Network Requirements. In Proceedings of the 2022 22nd International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). first. NEW YORK: IEEE, 2022. p. 110-115. ISBN: 978-1-6654-1057-1.
Detail

PAAR, M.; KOLAŘÍK, R.; ŘEHOŘEK, T.; FILIP, R. Analysis of energy flows in a municipality with high-level PV and EV penetration. In Proceedings of the 2022 22nd International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). first. IEEE, 2022. p. 98-103. ISBN: 978-1-6654-1057-1.
Detail

VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M.; JANÍK, D.; TOMAN, P. Voltage Based Phase Identification Method, Robustness and Validation. In Proceedings of the 2022 22nd International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022. p. 104-109. ISBN: 978-1-6654-1056-4.
Detail

KUKAČKA, L.; DRÁPELA, J.; MEYER, J.; STIEGLER, R. Response of Flicker Assessment Algorithms to Interharmonic Distortion Patterns. In Proceedings of the 2022 IEEE PES 20th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP). 1. NEW YORK: IEEE, 2022. p. 1-5. ISBN: 978-1-6654-1639-9.
Detail

LANGELLA, R.; TESTA, A.; VENDEMIA, V.; DRÁPELA, J. New Comprehensive Analytical Model of Single-Phase AC/DC Diode Rectifiers in the Presence of Interharmonics in Supply Voltage. In Proceedings of the 2022 IEEE PES 20th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP). 1. NEW YORK: IEEE, 2022. p. 1-6. ISBN: 978-1-6654-1639-9.
Detail

AL-JAZAERI, A.; TOMAN, P. A Review of the Use of Phasor Measrement Units in Power System State Estimation. In Proceedings of the 2022 22nd international scientific conference on Electric Power Engineering (EPE). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022. p. 214-219. ISBN: 978-1-6654-1057-1.
Detail

ALMANSOUR, M.; DRÁPELA, J. An Efficient Technique to Reduce Total Harmonics Distortion of Single-Phase Voltage Source Inverter Output Current. In Proceedings of the 2022 22nd International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). first. NEW YORK: IEEE, 2022. p. 276-281. ISBN: 978-1-6654-1057-1.
Detail

NOVÁK, F.; BAXANT, P.; MOTYČKA, M.; ŠKODA, J. ALAN MEASUREMENT IN BRNO. 2021.
Detail

MALIK, A.; HAQUE, A.; KURUKURU, V.; KHAN, M.; BLAABJERG, F. Overview of fault detection approaches for grid connected photovoltaic inverters. e-Prime - Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy, 2022, vol. 2, no. 1, p. 1-30. ISSN: 2772-6711.
Detail

NOVÁK, F.; BAXANT, P. Plunging Brno into darkness: Measuring the contribution of public lighting to the total luminance of the night sky. PROCEEDINGS I OF THE 28TH STUDENT EEICT 2022 General Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, 2022. p. 347-351. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

NOVÁK, F.; BAXANT, P.; MOTYČKA, M. Time Courses of Luminance on a Road Illuminated by an Adaptive Lighting System. In Proceedings of the 2022 22nd International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). First. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022. p. 123-127. ISBN: 978-1-6654-1057-1.
Detail

KHAN, M.; HAQUE, A.; KURUKURU, V. Power Flow Management With Q-Learning for a Grid Integrated Photovoltaic and Energy Storage System. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2022, vol. 10, no. 5, p. 5762-5772. ISSN: 2168-6777.
Detail

MUHAYIMANA, O.; TOMAN, P. Overview on Synchrophasors Technology and Trend of their Application in Electrical Network Protection. In Proceedings of the 2022 22nd International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). first. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022. p. 270-275. ISBN: 978-1-6654-1057-1.
Detail

KURUKURU, V.; KHAN, M.; SAHOO, S. Cybersecurity in Power Electronics Using Minimal Data - A Physics-Informed Spline Learning Approach. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 2022, vol. 37, no. 11, p. 12938-12943. ISSN: 0885-8993.
Detail

