Publication detail

Posouzení bezpečnosti procesu vakcinace proti onemocnění Covid-19 v České republice

MARTINCOVÁ, J. NOVÁKOVÁ, P.

Original Title

Posouzení bezpečnosti procesu vakcinace proti onemocnění Covid-19 v České republice

English Title

Judgement of security of vaccination process against Covid-19 in the Czech Republic

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Předmětem příspěvku je posouzení procesu vakcinace proti onemocnění Covid-19 v České republice z pohledu zajištění bezpečí občanů a bezpečnosti personálu provádějícího vakcinaci. Ochrana osob a dalších veřejných aktiv je základní funkcí státu. Na zajištění procesu vakcinace se podíleli zaměstnanici prvku kritické infrastruktury (zdravotnictví) v rámci pracovní povinnnosti a dobrovolníci. Data o procesu vakcinace byla vyhodnocena pomocí metod Wnat-If, FMEA a Check list. Byla identifikována nejzávažnější zdroje rizik v systému vakcinace a posouzena ochrana kritického personálu.

English abstract

The subject of the contribution is an assessment of the Covid-19 vaccination process in the Czech Republic from the point of view of ensuring the security of citizens and the safety of vaccination staff. The protection of persons and other public assets is an essential function of the State. Employees of the critical infrastructure element (health care) in the context of work duties and volunteers participated in ensuring the vaccination process. The data on the vaccination process was evaluated using the What-If, FMEA and Check list methods. The most serious sources of risk in the vaccination system have been identified and the protection of critical personnel assessed.

Keywords

Pandemie Covid-19, bezpečnost státu, kritická infrastruktura, rizika, proces očkování

Key words in English

Covid-19 pandemic, the State safety, critical infrastructure, risks, vaccination process

Authors

MARTINCOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, P.

Released

10. 11. 2021

Publisher

Czech Technical University in Prague

Location

Prague

ISBN

978-80-01-06906-6

Book

Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl

Edition

ČVUT

Edition number

1.

Pages from

330

Pages to

345

Pages count

16

BibTex

@inproceedings{BUT176314,
 author="Jana Victoria {Martincová} and Pavlína {Nováková}",
 title="Posouzení bezpečnosti procesu vakcinace proti onemocnění Covid-19 v České republice",
 booktitle="Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl",
 year="2021",
 series="ČVUT",
 number="1.",
 pages="330--345",
 publisher="Czech Technical University in Prague",
 address="Prague",
 doi="10.14311/BK.9788001067864",
 isbn="978-80-01-06906-6"
}