Publication detail

Management rizik v mezinárodních standardech pro systémy managementu

VESELÝ, J. MARTINCOVÁ, J. KHATEB, F.

Original Title

Management rizik v mezinárodních standardech pro systémy managementu

English Title

Management rizik v mezinárodních standardech pro systémy managementu

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Situaci krátké historie ve firmách lze charakterizovat jako téměř nepřetržitý sled krizí. Velké firmy většinou vlastní dostatečně účinné nástroje, jak jim čelit, v podobě implementovaných metod managementu rizik. Článek je rozvahou o tom, zda a jakými nástroji v této oblasti dnes disponují firmy, které mají menší možnosti v tomto směru. Jsou zmíněny přínosy mezinárodních standardů pro systémy managementu pro oblast řízení rizik. Jsou konstatovány relativně pozitivní dopady implementovaných požadavků standardu ISO 9001 na management rizik ve firmách.

English abstract

Situaci krátké historie ve firmách lze charakterizovat jako téměř nepřetržitý sled krizí. Velké firmy většinou vlastní dostatečně účinné nástroje, jak jim čelit, v podobě implementovaných metod managementu rizik. Článek je rozvahou o tom, zda a jakými nástroji v této oblasti dnes disponují firmy, které mají menší možnosti v tomto směru. Jsou zmíněny přínosy mezinárodních standardů pro systémy managementu pro oblast řízení rizik. Jsou konstatovány relativně pozitivní dopady implementovaných požadavků standardu ISO 9001 na management rizik ve firmách.

Keywords

nejistota, riziko, management rizik, systém managementu, mezinárodní standardy, model EFQM.

Key words in English

nejistota, riziko, management rizik, systém managementu, mezinárodní standardy, model EFQM

Authors

VESELÝ, J.; MARTINCOVÁ, J.; KHATEB, F.

Released

31. 12. 2022

Publisher

Akademické nakladatelství CERM

Location

Brno

ISBN

1211-443X

Periodical

Soudní inženýrství

Year of study

2022

Number

3-4

State

Czech Republic

Pages from

31

Pages to

33

Pages count

3

URL

BibTex

@article{BUT182899,
  author="Josef {Veselý} and Jana Victoria {Martincová} and Fabian {Khateb}",
  title="Management rizik v mezinárodních standardech
pro systémy managementu",
  journal="Soudní inženýrství",
  year="2022",
  volume="2022",
  number="3-4",
  pages="31--33",
  doi="10.13164/SI.2022.3.31",
  issn="1211-443X",
  url="http://dx.doi.org/10.13164/SI.2022.3.31. ISSN 1211-443X"
}