KRČÁL, V.; TOPOLÁNEK, D. Fault Detection in Mesh Network Utilizing Measured Data from MV/LV Transformer Stations. In Proceedings of the 11th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2022. 1. Košice: Technical University of Košice, 2022. p. 272-276. ISBN: 978-80-553-4104-0.
Detail

MÁSLO, K.; KOUDELKA, J.; VYČÍTAL, V. Model of Unsymmetrical Three-Phase Power System. In Proceedings of the 11th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2022. First. Košice: Technical University of Košice, 2022. p. 115-119. ISBN: 978-80-553-4104-0.
Detail

JURÁK, V.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J. Testing of the Faulty Phase Earthing System Using Real-Time Simulator. In Proceedings of the 11th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2022. First. Košice: Technical University of Košice, 2022. p. 246-250. ISBN: 978-80-553-4104-0.
Detail

Coufal Oldřich. Transient and Steady Curent in a Series RL Circuit. IEEE Access, 2022, vol. 10, no. 16. 8. 2022, p. 87745-87753. ISSN: 2169-3536.
Detail

KHAN, M.; KURUKURU, V.; SINGH, R. Online Learning-based Islanding Detection Scheme for Grid-Connected Systems. In 2022 24th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'22 ECCE Europe). 2022. p. 1-10. ISBN: 978-9-0758-1539-9.
Detail

MÁSLO, K.; KOUDELKA, J.; BÁTORA, B.; TOMAN, P. Nesymetrie v trojfázovém modelu sítě II. Sborník konference ČK CIRED 2022. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2022. ISBN: 978-80-908793-0-0.
Detail

KRČÁL, V.; VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; VACULÍK, J.; VAVRUŠ, B. Parametrizace numerického modelu mřížové soustavy pro porovnání výsledků simulace s výsledky reálného měření vybraných nestandardních událostí. Sborník konference ČK CIRED 2022. 1. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2022. s. 1-11. ISBN: 978-80-908793-0-0.
Detail

FILIP, R.; PÜVI, V.; PAAR, M.; LEHTONEN, M. Analyzing the Impact of EV and BESS Deployment on PV Hosting Capacity of Distribution Networks. ENERGIES, 2022, vol. 15, no. 21, p. 1-22. ISSN: 1996-1073.
Detail

ŠÁRPATAKY, M.; KRBAL, M.; KURIMSKÝ, J.; RAJŇAK, M.; PAULOVIČOVÁ, K.; PELIKÁN, L. Synthetic and natural ester-based nanofluids with fullerene and magnetite nanoparticles – An experimental AC breakdown voltage study. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, 2022, vol. 368, no. B, p. 1-11. ISSN: 0167-7322.
Detail

NOVÁK, V.; MIKULKA, J. Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

KLUSÁČEK, J.; MORÁVEK, J.; VRÁNA, M.; VOJTEK, M.; MASTNÝ, P.; DRÁPELA, J.; KLOUD, J.; KŘIŠŤAN, R. Regulátory přetoků energie do distribuční sítě v instalacích prosumerů: vývoj komerčních zařízení s ohledem na kvalitu elektrické energie. 25. konference ČK CIRED. 1. Tábor: EGC České Budějovice, 2022. ISBN: 978-80-908793-0-0.
Detail

TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; KRČÁL, V.; GROSSMANN, J.; KRAUS, J.; JURÍK, M. Vyhodnocení funkce systému Vdip při poloprovozu v oblasti Vimperk. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2022. s. 1-27.
Detail

TOPOLÁNEK, D.; JURÁK, V.; VYČÍTAL, V., FABIÁN, M. Experimentální ověření využití přizemnění postižené fáze jako alternativy k OZ. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2022. s. 1-11.
Detail

JURÁK, V.; TOPOLÁNEK, D.; ORSÁGOVÁ, J. Implementace algoritmu přizemnění postižené fáze jako alternativy k opětovnému zapnutí a jeho testování s využitím real-time simulátoru. Sborník konference ČK CIRED 2022. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2022. s. 1-9. ISBN: 978-80-908793-0-0.
Detail

