Publication detail

Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury

PROCHÁZKOVÁ, D. PROCHÁZKA, J. MARTINCOVÁ, J. KERTIS, T.

Original Title

Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury

English Title

Risk management of selected elements of critical transport infrastructure

Type

book chapter

Language

Czech

Original Abstract

Pro plnění základních funkcí státu je bezpečnost kritické infrastruktury zásadní, a proto ji musí být věnována pozornost. Dopravní infrastruktura patří do kritické infrastruktury. Její prvky: mosty; tunely; nádraží; letiště; a řízení jejich provozu, jsou zásadně důležité. Článek shrnuje zásady pro řízení rizik zmíněných prvků kritické dopravní infrastruktury založený na systémovém pojetí a respektující socio-kyberfyzickou povahu prvků a složitost systémů v dynamicky se vyvíjejícím světě.

English abstract

Critical infrastructure security is essential to the performance of the basic functions of the state and must therefore be given attention. Transport infrastructure belongs to critical infrastructure. Its elements: bridges; tunnels; railway stations; airports; and the management of their operation, are fundamentally important. This paper summarises the principles for risk management of the above mentioned elements of critical transport infrastructure based on a systems approach and respecting the socio-cyber-physical nature of the elements and the complexity of systems in a dynamically evolving world.

Keywords

dopravní infrastruktura, mosty, tunely, nádraží, železniční stanice, řídící systémy dopravy, riziko, bezpečnost

Key words in English

transport infrastructure, bridges, tunnels, railway stations, traffic control systems, risk, safety

Authors

PROCHÁZKOVÁ, D.; PROCHÁZKA, J.; MARTINCOVÁ, J.; KERTIS, T.

Released

22. 9. 2022

Publisher

Czech Technical University in Prague

Location

Praha

ISBN

978-80-01-07060-4

Book

Řízení rizik procesů, zařízení a složitých technických děl zacílené na bezpečnost

Pages from

265

Pages to

284

Pages count

20

URL

BibTex

@inbook{BUT179408,
  author="Danuše {Procházková} and Jan {Procházka} and Jana Victoria {Martincová} and Tomáš {Kertis}",
  title="Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury",
  booktitle="Řízení rizik procesů, zařízení a složitých technických děl zacílené na bezpečnost",
  year="2022",
  publisher="Czech Technical University in Prague",
  address="Praha",
  pages="265--284",
  doi="10.14311/BK.9788001070604",
  isbn="978-80-01-07060-4",
  url="https://dspace.cvut.cz/handle/10467/104996"
}