Publication detail

Vnímání rizika jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí u exponovaných osob na základě dotazníkového šetření

MARTINCOVÁ, J. URBÁNEK, M. ADAMEC, V. KÖBÖLOVÁ, K. ZEMAN, T.

Original Title

Vnímání rizika jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí u exponovaných osob na základě dotazníkového šetření

Czech Title

Vnímání rizika jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí u exponovaných osob na základě dotazníkového šetření

Language

cs

Original Abstract

PŘÍSPĚVEK POPISUJE SOUHRN CÍLŮ A VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTÍCH, KDE JSOU V RÁMCI VÝROBNÍCH PROCESŮ PRODUKOVÁNY, ZPRACOVÁNY NEBO UŽÍVÁNY JUJC A NANOMATERIÁLY BĚHEM ZÁMĚRNÉ A NEZÁMĚRNÉ ČINNOSTI. CÍLEM DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ BYLO ZJISTIT: MÍRU INFORMOVANOSTI ZAMĚSTNANCŮ O RIZICÍCH EXPOZICE

Czech abstract

PŘÍSPĚVEK POPISUJE SOUHRN CÍLŮ A VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTÍCH, KDE JSOU V RÁMCI VÝROBNÍCH PROCESŮ PRODUKOVÁNY, ZPRACOVÁNY NEBO UŽÍVÁNY JUJC A NANOMATERIÁLY BĚHEM ZÁMĚRNÉ A NEZÁMĚRNÉ ČINNOSTI. CÍLEM DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ BYLO ZJISTIT: MÍRU INFORMOVANOSTI ZAMĚSTNANCŮ O RIZICÍCH EXPOZICE

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT178407,
 author="Jana Victoria {Martincová} and Michal {Urbánek} and Vladimír {Adamec} and Klaudia {Köbölová} and Tomáš {Zeman}",
 title="Vnímání rizika jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí u exponovaných osob na základě dotazníkového šetření",
 annote="PŘÍSPĚVEK POPISUJE SOUHRN CÍLŮ A VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTÍCH, KDE JSOU V RÁMCI VÝROBNÍCH PROCESŮ PRODUKOVÁNY, ZPRACOVÁNY NEBO UŽÍVÁNY JUJC A NANOMATERIÁLY BĚHEM ZÁMĚRNÉ A NEZÁMĚRNÉ ČINNOSTI. CÍLEM DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ BYLO ZJISTIT: MÍRU INFORMOVANOSTI ZAMĚSTNANCŮ O RIZICÍCH EXPOZICE",
 address="Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s.",
 chapter="178407",
 howpublished="online",
 institution="Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s.",
 year="2022",
 month="may",
 pages="21--22",
 publisher="Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s."
}