Ing.

Jana Victoria Martincová

Ph.D.

IFE – Assistant professor

+420 54114 8953
Jana.Victoria.Martincova@vut.cz

Send BUT message

Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D.

Publications

 • 2022

  MARTINCOVÁ, J.; URBÁNEK, M.; ADAMEC, V.; KÖBÖLOVÁ, K.; ZEMAN, T. Vnímání rizika jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí u exponovaných osob na základě dotazníkového šetření. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2022. p. 21-22.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKOVÁ, D.; PROCHÁZKA, J.; MARTINCOVÁ, J.; KERTIS, T. Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury. Praha: CEMC Praha, 2022. p. 1-20. ISBN: 978-80-85990-39-3.
  Detail | WWW

  HÁJKOVÁ, A.; MARTINCOVÁ, J. Rizika výskytu jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí automotive. Praha: CEMC, 2022. p. 1 (1 s.).
  Detail

  MÍKA, O.; MARTINCOVÁ, J. Modelování havarijních dopadů pomocí amerického software Aloha na vysokých školách. Sborník příspěvků XXX. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství 30th International Scientific Conference of Forensic Engineering. Brno: ExFoS – Expert Forensic Science, Mikulov, 2022, Vysoké učení technické v Brně, 2022. p. 346-354. ISBN: 978-80-214-6033-1.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKOVÁ, D.; PROCHÁZKA, J.; MARTINCOVÁ, J.; KERTIS, T. Návrhy opatření pro zvýšení bezpečnosti vybraných prvků dopravní kritické infrastruktury. ExFoS 2022. 2022. p. 366-410. ISBN: 978-80-214-6033-1.
  Detail

  PROCHÁZKOVÁ, D.; PROCHÁZKA, J.; MARTINCOVÁ, J.; KERTIS, T. Measures for Tunnel safety Management. In Book of Extended Abstracts for the 32nd European Safety and Reliability conference (ESREL 2022). Edited By Maria Chiara Leva, Edoardo Patelli, Luca Podofillini, and Simon Wilson. Singapore: Published by Research Publishing, 2022. p. 2063-2070. ISBN: 978-981-18-5183-4.
  Detail | WWW

 • 2021

  MARTINCOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, P. Posouzení bezpečnosti procesu vakcinace proti onemocnění Covid-19 v České republice. Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. ČVUT. Prague: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 330-345. ISBN: 978-80-01-06906-6.
  Detail

  KÖBÖLOVÁ, K.; URBÁNEK, M.; ADAMEC, V.; ZEMAN, T.; BLECHA, P.; MAREK, J.; MARTINCOVÁ, J.; POPELOVÁ, B. BOZP v provozech s výskytem jemných a ultrajemných částic. Aktuálne otázky bezpečnosti práce - New Trends in Safety and Health. 1. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. p. 29-36. ISBN: 978-80-553-3990-0.
  Detail

 • 2020

  URBÁNEK, M.; KÖBÖLOVÁ, K.; ADAMEC, V.; WOLFOVÁ, K.; ČABANOVÁ, K.; MARTINCOVÁ, J. Fine and Ultrafine Particulate Matter in The Work Environment and their Potential Impact on Mental State of Workers. In Proceedings 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. 2020. p. 1-7. ISBN: 978-80-87294-98-7.
  Detail

 • 2007

  MIKA, O.; MAŠEK, I.; MARTINCOVÁ, J. Proces prevence závažných chemických havárií a analýza rizika. In Vnímaní bezpečnsoti v území. 1. Lázně Bohdaneč: University Pardubice, 2007. p. 121-125. ISBN: 978-80-7194-979- 4.
  Detail

  MARTINCOVÁ, J.; MAŠEK, I. MAIN CAUSES OF ACCIDENTS REGARDING TRANSPORT OF DANGEROUS SUBSTANCES AND THE TECHNICAL CONDITION OF THOSE VEHICLES. In Brno: VUT v Brně, Fakulta chemická, 2007. p. 162-169.
  Detail

  MARTINCOVÁ, J.; MAŠEK, I. Road accidents and transport of dangerous goods. In Moskva: Stankin, Moskva, 2007. p. 814-821.
  Detail

  MARTINCOVÁ, J.; MAŠEK, I. Transport of dangerous goods and its risk assessment. In Gothenburg, Sweden: Sweden, 2007. p. 100-107.
  Detail

  MARTINCOVÁ, J.; MAŠEK, I. Transport of dangerous goods and its risk assessment. In Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2007. p. 300-307.
  Detail