ČERNÝ, T.; MIČIAN, P. Výpočetní model APR1400 v prostředí MELCOR. Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2022 - sborník příspěvků z Mikulášského setkání Mladé generace ČNS. V Holešovičkách 747, 180 00 Praha, Česká republika: Česká nukleární společnost, 2023. s. 101-106. ISBN: 978-80-02-03035-5.
Detail

MIČIAN, P.; ČERNÝ, T. Modelovanie experimentálneho zariadenia zameraného na ťažké havárie pomocou MELCOR 2.2. Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2022 – sborník příspěvků z Mikulášského setkání Mladé generace ČNS. V Holešovičkách 747, 180 00 Praha, Česká republika: Česká nukleární společnost, 2023. s. 16-20. ISBN: 978-80-02-03035-5.
Detail

ŠÁRPATAKY, M.; KRBAL, M.; KURIMSKÝ, J.; RAJŇAK, M.; ADAMČÁK, M. Dielectric Performance of Natural- and Synthetic-Ester-Based Nanofluids with Fullerene Nanoparticles. ENERGIES, 2022, vol. 16, no. 343, p. 1-15. ISSN: 1996-1073.
Detail

KHAN, M.; KHAN, M.; SINGH, R. Electric Vehicle Charging/Discharging Models for Estimation of Load Profile in Grid Environments. ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS, 2022, vol. 2022, no. 12, p. 1-17. ISSN: 1532-5008.
Detail

KHAN, M. Overview and Impact of Faults in Grid-Connected Photovoltaic Systems. In Fault Analysis and its Impact on Grid-connected Photovoltaic Systems Performance. Ahteshamul Haque, Saad Mekhilef. New York, United States: John Wiley & Sons, 2022. p. 1-42. ISBN: 9781119873785.
Detail

KHAN, M.; KURUKURU, V. Design and modeling approaches to cyberattacks for grid-tied PV systems. In Cyber Security for Microgrids. Subham Sahoo, Frede Blaabjerg, Tomislav Dragicevic. London, England: IET, 2022. p. 179-201. ISBN: 9781839533327.
Detail

BEERMANN, C.; MASTNÝ, P. Different end-user use cases determine the business models in the E-mobility sector. In CIRED Porto Workshop 2022: E-mobility and power distribution systems. 1. Porto: IET, 2022. p. 334-338. ISBN: 978-1-83953-705-9.
Detail

BEERMANN, C.; MASTNÝ, P. Implementation of E-mobility and renewable energies in existing neighbourhoods with reference to legal requirements. In CIRED Porto Workshop 2022: E-mobility and power distribution systems. 1. Porto: IET, 2022. p. 324-328. ISBN: 978-1-83953-705-9.
Detail

BEERMANN, C.; MASTNÝ, P. Expansion of the power distribution system of an existing apartment building, if necessary with energy management system for the use of charging points in the building. In CIRED Porto Workshop 2022: E-mobility and power distribution systems. 1. Porto: IET, 2022. p. 329-333. ISBN: 978-1-83953-705-9.
Detail

KURUKURU, V.; HAQUE, A.; KHAN, M.; RUMAR, R. Failure Mode Effect Classification for Power Electronics Converters Operating in a Grid-Connected System. IEEE Systems Journal, 2022, vol. 17, no. 2, p. 3138-3149. ISSN: 1937-9234.
Detail

SARPATAKY, M.; RAJNAK, M.; KURIMSKY, J.; KRBAL, M.; PELIKAN, L. Comparative study of dielectric properties of mineral oil, synthetic ester and natural ester. In ELEKTROENERGETIKA 2022: Proceedings of the 11th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. Technical University of Kosice, 2022. p. 241-245. ISBN: 9788055341040.
Detail

VOJTECH, J. Impact of Implementation of RES and Electromobility on Electrical Parameters in LV Distribution Network. In PROCEEDINGS II OF THE 27TH STUDENT EEICT 2021 selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 29-32. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

FILIP, R. IMPACT OF UNCONTROLLED CHARGING OF ELECTRIC VEHICLES ON PHOTOVOLTAIC HOSTING CAPACITY OF FINNISH LV DISTRIBUTION NETWORKS. In PROCEEDINGS II OF THE 27TH STUDENT EEICT 2021 selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 98-101. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail