Publication detail

Přeprava nebezpečných věcí po silnicích a rizika s ní spojená

MARTINCOVÁ, J. MAŠEK, I.

Original Title

Přeprava nebezpečných věcí po silnicích a rizika s ní spojená

English Title

Road transport and risk related to that

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek pojednává o zvyšujícím se počtu silničních nehod, o nehodách při přepravě nebezpečných látek a seznamuje s metodami k hodnocení vlivu na životní prostředí.

English abstract

The contribution dealt with increasing number of road accidents, accidents regarding transport of dangerous substances and introduce with methodes to assess the environment.

Key words in English

Road transport, accidents, assessment.

Authors

MARTINCOVÁ, J.; MAŠEK, I.

Released

18. 5. 2006

Publisher

Univerzita obrany, Kounicova 65, 612 00 Brno

Location

Brno

ISBN

80-7231-141-7

Book

Sborník 4. mezinárodní konference

Pages from

150

Pages to

151

Pages count

2

BibTex

@inproceedings{BUT25084,
  author="Jana Victoria {Martincová} and Ivan {Mašek}",
  title="Přeprava nebezpečných věcí po silnicích a rizika s ní spojená",
  booktitle="Sborník 4. mezinárodní konference",
  year="2006",
  pages="150--151",
  publisher="Univerzita obrany, Kounicova 65, 612 00  Brno",
  address="Brno",
  isbn="80-7231-141-7"
}