Publication detail

Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury

PROCHÁZKOVÁ, D. PROCHÁZKA, J. MARTINCOVÁ, J. KERTIS, T.

Original Title

Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury

Czech Title

Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury

Language

cs

Original Abstract

Pro plnění základních funkcí státu je bezpečnost kritické infrastruktury zásadní, a proto ji musí být věnována pozornost. Dopravní infrastruktura patří do kritické infrastruktury. Její prvky: mosty; tunely; nádraží; letiště; a řízení jejich provozu, jsou zásadně důležité. Článek shrnuje zásady pro řízení rizik zmíněných prvků kritické dopravní infrastruktury založený na systémovém pojetí a respektující socio-kyberfyzickou povahu prvků a složitost systémů v dynamicky se vyvíjejícím světě.

Czech abstract

Pro plnění základních funkcí státu je bezpečnost kritické infrastruktury zásadní, a proto ji musí být věnována pozornost. Dopravní infrastruktura patří do kritické infrastruktury. Její prvky: mosty; tunely; nádraží; letiště; a řízení jejich provozu, jsou zásadně důležité. Článek shrnuje zásady pro řízení rizik zmíněných prvků kritické dopravní infrastruktury založený na systémovém pojetí a respektující socio-kyberfyzickou povahu prvků a složitost systémů v dynamicky se vyvíjejícím světě.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT179408,
 author="Danuše {Procházková} and Jan {Procházka} and Jana Victoria {Martincová} and Tomáš {Kertis}",
 title="Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury",
 annote="Pro plnění základních funkcí státu je bezpečnost kritické infrastruktury zásadní, a proto ji musí být věnována pozornost. Dopravní infrastruktura patří do kritické infrastruktury. Její prvky: mosty; tunely; nádraží; letiště; a řízení jejich provozu, jsou zásadně důležité. Článek shrnuje zásady pro řízení rizik zmíněných prvků kritické dopravní infrastruktury založený na systémovém pojetí a respektující socio-kyberfyzickou povahu prvků a složitost systémů v dynamicky se vyvíjejícím světě.",
 address="Czech Technical University in Prague",
 chapter="179408",
 doi="10.14311/BK.9788001070604",
 howpublished="online",
 institution="Czech Technical University in Prague",
 year="2022",
 month="september",
 pages="265--284",
 publisher="Czech Technical University in Prague"
}