Publication detail

Proces prevence závažných chemických havárií a analýza rizika

MIKA, O. MAŠEK, I. MARTINCOVÁ, J.

Original Title

Proces prevence závažných chemických havárií a analýza rizika

English Title

Process of Prevention of Major Accidents and Risk Analysis

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Proces prevence závažných chemických havárií a analýza rizika jako zákaldní předpoklad chemické bezpečnosti

English abstract

Process of Prevention of Major Accidents and Risk Analysis as the Basic Presumptoin for Chemical Safety

Keywords

chemická havárie, analýzy rizika

Key words in English

Chemical Accident, Risk Analysis

Authors

MIKA, O.; MAŠEK, I.; MARTINCOVÁ, J.

Released

30. 5. 2007

Publisher

University Pardubice

Location

Lázně Bohdaneč

ISBN

978-80-7194-979-4

Book

Vnímaní bezpečnsoti v území

Edition

1

Edition number

1

Pages from

121

Pages to

125

BibTex

@inproceedings{BUT28416,
  author="Otakar Jiří {Mika} and Ivan {Mašek} and Jana Victoria {Martincová}",
  title="Proces prevence závažných chemických havárií a analýza rizika",
  booktitle="Vnímaní bezpečnsoti v území",
  year="2007",
  series="1",
  number="1",
  pages="121--125",
  publisher="University Pardubice",
  address="Lázně Bohdaneč",
  isbn="978-80-7194-979-4"
}