Publication detail

Vnímání rizika jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí u exponovaných osob na základě dotazníkového šetření

MARTINCOVÁ, J. URBÁNEK, M. ADAMEC, V. KÖBÖLOVÁ, K. ZEMAN, T.

Original Title

Vnímání rizika jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí u exponovaných osob na základě dotazníkového šetření

English Title

Perception of the risk of fine and ultrafine particles in the work places to exposed persons based on the questionnary survey

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

PŘÍSPĚVEK POPISUJE SOUHRN CÍLŮ A VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTÍCH, KDE JSOU V RÁMCI VÝROBNÍCH PROCESŮ PRODUKOVÁNY, ZPRACOVÁNY NEBO UŽÍVÁNY JUJC A NANOMATERIÁLY BĚHEM ZÁMĚRNÉ A NEZÁMĚRNÉ ČINNOSTI. CÍLEM DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ BYLO ZJISTIT: MÍRU INFORMOVANOSTI ZAMĚSTNANCŮ O RIZICÍCH EXPOZICE

English abstract

Perception of the risk of fine and ultrafine particles in the work places to exposed persons based on the questionnary survey

Keywords

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ; EXPOZICE, RIZIKO; JEMNÉ A ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE; DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ; NANOBEZPEČNOST; BOZP

Key words in English

WORKING ENVIRONMENT, EXPOSURE, RISK, FINE AND ULTRAFINE PARTICLES, QUESTIONNARY SURVEY, NANOSAFETY, OHS

Authors

MARTINCOVÁ, J.; URBÁNEK, M.; ADAMEC, V.; KÖBÖLOVÁ, K.; ZEMAN, T.

Released

27. 5. 2022

Publisher

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s.

Location

Ostrava

Pages from

21

Pages to

22

Pages count

2

URL

BibTex

@inproceedings{BUT178407,
  author="Jana Victoria {Martincová} and Michal {Urbánek} and Vladimír {Adamec} and Klaudia {Köbölová} and Tomáš {Zeman}",
  title="Vnímání rizika jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí u exponovaných osob na základě dotazníkového šetření",
  year="2022",
  pages="21--22",
  publisher="Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s.",
  address="Ostrava",
  url="http://www.spbi.cz/index.php?id_document=11708"
}