  MIKA, O., J. ; MAŠEK, I.; MARTINCOVÁ, J. Dekontaminace následků chemického terorismu. In Týden evropské vědy. 2007. Rožumberok: Katolická universita, 2007. p. 142-149. ISBN: 978-80-8084-188- 1.
  Detail

  MARTINCOVÁ, J.; MAŠEK, I. Main causes of accidents regarding transport of dangerous substances and the technical condition of those vehicles. Brno: VUT v Brně, Fakulta chemická, 2007. p. 10-17.
  Detail

  MARTINCOVÁ, J.; MAŠEK, I. Přeprava nebezpečných věcí a havárie. Problematika řešení mimořádných událostzí a krizových situací v regionech a zapojení privátního sektoru. UTB. Brno: SYMMA, Brno, 2007. p. 10-17. ISBN: 978-80-7392-014- 2.
  Detail

 • 2006

  MARTINCOVÁ, J.; MAŠEK, I. Přeprava nebezpečných věcí po silnicích a rizika s ní spojená. In Sborník 4. mezinárodní konference. Brno: Univerzita obrany, Kounicova 65, 612 00 Brno, 2006. p. 150-151. ISBN: 80-7231-141- 7.
  Detail

  MARTINCOVÁ, J.; MAŠEK, I.; MARTINEC, J. Safety of transport of dangerous substances. Lučenec, Slovenská republika, 2. mezinárodní vědecká konference Požiarne inžinierstvo: 2006. p. 219-226.
  Detail

  MARTINCOVÁ, J.; MAŠEK, I. Přeprava nebezpečných věcí, havárie a ochrana obyvatelstva. In Sborník z mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva 2006. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - TU Ostrava, 2006. p. 215-225. ISBN: 80-86634-78- 7.
  Detail

  MARTINCOVÁ, J.; MAŠEK, I.; MARTINEC, J. Safety of transport of dangerous substances. In Proceedings. 1. Lučenec, Slovensko, 2. mezinárodní vědecká konference: Vydavateĺstvo Bratia Sabovci, s. r. o., Zvolen, 2006. p. 219-226. ISBN: 80-89241-03- 4.
  Detail

  MARTINCOVÁ, J.; MAŠEK, I. Safety of transport of dangerous substances. In The Book of Abstracts. EMEC 7, VUT FCH Brno: Brno, University of Technology, Faculty of Chemistry, 2006. p. 79-79. ISBN: 80-214-3320- 5.
  Detail

  MARTINCOVÁ, J.; MAŠEK, I. Influence of transport of dangerous substances on the environment. In Proceeding Hrádok 2006. Hrádok, Slovensko: Ústav geotechniky SAV, Košice a Grafotlač - Šoltýs, Prešov, 2006. p. 135-138. ISBN: 80-8077-043- 3.
  Detail

  MARTINCOVÁ, J.; MAŠEK, I.; MIKA, O. Krízový management. In Sborník Krízový managemnet. Žilina, Slovensko: 2006.
  Detail

  MARTINCOVÁ, J.; MAŠEK, I.; MARTINEC, J. Safety of transport of dangerous substances. In Sborník č. 9. Moskva, STANKIN: Moskva, 2006. p. 509-515. ISBN: 5-8037-0333- 8.
  Detail

  MARTINCOVÁ, J.; MAŠEK, I. Transport of dangerous substances. In Tampere, Finland: 2006. ISBN: 951-25- 1674.
  Detail

  MARTINCOVÁ, J.; MAŠEK, I. Přeprava nebezpečných látek. In Krizový management - sborník. Vítkovice v Krkonoších: Univerzita Pardubice, 2006. p. 43-47. ISBN: 80-7194-887- X.
  Detail

  MARTINCOVÁ, J.; MAŠEK, I. Přeprava nebezpečných látek. Krizový management, sborník. Vítkovice v Krkonoších: Univerzita Pardubice, 2006. p. 43-47. ISBN: 80-7194-887- X.
  Detail

  MAŠEK, I.; MIKA, O.; MARTINCOVÁ, J. Integrovaný záchranný systém České republiky. Krízový manažment, 2006, vol. 2006, no. 2, p. 73-77. ISSN: 1336- 0019.
  Detail

 • 2005

  MARTINCOVÁ, J.; MAŠEK, I. Informovanost obyvatelstva 2005. Brno: IKARIA CZ, a. s., 2005. p. 5-7.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.